ZS w Piotrkowicach Małych - ws. nienależytego szacunku dla hymnu

Otrzymują:

 1. Dyrektor
  Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych
  mgr inż. Roman Gabrukiewicz
  Piotrkowice Małe 87
  32-104 Koniusza
  zs@piotrkowice.edu.pl
 2. Organ prowadzący szkołę
  Starostwo Powiatowe w Proszowicach
  ul. 3 Maja 72
  32-100 Proszowice
  starosta@proszowice.upow.gov.pl

 

My, niżej podpisani, na mocy przepisów Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000), kategorycznie sprzeciwiamy się marginalnemu traktowaniu Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej podczas wewnątrzszkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół w Piotrkowicach Małych (w trakcie których powinien on mieć znaczenie wręcz pierwszorzędne), a także odśpiewywaniu i/lub innym sposobom wykonywania piosenek w żadnym wypadku nie licujących z niepodległościowym charakterem tego święta.

Dochodzi wręcz do kuriozalnej sytuacji, gdy pierwszorzędne miejsce hymnu narodowego zajmuje utwór niebędący ani uznawanym hymnem polskim lub pieśnią wojskową czy innej organizacji militarnej/paramilitarnej, którym, jako Polacy, zawdzięczamy niepodległość, ani też piosenką o charakterze patriotycznym - natomiast będący nazywanym "hymnem" organizacji międzynarodowej, która z narodową niepodległością nie ma nic wspólnego, a wręcz jest dla niej politycznie szkodliwa, uderzając w polską rację stanu.

Zgodnie z wspominaną już Ustawą o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych:

Art. 1.

 1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.
 3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach.

Art. 12. (fragmenty)

 1. Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.
 2. Tekst literacki hymnu państwowego zawiera załącznik nr 4.

Art. 14. (fragmenty)

 1. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych - zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, nie będące w zorganizowanej grupie - oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Art. 15. Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.

Załącznik nr 4. Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej

"Mazurek Dąbrowskiego"
Słowa: Józef Wybicki, 1797 r.

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz ...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz ...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz ...

Należy tu zaznaczyć, że nie uważa się odśpiewania jednej zwrotki hymnu za "wykonanie w sposób zapewniający należną cześć i szacunek". W interesie nauczycieli - jako obywateli polskich i właśnie nauczycieli - powinno leżeć, aby uczniowie znali tekst hymnu własnego państwa. W tym miejscu również zwracamy uwagę na niedopuszczalne wręcz zachowanie osoby prowadzącej profil Zespołu Szkół w Piotrkowicach Małych na portalu społecznościowym Facebook, polegającym na wyśmiewaniu i otwartym uznawaniu za przeciwników w dyskusji politycznej wypowiadających się tam osób, które również zwracają uwagę na nienależyty szacunek do hymnu narodowego.

Prosimy Dyrekcję oraz Organ Prowadzący o ustosunkowanie się do naszego pisma oraz wyciągnięcie odpowiednich konsekwencji wobec osób, które wskutek zaniechania dopuściły się złamania prawa.

 

Z poważaniem,