Zmiana ustawy "Prawo budowlane" zwiększająca powierzchnię z 35 m2 na 50 m2 i zmieniająca sposób obliczania z "powierzchni zabudowy" na "powierzchnię użytkową".

Zmiana zapisów ustawy-"Prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994 roku:

Art. 29. 1.

1) a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni użytkowej do 50 m 2 ,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub
przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni
użytkowej do 50 m 2 , przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać dwóch na każde 500 m 2 powierzchni działki;

2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni
użytkowej do 50 m 2 , przy czym liczba tych obiektów na działce nie może
przekraczać jednego na każde 500 m 2 powierzchni działki;

2d) wolno stojących altan o powierzchni użytkowej do 50 m 2 , przy czym łączna
liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m 2
powierzchni działki;

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Artur Słaby do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook