Zamknijcie bocznicę towarową w centrum Gniezna!

PROTEST PRZECIWKO FUNKCJONOWANIU TOWAROWEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ PRZY UL. POCZTOWEJ W GNIEŹNIE

 

Cel protestu:

przeniesienie rozładunku towarów i całego obrotu towarowego z problematycznej bocznicy na inną czynną bocznicę towarową, np. na Winiarach w pobliżu Galerii Gniezno.

 

Inicjatorzy protestu:

zdesperowani mieszkańcy ul. Pocztowej w Gnieźnie, których dotychczasowe interwencje i próby rozwiązania problemu (od 2019 roku) z ograniczeniem ruchu o wysokim tonażu nie przyniosły żadnego rezultatu.

 

Poparcie społeczne:

mieszkańcy Gniezna, którym na sercu leży właściwy rozwój urbanistyczny miasta, spokój w centralnej części Gniezna i wyeliminowanie z niego uciążliwego ciężkiego ruchu towarowego, wyrażone w zebranych podpisach.

 

Adresaci protestu:

właściwa spółka kolejowa będąca właścicielem bocznicy kolejowej przy ul. Pocztowej w Gnieźnie

oraz Prezydent Miasta Gniezna.

 

Uzasadnienie:

My, mieszkańcy ulicy Pocztowej w Gnieźnie jesteśmy w sposób bezpośredni narażeni na skutki funkcjonowania w naszym sąsiedztwie towarowej bocznicy kolejowej. Przejeżdżające ul. Pocztową samochody o wysokim tonażu przyczyniają się do mechanicznych uszkodzeń naszych domów, które objęte są ścisłą opieką konserwatorską. Wspólnota poprosiła o wycenę kosztów scalenia prętami budynków i kwota ta dziś opiewa na 100 tyś pln od budynku (jest 5 budynków). Jesteśmy narażeni na ponoszenie bardzo wysokich kosztów zabezpieczania naszych domów. Kurz, drgania terenu oraz nieznośny hałas spowodowany rozładunkiem towarów i wczesnoporanny uciążliwy ruch samochodów ciężarowych, w żaden sposób nie sprzyjają naturalnemu funkcjonowaniu śródmiejskiej strefy w jakiej zamieszkujemy. Bezpośredni ruch samochodów ciężarowych w sąsiedztwie pięciu placówek oświatowo–edukacyjnych, stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu pieszego oraz ruchu rowerowego (nowe ścieżki rowerowe przecinają się z drogą wyjeżdżających z bocznicy kolejowej samochodów ciężarowych). Mając na uwadze rozwój urbanistyczny miasta, gdzie w nowym planie zagospodarowania przestrzennego, w najbliższym sąsiedztwie uciążliwej bocznicy przewidziano tereny pod budownictwo wielorodzinne, gdzie w bliskim sąsiedztwie już powstają domy wielorodzinne (ul. Konikowo, tereny po koszarach), problemy, z którymi dziś borykamy się my, dotkną niebawem bezpośrednio setki kolejnych rodzin, które zdecydują się tam zamieszkać, a których nikt nie ostrzega przed obecnym problemem. Zatem jak najbardziej zasadne jest przeniesienie całego obrotu towarowego z uciążliwej bocznicy na inną bocznicę, np. na Winiarach w pobliżu galerii. Protest kierujemy do właściciela bocznicy jak i Prezydenta Miasta Gniezna, który nadając miastu taki kierunek rozwoju urbanistycznego, naraża nas i przyszłych mieszkańców tej strefy na utratę komfortowego i spokojnego funkcjonowania w swoich mieszkaniach. Prezydent, któremu na sercu leży dobro mieszkańców, powinien stanowczo opowiedzieć się po ich stronie i prowadzić skuteczne oraz twarde negocjacje z właściwą spółką kolejową, by uciążliwy ruch towarowy został przeniesiony w inne miejsce.


Sławomir Ratajczak Wspólnota Lokatorów Pocztowa 8/10/12/14/16    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sławomir Ratajczak Wspólnota Lokatorów Pocztowa 8/10/12/14/16 do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...