Wstrzymanie wycinki drzew w Barlinku

Szanowny Panie Burmistrzu,

My, uczestnicy akcji społecznej #sercedladrzew, zatroskani mieszkańcy oraz odwiedzający Barlinek goście zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o
ZAPRZESTANIE NIEUZASADNIONYCH WYCINEK DRZEW W BARLINKU.

W szczególności prosimy o:
1. Wybór  alternatywnego rozwiązania dla projektu „Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy”, który nie spowoduje wycinki drzew przy ulicach Pełczyckiej i Dworcowej.
2. Wstrzymanie decyzji o
wycince przy ulicy Strzeleckiej i ponowne zlecenie fachowej konsultacji dendrologicznej.
sdd1.jpg
W chwili obecnej w Barlinku w związku z w/w inwestycją planuje się wycinkę 70 dorodnych kasztanowców, sosen i innych drzew rosnących wzdłuż starej drogi wojewódzkiej 151 przy ulicy Pełczyckiej.

W związku z powyższym wnosimy o:
a. Wstrzymanie wycinki drzew przy ulicy Pełczyckiej.
b. Wstrzymanie przetargu dotyczącego w/w inwestycji do czasu ustalenia  alternatywnego projektu przeprowadzenia ścieżki rowerowej bez konieczności wycinania drzew.
c. Zmianę projektu przeprowadzenia ścieżki i przebudowy ulicy Pełczyckiej.
Ponadto, o:
d. Wstrzymanie decyzji wycinki przy ulicy Strzeleckiej i ponowne zlecenie fachowej konsultacji dendrologicznej,
e. Konsultowanie projektów, w wyniku których mają być wycinane drzewa, ze społecznością lokalną.


Plan budowy ścieżki rowerowej, w związku z którym realizuje się inwestycję, został zatwierdzony zanim w Barlinku zbudowano i otwarto obwodnicę miasta, gdy ulica Pełczycka była często uczęszczaną drogą wojewódzką.
W chwili obecnej jest to droga gminna o małym natężeniu ruchu, która służy jako dojazdowa do posesji prywatnych i kilku przedsiębiorstw.


Część drzew rosnących przy ul. Pełczyckiej i Dworcowej to przepiękne kasztanowce posadzone jeszcze przed wojną. Wielu mieszkańców Barlinka,  gdy sprowadzili się do miasta, pamięta je jako dorodne już drzewa.
Stały się one nie tylko częścią założeń krajobrazowych, ale także ważnym emocjonalnym elementem miasta.

Zwracamy uwagę, iż w chwili obecnej wszystkie wskazane przez nas ulice stanowią aleje wjazdowe do miasta. Jest więc niezwykle ważne, by były to miejsca atrakcyjne, zadbane i przyciągające wzrok, a nie ogołocone z drzew oraz zieleni, odsłaniające stare, szare i często nieestetyczne budynki.

Co ważniejsze wspomniane drzewa tworzą ostatnie tak piękne aleje w Barlinku szczycącym się mianem „perły pomorza zachodniego”. Pozostałe aleje wiodące do miasta zostały wycięte.
Dbanie o wizerunek miasta jest bardzo ważny zarówno dla mieszkańca jak i turysty.

Zwracamy uwagę, że wycinka takiej ilości drzew spowodowałaby niepowetowaną, niepotrzebną i niewybaczalną stratę w krajobrazie miejskim.

Pragnąc poprowadzić funkcjonalną ścieżkę rowerową należy pamiętać o tym, jak ważne jest jej zacienienie i osłona przed wiatrem. Po wycięciu 70 drzew przy ul. Pełczyckiej, planowana ścieżka będzie bardzo wyeksponowana na słońce i porywy nieznośnego wiatru, a zatem podróż nią w upalne lato będzie można przeżywać bardziej w kategoriach udręki niż przyjemności.

Ścieżka rowerowa będąca częścią zachodniopomorskiej trasy rowerowej, mającej na celu zaprezentowanie województwa z jak najlepszych stron, powinna spełniać najwyższe walory estetyczne i poznawcze.
Kasztanowce posadzone przy ul. Dworcowej i Pełczyckiej są nie tylko częścią założeń krajobrazowych miasta, ale także dziedzictwem kulturowym regionu.

Biorąc pod uwagę potrzebę wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu poprzez ochronę drzewostanu w terenach miejskich w związku z jego niebagatelnym znaczeniem dla łagodzenia zmian klimatu oraz potrzebę ochrony krajobrazu kulturowego, zachowanie drzew przy ul. Pełczyckiej powinno być wzięte pod uwagę na etapie projektowania przedmiotowej ścieżki rowerowej. Niewątpliwie istniejąca aleja drzew stanowić będzie zarówno ochronę rowerzystów przed występującymi zjawiskami pogodowymi (nadmiernie wysokie temperatury oraz duże porywy wiatru), ale sprawi też, że rowerzysta będzie poruszał się w atrakcyjnym, ładnym otoczeniu o istotnych walorach przyrodniczych oraz historycznych.


Istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, dzięki którym możemy zachować drzewa.


Ulica Strzelecka, podobnie jak wspomniane wcześniej Dworcowa i Pełczycka są ulicami wjazdowymi do miasta i ważne jest, by zachowały swój charakter, uatrakcyjniając tym samym Barlinek. Ponadto aleja drzew przy ulicy Strzeleckiej w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora tworzy z nim spójność wizualną. Strzelecka jest ulicą prowadzącą nad jezioro, stanowi więc trasę spacerową i tym samym ważne jest, by w upalne letnie dni była zacieniona przez rosnące tam drzewa.
Lipy, które zostały wytypowane do wycinki, były poddane konsultacji dendrologicznej, z której jasno wynika, że drzewa nie wymagają wycinki, a jedynie fachowej, regularnej pielegnacji ich koron. Żadna z lip nie zagraża ruchowi pieszemu, rowerowemu czy samochodowemu.

Zwracamy uwagę, że wszystkie drzewa w mieście są jego naturalnymi klimatyzatorami, siedliskiem fauny i flory, pełnią funkcje estetyczne i maskujące, tworzą ład przestrzenny scalając ze sobą czasem bardzo chaotyczny krajobraz miejski.

Prosimy o możliwie szybkie zorganizowanie spotkania z przedstawicielami akcji społecznej, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z realizacją inwestycji.

W przypadku przyszłych planowanych wycinek drzew w parkach, skwerach, przy drogach, na osiedlach i innych miejscach publicznych na terenie miasta my, jako społeczność lokalna, której zależy na Zieleni w Mieście, wnosimy o przeprowadzanie konsultacji społecznych zanim zostaną zatwierdzone decyzje o likwidacji drzew NIESTANOWIĄCYCH zagrożenia.

Informacje o planowanych wycinkach prosimy umieszczać m. in. na lokalnych portalach internetowych, tak aby wiedza o nich była łatwo dostępna. 


Członkowie grupy #sercedladrzew

Film #sercedladrzew w Barlinku


Justyna Budzyn oraz Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - MDK"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Justyna Budzyn oraz Stowarzyszenie "Plantacja Wyobraźni - MDK" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...