Zapytaj kandydatkę/kandydata na prezydenta o prawa zwierząt!

         

 

           Jako obywatelki i obywatele działający na rzecz ochrony praw zwierząt oraz demokratycznego państwa prawa, dostrzegamy całkowity brak kwestii dotyczących ochrony zwierząt pośród tematów poruszanych podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Uważamy, że o prawach zwierząt i koniecznych zmianach prawnych należy aktywnie debatować, tak długo jak nie zostaną rozwiązane sprawy kluczowe dla dobrostanu zwierząt w Polsce. Jak pokazuje codzienne doświadczenie organizacji społecznych, których celem statutowym jest ochrona zwierząt oraz raport Najwyższej Izby Kontroli „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt”, system ochrony zwierząt w Polsce jest nieskuteczny
i rozproszony.

            W związku z tym, korzystając z naszych praw, w imieniu zwierząt oraz wielomilionowej grupy obywateli, którym los zwierząt leży na sercu, zwracamy się do Państwa – osób ubiegających się o najwyższy urząd, o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy zna Pani/Pan treść raportu Najwyższej Izby Kontroli „Wykonywanie zadań gmin dotyczących ochrony zwierząt” z dnia 5 sierpnia 2013 r. a jeśli nie, to kiedy planuje się Pani/Pan z nim zapoznać oraz ustosunkować do kwestii częstego łamania przepisów dotyczących ochrony zwierząt przez samorządy gminne?

2. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce pełnego zakazu polowań na ptaki oraz ograniczenia polowań na zwierzęta dzikie?

3. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce zakazu promowania myślistwa w szkołach oraz zakazu udziału dzieci w polowaniach oraz imprezach myśliwskich?

4. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce zakazu hodowli zwierząt na futra?

5. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce zakazu wykorzystywania zwierząt do celów rozrywkowych, w szczególności wykorzystywania zwierząt w cyrkach?

6. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce pełnego zakazu wykorzystywania zwierząt do pracy fizycznej?

7. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie w Polsce skutecznego – nie budzącego prawnych wątpliwości – zakazu tak zwanego uboju rytualnego, szczególnie w celach eksportowych?

8. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zmianę ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, poprzez wprowadzenie bardziej skutecznych i zgodnych z dyrektywą unijną mechanizmów chroniących zwierzęta przed bólem, cierpieniem i stresem oraz mechanizmów gwarantujących obywatelom i organizacjom pozarządowym prowadzenie skutecznej kontroli społecznej w tym obszarze takich jak zwiększenie jawności prac komisji etycznych, które udzielają zgód na przeprowadzanie doświadczeń?

9. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu zmianę ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt i wprowadzenie  zmian, o które od 4 lat apelują organizacje ochrony zwierząt i tysiące obywateli, będących sygnatariuszami wielu petycji oraz o które wnosiła Najwyższa Izba Kontroli w 2013 roku, takich jak obowiązek czipowania oraz rejestracji zwierząt domowych, zakaz utrzymywania zwierząt na uwięzi, zwiększenie odpowiedzialności gmin za realizację zadań ochrony zwierząt oraz los zwierząt bezdomnych, wprowadzenie minimalnych norm utrzymywania zwierząt domowych etc.?

10. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt w klatkach?

11. Czy, a jeżeli tak to, kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu wprowadzenie zakazu transportu zwierząt rzeźnych na długie odległości?

12. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako Prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu regulację i wprowadzenie skutecznej kontroli obrotu zwierzętami domowymi poza granice naszego kraju?

13. Czy, a jeżeli tak, to kiedy, wystąpi Pani/Pan jako prezydent RP z inicjatywą ustawodawczą mającą na celu utworzenie niezależnego urzędu odpowiedzialnego za nadzór nad wykonywaniem przepisów ochrony zwierząt np. Rzecznika Praw Zwierząt i wyłączenie tych zadań z kompetencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej?

 

Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA

Fundacja Klinika Rządzenia


Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA , Fundacja Klinika Rzą    Skontaktuj się z autorem petycji