Złóż najważniejszy podpis życia. To duchowy ratunek Polski.

                                             Tomaszów Lub., dnia 09.01 2020 r.  

Adresat:

J.E. abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski

Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
skep@episkopat.pl 

Do wiadomości:
Prezydent RP Prezes Rady Ministrów RP
Marszałek Sejmu RP
Marszałek Senatu RP.  

PETYCJA

w s. wystąpienia Episkopatu  do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

W Imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Tego, który był jest i będzie, który wszystko stworzył i o wszystkim będzie decydował do końca - My dzieci Maryi Królowej Polski Naszej Hetmanki niżej podpisani, zwracamy się z postulatem do Episkopatu Polski o wystąpienie do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o wspólną Koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski.

Pragniemy poinformować, że z woli obywateli w dniu 24 listopada 2019 r. podczas Wolnej Elekcji  na Błoniach w Krakowie, Jezus w drodze „Aktu Obwołania” został ogłoszony Królem Polski. Tytuł „Jezus Król Polski” zaistniał nie tylko z teoretycznego nadania ewangelicznego – „Król Wszechświata jest zarazem Królem Polski”, ale również z rzeczywistego wyboru Narodu Polskiego zebranego z różnych stron Polski na wzór dawnych elekcyjnych czynności wyboru króla-elekta. W tej sytuacji postulujemy podjęcie kolejnego kroku, czyli dokonania Koronacji insygniami królewskimi dla pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, jako duchowego warunku ratowania Polski. Uważamy, że w tym względzie konieczne jest wysunięcie odpowiedniej inicjatywy przez  władze Episkopatu Polski. Świadczy o tym fragment odpowiedzi otrzymanej z Kancelarii Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 4 lutego 2016 r. na pismo „Domów Modlitwy św. Jana Pawła II” w sprawie Intronizacji w Polsce: „(....) Chcielibyśmy jednocześnie wskazać, że rozpatrzenie spraw dotyczących kwestii religijnych, w tym Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla Polski, należy przede wszystkim do kompetencji władz Kościoła - dlatego przedstawione uwagi i postulaty mogą Państwo kierować również do Konferencji Episkopatu Polski, jako instytucji właściwej do zajęcia stanowiska”.

O tym, że stanowisko władzy państwowej w tym względzie też nie może być bierne świadczą zatwierdzone przez Kościół orędzia Adama Człowieka z dnia 12 kwietnia 2012 r. Czytamy w nich: (...) Żadna partia, żadna formacja nie może wam dać prawdziwej sprawiedliwości, jeśli nie odwoła się do prawdziwego, jedynego i odwiecznego Prawodawcy. Dlatego Intronizacja została przedstawiona, jako żądanie i warunek dla rządzących. Jeśli ktoś uważa, że  to jest mieszanie się do polityki, to nie rozumie, że Królowanie Chrystusa nie zależy od rządzących, lecz rządzący są w pełni zależni od Króla. Szatan nie chce swej władzy oddać dobrowolnie” (źródło: Adam Człowiek, „Anioł Stróż Polski. Orędzia dla Polski i Polaków (2009-2014), Inowrocław 2015, s. 96-97).

W sytuacji, gdy świat powiela grzechy Sodomy i Gomory, lawinowo detronizuje Chrystusa i stoi nad przepaścią III wojny, Bóg przestrzega Polskę słowami św. Jan Paweł II skierowanymi do mistyczki (Alicji) Marii Michaliny od Apokalipsy w dniu 22 X 2019 r. (...) Sejm, Senat wszystko runie, jeżeli nie oprzecie się na prawach Boga w Trójcy Jedynego. Konstytucja Narodu wybranego - Nowe Jeruzalem, niech mieści się w tych słowach i to obejmuje: „Bóg, rodzina, ojczyzna i honor”. Proroctwa się wypełniają na waszych oczach. III wojna światowa  zmiażdży wszystko  życie na planecie Ziemia (...) Intronizacja to zadanie najważniejsze. To tylko uratuje Naród mój - ojczyznę moją (źródło: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/wolna-elekcja-krakow-24XI2019, „Słowo Boże do  Marii Michaliny od Apokalipsy, Internetowy Ruch Katolicki „Domy Modlitwy św. JPI”, 22 X 2019 r.).  

Po śmierci każdy z nas wypełni dalsze swoje przeznaczenie żyjąc dalej w rzeczywistości nieba lub piekła. Swój los i Ojczyzny możemy zabezpieczyć przez intensywne modlitwy oraz przede wszystkim obecnie przez nadrzędne ziemskie decyzje sprawujących władzę, nakierowane na prawa Jezusa Chrystusa Króla-Najwyższego Władcę nieba i ziemi. Uciekając się do wstawiennictwa Dworu Niebieskiego, dusz czyśćcowych i dzieci nienarodzonych, mamy nadzieję, że takie decyzje zapadną, dla ratunku duchowego i fizycznego Polski.

W imieniu wszystkich z Polski i Polonii składających w tej petycji najważniejszy podpis życia, dla duchowego  „Przymierza Bożej Miłości dla Koronacji Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski” na bazie Internetowego Ruchu Katolickiego „Domy Modlitwy św. JPII”/ http://www.domymodlitwyjp2.pl/:  

Bogusław Zapalski


Bogusław Zapalski    Skontaktuj się z autorem petycji
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )