Zmiana ustawy "Prawo budowlane" zwiększająca powierzchnię z 35 m2 na 50 m2 i zmieniająca sposób obliczania z "powierzchni zabudowy" na "powierzchnię użytkową".

Zmiana zapisów ustawy-"Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku:

Art. 29. 1.

1) a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej do 50 m 2 ,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
użytkowej do 50 m 2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m 2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
użytkowej do 50 m 2 , przy czym liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać jednego na każde 500 m 2 powierzchni działki;

2d) wolno stojących altan o powierzchni użytkowej do 50 m 2 , przy czym łączna
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m 2
powierzchni działki;

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Słaby do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...