Złożenie do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku o naruszenie praw słusznie nabytych Osób Wykwalifikowanych

Celem petycji jest przekazanie jej jako załącznika do wniosku o wszczęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowania w celu sprawdzenia, czy poprzez narzucenie Osobom Wykwalifikowanym pracującym aktualnie w przemyśle farmaceutycznym obowiązku odbycia studiów podyplomowych ustawodawca nie naruszył praw słusznie nabytych w rozumieniu zapisu art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi:„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”.


Aleksander Wegner (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej GRP)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Aleksander Wegner (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej GRP) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook