Petycja na rzecz budowy stacji metra na Białołęce.

Warszawa, dnia …. lipca 2015 roku                             

 

                                                                                                                                             Pani

                                                                                                                                             Hanna Gronkiewicz–Waltz

                                                                                                                                             Prezydent m. st. Warszawy

                                                                                                                                             plac Bankowy 3/5

                                                                                                                                             00-950 Warszawa

          Szanowna Pani Prezydent,

          zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do wybudowania na terenie wschodniej Białołęki stacji metra Grodzisk. Stacja ta powinna zostać wybudowana do 2022 roku przy udziale środków unijnych. Rozwiązanie to pozwoli uniknąć wielu problemów komunikacyjnych w tej części Warszawy.

          Teren tzw. Zielonej Białołęki zamieszkuje obecnie ponad 50 tys. osób i jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar Warszawy. Do 2035 roku tereny te będzie zamieszkiwało 95 tys. osób (dane statystyczne GUS). Są to w przeważającej większości osoby młode, będące w wieku produkcyjnym, wśród nich wiele rodzin z małymi dziećmi, a ich potrzeby na udogodnienia komunikacyjne będą rosnąć.

          Obecny kształt drugiej linii metra i zakończenie jej budowy stacją u zbiegu ulic Kondratowicza i Rembielińskiej uniemożliwi w przyszłości stworzenie dużego węzła przesiadkowego, budowy parkingu P+R i pętli autobusowej. Powstanie stacji metra wyłącznie na Bródnie nie tylko spowoduje paraliż komunikacyjny, ale korki tworzące się obecnie na ulicach Radzymińskiej i Św. Wincentego przybiorą na sile. Ponadto w obecnej chwili mieszkańcy Bródna posiadają dogodne połączenie z centrum miasta. Linie tramwajowe oraz autobusowe umożliwiają szybki dojazd w godzinach szczytu w praktycznie każde miejsce w Warszawie.

          Komunikacja miejska na terenie Zielonej Białołęki opiera się wyłącznie na połączeniach autobusowych, co nie zaspokaja rosnących potrzeb mieszkańców tej części stolicy. Podróż do centrum w godzinach szczytu zajmuje ponad pięćdziesiąt minut. Zarówno autobusy linii E7 i 527, jak również autobusy kursujące Trasą Toruńską stoją w korkach. Nie bez znaczenia jest fakt, iż stacja metra pozwoliłaby również rozwinąć inwestycje w tej części miasta. Oprócz zabudowy mieszkaniowej mogłyby powstać również biura oraz centra usługowe i handlowe. Stanowiłoby to duży krok w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju tej części Białołęki poprzez stworzenie warunków do tworzenia w ramach dzielnicy nowych miejsc pracy. Należałoby w tym celu dokonać niezbędnych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

          Dzięki postulowanej przez nas budowie stacji metra na Białołęce, uda się z pewnością zapobiec paraliżowi Bródna i stworzyć dogodny węzeł przesiadkowy, służący nie tylko naszej dzielnicy, ale również osobom dojeżdżającym do Warszawy z Marek, Ząbek, Zielonki i innych okolicznych miejscowości. W odczuwalny sposób ograniczyłoby to liczbę samochodów, które codziennie poruszają się po ulicach Warszawy. Ponadto zlokalizowanie końcowej stacji metra przy Trasie Toruńskiej da możliwość wydłużenia jej w przyszłości.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

     W imieniu mieszkańców Kamil Hajduk                                   

ul. Skarbka z Gór 15D/36                                   

03-287 Warszawa