Wymiana nawierzchni wraz z wymianą podbudowy na boisku w Świętej Katarzynie

boisko1.jpg 

                                                               Święta Katarzyna, 10.02.2024

 

Mieszkańcy Gminy Siechnice (wg. listy stanowiącej załącznik nr 1 do petycji)  

Katarzyna Nowak-Pokorny (podmiot wnoszący petycję)

Paweł Jasięga

Stowarzyszenie Mam Głos

ul. Orla 5/11

55-010 Święta Katarzyna 

 

Sz.P. Milan Ušák                                                                                 

Burmistrz Siechnic                                                                                  

Urząd Miejski w Siechnicach                                                                                 

ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice    

 

Petycja:

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195, dalej: u. o p.), mając na uwadze interes publiczny wnosimy petycję w sprawie:  

całkowitej wymiany nawierzchni wraz z wymianą podbudowy na boisku w Świętej Katarzynie. Wymiana sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową (tartanową).  

 

UZASADNIENIE:

Jesteśmy jedyną miejscowością w gminie, która posiada boisko wielofunkcyjne do gry m.in. w koszykówkę pokryte nawierzchnią ze sztucznej trawy. Dodatkowo nawierzchnia ułożona jest na nierównej podbudowie. Nawierzchnia ta wskutek długotrwałej eksploatacji bez wykonywanych prac konserwatorskich trawy, straciła sprężystość, przez co włókna skręcają się i kładą na powierzchni. W konsekwencji, sztuczna trawa ściera się i niszczeje, a także sprzyja przesuwaniu się granulatu i powstawaniu nierówności. Nawierzchnia staje się twarda i jednolita niczym beton, a wskutek braku przepustowości wody na płycie powstają kałuże, rozwijają się mchy, algi i chwasty. Mocno ubity granulat w połączeniu ze zmieszanymi udeptanymi liśćmi, drobnymi gałązkami i różnego rodzaju innymi zanieczyszczeniami skutecznie blokuje odpowiedni odpływ wody z powierzchni boiska.

Poważnym zagrożeniem na zniszczonym i zaniedbanym boisku jest brak odpowiednich i bezpiecznych warunków dla użytkowników. Nawierzchnia jest mocno ubita, twarda, porośnięta mchem co czyni ją bardzo śliską, często mieszkańcy zgłaszają urazy i kontuzje.

Boisko jest dla użytkowników niebezpieczne i każdy kontakt z nieprawidłowo przygotowaną nawierzchnią pozostawia po sobie nieprzyjemne konsekwencje skutecznie zniechęcając do korzystania z takiego boiska.

Nawierzchnie sportowe muszą spełniać określone normy - być funkcjonalne, ale też wygodne w użytkowaniu. Muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym i konserwowane podczas ich eksploatacji. Ich jakość ma niewątpliwy wpływ na osiągane wyniki.

Nawierzchnie poliuretanowe są niezwykle wytrzymałe, ale też charakteryzują się doskonałymi parametrami użytkowymi.

Nawierzchnia tartanowa umożliwi użytkownikom boiska:

• wysoką elastyczność zwiększającą komfort użytkowania, ale też bezpieczeństwo

• wysoki poziom absorpcji uderzeń, która chroni przed wystąpieniem urazów podczas upadków,

• odporność na działanie negatywnych warunków atmosferycznych i promieniowanie UV, • odporność na wilgoć i ścieranie,

• wysoką przepuszczalność wody, która zapewnia szybkie odprowadzanie wód deszczowych,

• estetyczny wygląd,

• łatwą konserwację pozwalającą zachować powierzchnię w czystości, ale też wydłużyć jej żywotność.  

 

Ważne, aby podejść do tematu kompleksowo.  W związku z powyższym wymiana nawierzchni wraz z podbudową jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania.   

   

Petycja opiera się na:

- wniosku mieszkanki Katarzyny Nowak-Pokorny, który złożyła pierwotnie w 2018 roku

- wniosku Radnej Radny Miejskiej Katarzyny Nowak-Pokorny, który złożyła w 2021 roku popartym ponad 400 podpisami

- wnioskach Rady Osiedla Święta Katarzyna do budżetu oraz pismach Przewodniczacej Rady Osiedla katarzyny Nowak-Pokorny wysyłanych do urzędu w tej sprawie np. z dnia 02.06.2020 roku

- wniosku Młodzieżowej Rady Gminy oraz Samorządu Uczniowskiego ze szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie na spotkaniu Rady Osiedla z przedstawicielami młodzieży

- niniejszej petycji popartej podpisami mieszkańców  

 

                                                                   

 


Katarzyna Nowak-Pokorny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Nowak-Pokorny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...