Wyrównanie dysproporcji w liczbie klas podstawowych w szkołach na Warszawskim Żoliborzu

Drodzy rodzice i wszyscy, którym na sercu leży zdrowy i zrównoważony rozwój dzielnicy Warszawa Żoliborz,

Mimo, iż już teraz Szkoła Podstawowa nr 396 w Warszawie przy ul. Anny German boryka się z licznymi problemami kadrowymi i organizacyjnymi, drogą oficjalną doszły do nas sygnały, że w przyszłym roku planowane jest zwiększenie liczby klas pierwszych aż do 11-tu. Teraz jest ich aż 8, co już powoduje problemy z funkcjonowaniem dzieci w szkole m.in. dwuzmianowość, brak możliwości regularnego wychodzenia dzieci na świeże powietrze, brak możliwości organizacji dla dzieci zajęć w świetlicy, chaos organizacyjny związany z ograniczoną liczbą kadry nauczycielskiej, która w razie absencji (a tych jest sporo) musi zastępować się nawzajem. Listę problemów można mnożyć. 

Zważywszy na aktualne wyzwania, z którymi zmaga się szkoła, takie rozszerzenie jedynie przyczyni się do nasilania obecnych problemów. To z kolei wpłynie negatywnie zarówno na jakość nauki naszych dzieci, jak i na warunki pracy nauczycieli. Nie można też pominąć ryzyka odejścia niektórych z nich, o czym już do nas docierają sygnały.

Jednocześnie wiemy, że w innych szkołach w dzielnicy Warszawa-Żoliborz, o podobnej kubaturze i przepustowości klas jest znacząco mniej:

SP. 267 ul. Braci Załuskich - 3 klasy pierwsze

SP. 92 ul. Przasnyska - 3 klasy pierwsze

SP. 392 Al. Wojska Polskiego - 1 klasa pierwsza

SP. 68 ul. Or-Ota - 2 klasy pierwsze

SP. 65 ul. Mścisławska - 3 klasy pierwsze

SP. 391 ul. Filarecka - 2 klasy pierwsze

Co więcej, do rodziców dzieci uczęszczających do naszej szkoły docierają sygnały, że ponieważ szkoła nie posiada narzędzi do weryfikacji oświadczeń na temat miejsca zamieszkania, które składa się przy rekrutacji, w naszej szkole uczą się dzieci spoza rejonu.

Zaniepokojeni tą sytuacją, chcielibyśmy zrozumieć przyczyny tej dysproporcji oraz zapobiec jej pogłębianiu. 

Dlatego składamy do Rady Miasta petycję o ponowną analizę rejonizacji i wzmocnienie szkoły w narzędziach do weryfikacji faktycznego miejsca zamieszkania dzieci ubiegających się o przyjęcie do szkoły.

Dalsze dociążanie szkoły, która miała być dumą Dzielnicy a z powodu niestabilnej sytuacji zarządczej i kadrowej zmaga się z wieloma wyzwaniami, nie tylko źle wpływa na dzieci i pracę nauczycieli, ale także ogranicza potencjał tej wspaniałej placówki i fatalnie wpływa na jej wizerunek, co będzie przekładać się na dalsze probemy kadrowe.  

Dziękujemy za waszą uwagę i wstawienie się za naszym apelem,

Rodzice dzieci ze Szkoł Podstawowej nr 396 w Warszawie


Szkoła Podstawowa nr 396 w Warszawie, Rada Klasy 1C    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Szkoła Podstawowa nr 396 w Warszawie, Rada Klasy 1C do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...