Zachowajmy Park Niepodległości w Piastowie

Burmistrz Miasta Piastowa pracuje nad nowym projektem plany zagospodarowania przestrzennego Harcerska - Centrum Usług Publicznych

Nowy plan oznacza likwidację ostatniego parku w południowej części Piastowa.

Pomysły sa różne. Może tam powstać parking, albo betonowy plac dla wrotkarzy i hulajnóg.

Na szczęście mamy głos!


Wnioskujmy razem o zachowanie i rewitalizację Parku Niepodległości! 

piastow.jpg

 

Burmistrz Miasta Piastowa
ul.11 Listopada 2
05-820 Piastów

WNIOSEK
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGODziałając na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgłaszam wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Harcerska-Centrum Usług Publicznych", obejmującego działki nr 28/1 i 49 oraz część działek nr. 28/3 i 29/2, obręb 5 w Piastowie, proszę o uwzględnienie ich w przygotowanym dokumencie.

Wnosimy o:
Zachowanie charakteru terenów zielonych i rekreacyjnych w postaci parku. Park powinien obejmować plac zabaw dla dzieci i miejsce na mały punkt gastronomiczny (kawiarnia lub food-truck), ławki, oświetlone alejki, trawniki i drzewa.

Uzasadnienie:
Plan obejmuje ostatni dostępny teren rekreacyjny w ścisłym centrum miasta. Jest to miejsce w którym krzyżują się ścieżki większości mieszkańców południowej części Piastowa. W okolicy brak jest miejsc przeznaczonych na spacery dla rodziców z dziećmi i starszych osób. Obecnie na terenie objętym planem znajduje się zaniedbany Park Niepodległości, korty tenisowe oraz siłownia na wolnym powietrzu. W pobliżu jest stacja kolejowa, punkty handlowe i usługowe (m.in. poczta, piekarnia, sklep spożywczy, lodziarnia) oraz budynek LO, zaś nieco dalej Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Bliskość Stacji PKP z parkingiem P+R oraz Ratusza, sprawia, że miejsce to będzie swoistą wizytówką miasta. Park, mimo, że obecnie bardzo zaniedbany jest miejscem wypoczynku dla matek z dziećmi i starszych mieszkańców Piastowa. Jego rewitalizacja znacznie poprawi komfort życia mieszkańców i wizerunek Piastowa jako miejsca przyjaznego mieszkańcom. Zachowanie zielonego i rekreacyjnego charakteru tego miejsca jest zgodne z tradycyjną rolą tego miejsca i pozwoli na ożywienie lokalnej społeczności. Odpowie też na potrzeby nowych mieszkańców powstających właśnie osiedla domów wielorodzinnych i kamienicy komunalnej przy ulicy Dworcowej/K. Przerwy-Tetmajera.

Inne możliwe rozwiązania, takie jak budowa większych obiektów, w tym sportowych, czy zwiększanie ilości miejsc parkingowych znacząco wpłyną zarówno na bezpieczeństwo jak i środowisko naturalne.  Piastów mógłby stracić ostatni skrawek zieleni w tej części miasta, w zamian otrzymując większy ruch samochodowy i hałas.