Wynagrodzenie Nauczycieli i innych Pracowników Oświaty

Warszawa, 17 maja 2022 r.

 

Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność” 

Ul. Jagiellońska 59/65 42-229 Częstochowa www.nzzwig.pl kontakt@nzzwig.pl Tel. 575626250

 

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Nauczyciele dla Wolności”

ul. Lindleya 16

02-013 Warszawa www.nauczycieledlawolnosci.pl stowarzyszenie@nauczycieledlawolnosci.pl Tel. 660099588

 

Szanowny Pan

prof. Przemysław Czarnek

 

Minister Edukacji i Nauki

 

 

PETYCJA

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty

 

Szanowny Panie Ministrze, w imieniu Niezależnego Związku Zawodowego „Wolność i Godność” oraz Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 870), działając w interesie tych podmiotów oraz w interesie publicznym, tj. słusznym interesie nauczycieli i pracowników oświaty, wnosimy o podjęcie wszystkich niezbędnych działań, w tym także co do koniecznych zmian prawnych, by zagwarantować w bieżącym roku kalendarzowym podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pracowników oświaty o co najmniej 20% w stosunku do poziomu aktualnego.

Niniejsze wystąpienie jest skutkiem pogłębiającej się frustracji i rozczarowania różnych grup zawodowych, w tym pracowników oświaty, wynikającej z nowych zasad naliczania wynagrodzeń i faktycznych podwyżek podatków. Apelujemy do Pana o podjęcie działań mających na celu zmianę tych zasad na takie, które będą przede wszystkim zrozumiałe i nie doprowadzą do pokrzywdzenia grup zawodowych składających się na grono pracowników oświaty. Wyrażamy głębokie przekonanie, iż, jako członek Rady Ministrów, jest Pan w stanie podjąć skuteczną interwencję w obronie sprawy, od której zależy przyszłe funkcjonowanie podległego Panu systemu edukacji publicznej.

Wprowadzone z początkiem tego roku, w związku z wdrożeniem rządowego programu „Polski Ład”, nowe zasady naliczania płac i podatków, doprowadziły do chaosu, niewiedzy i braku spójności w polityce płacowej pracodawców. W różnych placówkach oświatowych i innych zakładach pracy rozliczenia wynagrodzeń mocno się od siebie różnią. Zatrudnione przy tych zakładach księgowe często same nie rozumieją zasad obliczania wynagrodzeń netto – tym bardziej są one niezrozumiałe dla pracowników. Pracownicy, którzy wyrazili chęć stosowania u nich ulgi dla klasy średniej mają tak samo naliczane płace jak ci, którzy takiej chęci nie wyrazili. Zasady naliczania płac winny być na tyle jasne, żeby każdy pracownik sam był w stanie ustalić należną wysokość wynagrodzenia i potrąceń. Poważne zmiany wysokości wynagrodzeń netto, związane z wdrażaniem nowych kryteriów ich obliczeń, pogwałcają warunki wcześniej zawartych umów z pracownikami: wielokrotnie okazuje się, iż po zmianach stawka godzinowa jest niższa niż ta ustalona w umowie.

 Wyrażamy też nasze głębokie rozczarowanie odnośnie wysokości zapowiadanej podwyżki płac nauczycieli na poziomie 4,4% wynagrodzeń. Proponowana podwyżka nie tylko nawet nie zbliża się do poziomu inflacji, która, według oficjalnych danych (krytykowanych przez wielu ekspertów za nadmierny optymizm), obecnie przekracza 12%, ale także nie uwzględnia niekorzystnych dla nas zmian podatkowych. Teoretyczna podwyżka wynagrodzeń w praktyce oznacza tylko nieznaczne złagodzenie ich faktycznej redukcji, z jaką spotkaliśmy się w obliczu „Polskiego Ładu” i spadku siły nabywczej pieniądza.

Domagamy się przywrócenia zasad naliczania wynagrodzenia zgodnie z wcześniej zawartymi umowami oraz podwyższenia płac dla nauczycieli i innych pracowników oświaty o co najmniej 20% w bieżącym roku. Obecna sytuacja prowadzi do ubożenia pracowników oświaty. Skutkuje spadkiem motywacji do podnoszenia swoich kompetencji i rozgoryczeniem. Może także, w obliczu desperacji, do jakiej zostaną doprowadzeni pracownicy szkół publicznych, doprowadzić do masowych odejść z zawodu.

 Na zasadzie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach wyrażamy zgodę na ujawnienie danych osobowych odnoszących się do podmiotów wnoszących niniejszą petycję na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego niniejszą petycję lub urzędu go obsługującego.

 

Z wyrazami szacunku,

do_petycji1.png

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”

Agnieszka Pawlik-Regulska, prezes Jarosław Dąbrowski, wiceprezes Bogusława Cesarz, członek Zarządu Aleksandra Orlicka, członek Zarządu Anna Stefańska, członek Zarządu

 

Z wyrazami szacunku,

do_petycji11.png

Niezależny Związek Zawodowy

Wolność i Godność"

 

Karolina Pikuła – Przewodnicząca Zarządu Krajowego

Kamila Jezierska – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego

Michał Molenda – Członek Zarządu Krajowego


Stowarzyszenie "Nauczyciele dla Wolności"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie "Nauczyciele dla Wolności" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )