Zniesienie zmian w Kodeksie karnym art.37a KK dot. karania za błąd lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo,

 Zwracam się do Was z prośbą o zapoznanie się i poparcie postulatów dotyczących uchylenia zmian dokonanych w art. 37 a Kodeksu Karnego, które to zmiany zostały wprowadzone przy okazji uchwalania tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0 w sposób rażąco odbiegający od dobrej praktyki legislacyjnej.Jako prezes zarządu ogólnopolskiej organizacji pacjenckiej chcę wyrazić oburzenie dla formy zmiany i treści przepisu oraz wyrazić ogromny niepokój dotyczący leczenia pacjentów w przyszłości po wprowadzeniu tejże zmiany, w szczególności terapii dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Apelujemy do Ustawodawcy o wycofanie się z podjętych decyzji, czyli o zmianę tegoż art. 37a tak, aby intencją ustawodawcy nie stało się niepodejmowanie leczenia z obawy przed sankcjami prawnymi. Oburza fakt, że zmiany dokonano przy okazji innego tematu legislacyjnego, czyli podczas przyjmowania tarczy antykryzysowej 4.0. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji publicznych. Ustawodawca nie przewidział przy tym przesłanki nieumyślności w działaniu lekarza i lekarza dentysty, prowadząc do pierwszeństwa w wyborze przez orzekających kary pozbawienia wolności. W prawoznawstwie znany jest dogmat, iż zaostrzenie kary zmniejsza ilość przestępstw, jednak nie wolno tutaj pominąć specyfiki dziedziny życia. Za głosami ekspertów my także uważamy, że zaostrzenie kar w tym przypadku zmniejszy aktywności podejmowane przez lekarzy, zwłaszcza w leczeniu pacjentów z chorobami rzadkimi takimi jak zespół Marfana i inne marfanopodobne choroby tkanki łącznej, będzie to skuteczny hamulec, z obawy przed sankcją, lekarze będą bać się wprowadzać innowacyjne metody terapii.To niestety prosta droga do dalszego pogłębiania istotnych już dziś przepaści w zaufani względem siebie lekarzy i pacjentów. Pewnym jest, że zaostrzanie odpowiedzialności personelu medycznego prowadzi  dostępności usług medycznych związanych z dużym ryzykiem, do zwiększenia kosztów ochrony zdrowia. Przyłączając się do bardzo licznych krytycznych stanowisk i opinii na temat tej niefortunnej nowelizacji wyrażonych przez samorządy zawodowe i ekspertów apelujemy o niezwłoczne jej uchylenie. Aby zapobiec szkodom, które zmienione przepisy nieuchronnie sprowadzą, apelujemy także o aktywne poparcie tego apelu do pacjentów, środowisk medycznych, prawników oraz do instytucji związanych z ochroną zdrowia.


Iwona Czabak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marfan Polska, www.marfan.org.pl #TętniakRośnieWciszy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Iwona Czabak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Marfan Polska, www.marfan.org.pl #TętniakRośnieWciszy do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook