Zachowanie dotychczasowych i rozszerzenie terenów zielonych wokół wzgórza Trzy Lipki w Bielsko-Biała

Niżej podpisani mieszkańcy Bielska-Biała, a zwłaszcza mieszkańcy rejonu osiedla      Sarni Stok, zwracamy się do Prezydenta Miasta Bielska -Biała oraz Rady Miasta o wyłączenie z wycinki zabudowy pozostałych terenów zielonych w obrębie wzgórza       Trzy Lipki.

Intensywna zabudowa i wycinka drzew wokół wzgórza Trzy Lipki powoduje nie tylko dewastacje terenów zielonych, ale również zmniejszenie terenów mieszkalnych dla dzikich zwierząt. 

Kolejne wycinki powodują nie tylko problemy związane ze środowiskiem (erozja gleby, zaburzanie stosunków wodnych, niszczenie "zielonych płuc"), ale również odbierają miejsca odpoczynku i relaksu.

Apelujemy o:

- zaprzestanie wycinki drzew i zachowanie w stanie naturalnym pozostałej części lasu

- zalesienie działek będących własnością miasta Bielsko-Biała

- wpisanie w plany zagospodarowania przestrzennego miasta terenów między               ul. Sarni Potok a ul. Filarowa jako terenów z przeznaczeniem na tereny rekreacyjne (park, place zabaw, etc.) dodatkowo uzwzględniając ścieżkę pieszo-rowerową jako łącznik z centrum miasta.

Liczymy na wysłuchanie głosu mieszkańców.

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Witold będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Upoważniam Witold do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...