Złożenie do Rzecznika Praw Obywatelskich wniosku o naruszenie praw słusznie nabytych Osób Wykwalifikowanych

Celem petycji jest przekazanie jej jako załącznika do wniosku o wszczęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich postępowania w celu sprawdzenia, czy poprzez narzucenie Osobom Wykwalifikowanym pracującym aktualnie w przemyśle farmaceutycznym obowiązku odbycia studiów podyplomowych ustawodawca nie naruszył praw słusznie nabytych w rozumieniu zapisu art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi:„Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.”.


Aleksander Wegner (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej GRP)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Aleksander Wegner (Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Regulacyjnej GRP) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook