Przebudowy skrzyżowania Kondratowicza Rembielińska Bazyliańska

Zwracamy się z prośbą do Państwa o poparcie naszego apelu do Zarządu Dróg Miejskich o zmianę projektu przebudowy skrzyżowania ulic Kondratowicza, Rembielińskiej i Bazyliańskiej na Warszawskim Bródnie. Zaproponowana przez miasto przebudowa miałaby polegać na wykonaniu zawrotki na ulicy Kondratowicza i likwidacji możliwości skrętów w lewo z ulicy Rembielińskiej i Bazyliańskiej. Zaproponowane rozwiązanie wprowadza dodatkowe punkty kolizyjne, stwarza sytuacje do powstawania korków i przenosi ciężar ruchu na małe, osiedlowe uliczki.

Stanowczo nie zgadzamy się na takie rozwiązanie i proponujemy wykonanie wydzielonego pasa do lewoskrętu na ulicy Bazyliańskiej wraz z oddzielnym cyklem sygnalizacji świetlnej sygnalizatorem S3. Rozwiązanie to w zupełności zapewni bezkolizyjne cykle przejazdu przez skrzyżowanie bez stwarzanie dodatkowych punktów kolizyjnych i możliwości powstawania korków.

Miasto stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu twierdząc, że jest ono znacząco droższe i będzie ingerować w „Priorytet Tramwajowy” wprowadzony na trasie Żerań Wschodni – Dworzec Wileński.

Uważamy, iż warto doinwestować nieco więcej środków by stworzyć bezkolizyjne cykle na tym skrzyżowaniu. Równocześnie strata czasu kilku sekund dla komunikacji miejskiej jest w naszym rozumieniu niewielkim kosztem w stosunku do zdrowia i życia ofiar wypadków, jakie miały miejsce na tym skrzyżowaniu, a w naszej opinii, bezpieczeństwo tego skrzyżowania nie zwiększy się w znaczący sposób w związku z zaproponowaną przebudową.

Naszą propozycję konsultowaliśmy z mieszkańcami, kierowcami oraz Stowarzyszeniem Ośrodków Szkolenia Kierowców. Jesteśmy również w trakcie konsultacji ze stowarzyszeniem Bezpieczne Drogi.

Poniżej przedstawiamy graficzny opis proponowanej przebudowy skrzyżowania oraz załączamy nasz wniosek do Zarządu Dróg Miejskich.

https://www.dropbox.com/s/3o4h3h4vtt9to5f/Skrzy%C5%BCowanieRembieli%C5%84skaKondratowicza02Public.pdf?dl=0


www.facebook.com/rembielinska    Skontaktuj się z autorem petycji