Wykluczenie z opłat parkingowych rodziców dzieci z przedszkola nr7 w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała – Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej ul. Michała Grażyńskiego 10 43-300 Bielsko-Biała

My rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 w Bielsku-Białej zwracamy się z uprzejmą prośba o zniesienie opłat za parkowanie w czasie gdy chcemy odebrać dziecko z przedszkola. 

Zwracając uwagę na fakt zwiększenia oplat za postój a także czas zajęcia miejsc parkingowych w okolicach przedszkola (tj. Ulicy Chopina I ul. Stalmacha)  jest to ekonomicznie nie uzasadnione. 

Czas odbioru dziecka to 5-10 minut a zapłacić trzeba za całą godzinę. Od nowego roku koszt wyniesie 3.5zł. Przeliczając to na skalę miesiąca odbiór dziecka w godzinach popołudniowych wyniesienie 70 złotych miesięcznie. W ciągu roku szkolnego kwota ta przekracza 700zł za 33 godziny(20 dni x10 minut x10 miesięcy) a w ogólnym rozrachunku wyniosło by tak naprawdę niecałe 120zł.

Z poważaniem

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 7 w Bielsku-Białej


Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...