Wycinka drzew w Tarnobrzegu

Protestujemy przeciwko trwającej w Tarnobrzegu wycince drzew. Nie zgadzamy się na utratę pięknych i zdrowych drzew, które są naszym bogactwem i niezbędnym elementem krajobrazu miejskiego.

Twierdzenie "żeby coś wybudować, trzeba najpierw wyciąć drzewa" jest nieprawdziwe i fałszywe, ponieważ istnieją rozwiązania, które pozwalają na budowę nowych obiektów bez konieczności wycinania drzew. Przede wszystkim, możliwe jest wybieranie miejsc budowy, które nie kolidują z istniejącą już roślinnością. Ponadto, projektanci i architekci świadomi zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu coraz częściej powinni uwzględniać istniejącą roślinność w swoich projektach i szukać sposobów na zachowanie jej w trakcie budowy.

Można również stosować technologie, które pozwalają na przesadzanie drzew i przenoszenie ich w inne miejsca, co pozwala na zachowanie już istniejącej roślinności. W przypadku, gdy wycinanie drzew jest nieuniknione, należy pamiętać o zasadzie zastępowania - na każde wycięte drzewo powinno zostać posadzone nowe kilkuletnie. Dzięki temu możliwe jest zachowanie równowagi ekologicznej i zrównoważony rozwój miasta.

Należy też pamiętać o tym, że drzewa pełnią nie tylko funkcje ozdobne, ale przede wszystkim ekologiczne - oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń, zatrzymują pył i dwutlenek węgla, a także tworzą naturalne biofiltry. Wycinka drzew wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców, a zwłaszcza na ich zdrowie. Dlatego konieczne jest dążenie do zachowania drzewostanu i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań budowlanych, które pozwolą na harmonijny rozwój miasta z poszanowaniem przyrody.

Przypominamy, że to już kolejna wycinka dużych drzew w naszym mieście. Uważamy, że powinna być podjęta pilna interwencja, aby powstrzymać nieodwracalne szkody w środowisku miejskim. Pozostawienie drzew w tego typu miejscach staje się stanem wyższej konieczności dla zdrowia i życia ludzkiego oraz komfortu codziennego funkcjonowania mieszkańców Tarnobrzega.

Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój miasta to nie tylko budowa nowych obiektów, ale również dbałość o istniejącą zieleń i więcej nasadzeń niż wycinek. W związku z powyższym, zwracamy się do władz miasta o podjęcie działań mających na celu zachowanie istniejącej zieleni miejskiej oraz wprowadzenie odpowiednich rozwiązań, które pozwolą na zrównoważony rozwój miasta z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i ochrony środowiska.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Arleta Palma będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...