Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Tatrzańskiego - PATOLOGICZNA SYTUACJA.

Do Małopolskiej Okregowej Izby Architektów RP

Do Rady Powiatu Tatrzańskiego 

W związku z dramatyczną sytuacją związaną z wszelkimi procedurami administracyjnymi prowadzonymi przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Tatrzańskiego zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w celu zapewnienia stosownej ochrony naszego zawodu architekta. Od kilkunastu miesięcy mierzymy się z ogromnymi problemami związanymi z przeprowadzeniem procedury pozwolenia na budowę, a sytuacja, z którą mamy obecnie do czynienia jest wręcz patologiczna.

Proces wydawania pozwoleń na budowę w przez Starostę Tatrzańskiego cechuje przewlekłość i stronniczość. Czas trwania postepowania w skrajnych przypadkach przekracza rok. Decyzje w podobnych sprawach są rozpatrywane w skrajnie różny sposób, co podważa zaufanie do architektów, ale też do organu, co już z kolei stoi w jawnej sprzeczności z podstawowymi zapisami prawa. Indywidulane apele architektów oraz spotkania nie przyniosły oczekiwanego efektu. Stan obecny nie tylko jest trudny dla architektów, którzy są z reguły pełnomocnikami stron, ale uderza w poszczególnych obywateli, którzy realizują swoje podstawowe prawa.

Jako jednostki jesteśmy bezradni w prowadzonych rozmowach i włodarzami powiatu, dlatego my architekci zwracamy się do samorządu, którego jesteśmy członkami z prośbą o przeprowadzenie interwencji legislacyjnej oraz pomoc w rozwiązaniu ciągnącego się problemu.

Podpisujemy się również jako Inwestorzy którzy w całej tej sytuacji nie potrafią się odnaleźć ponieważ jest dla nas całkowicie niezrozumiała, przewlekłość postępowań oraz niepewność w skutecznym zakończeniu powoduje że nasze straty są wymierne.

Radę Powiatu Tatrzańskiego prosimy o pilne zajęcie się sprawą która doprowadza do stagnacji rozwojowej całego powiatu oraz niechęć i strach obywateli przed rozpoczęciem kolejnych inwetstycji jakże ważnych dla naszego regionu.

 

Infomracja: Zakończenie zbierania podpisów w dniu 14 kwietnia 2023 r. Prosimy o mobilizację!

Po zakończeniu zbiórki podpisów petycja zostanie wysłana do:

1. Rady Powiatu Tatrzańskiego

2. Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów 

oraz do wiadomości:

1. Zarządu Powiatu Tatrzańskiego

2. Wojewody Małopolskiego


Architekci Podhalańscy    Skontaktuj się z autorem petycji