Zwiększenie kursowania linii tramwajowej nr 2 oraz nr 17 w godzinach 6:30 - 8:00

Warszawa, 08.09.2022

Monika Lenart-Dąbrowska

w imieniu

Mieszkańców Dzielnicy Białołęka

m.st. Warszawy

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

Pani Katarzyna Strzegowska

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa  

 

PETYCJA  

 

Dotycząca zwiększenia częstotliwości kursów tramwaju numer 2 i 17

              W imieniu mieszkańców Białołęki zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu zwiększenia kursowania tramwaju numer 2 oraz 17 w godzinach porannych tzn. 6:30-8:00.

    Usprawni to znacznie komunikację i poprawi jakość i komfort przemieszczania się podróżujących.

    Na chwilę obecną w godzinach porannych osoby przemieszczające się tramwajem nr 2 w kierunku Winnica – Metro Młociny oraz nr 17 od Winnicy do PKP Służewiec, poprzez przepełnienie, doznają niebezpiecznych sytuacji takich jak: zgniatanie przez współprasażerów, zderzanie się przy hamowaniu tramwaju, wgniatanie w rurki tramwaju, uderzanie torbami, plecakami, brak przestrzeni między jedną, a drugą osobą, brak normalnej cyrkulacji powietrza.

    Pragniemy zauważyć, że linia tramwajowa numer 17 jest najdłuższą linią tramwajową w stolicy, zatem oczywiste jest, że korzysta z niej znaczna część mieszkańców dzielnicy, są to między innymi uczniowie przemieszczający się w kierunku szkół ponadpodstawowych, których liczebność w godzinach porannych jest znacząca.

    W związku z tym, że zlikwidowano linię autobusową  numer 101  kursującą w kierunku metra, a w zamian nie zaproponowano żadnego rozwiązania, rozsądnym jest zwiększenie kursowania tramwajów.

    Pragniemy zauważyć, że Białołęka się rozbudowuje, ale komunikacyjnie pozostajemy  w tyle za innymi dzielnicami. Brak jest linii metra i nawet brak widoków, że taka powstanie w najbliższych latach. Początkowe przystanki tramwajowe usytuowane są       w lokalizacji o gęstej zabudowie mieszkalnej, co w konsekwencji przekłada się na to, że już na drugiej stacji tramwaje są przepełnione.

   Komunikacja miejska jest dla mieszkańców dzielnicy alternatywą w stosunku do podróżowania innymi środkami transportu. Funkcją zaawansowaną transportu jest poprawa warunków podróżowania, poprawa jakości życia.

    Zwracamy się o polepszenie jakości transportu zbiorowego, wysoką dostępność oraz niezawodność czyli akceptowalny standard bezpieczeństwa korzystania z komunikacji oraz podniesienie komfortu podróżowania.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zwiększeniu kursowania linii, więcej osób skorzysta z transportu miejskiego. Wierzymy, że Zarządowi Transportu Miejskiego leży na sercu sytuacja komunikacyjna mieszkańców naszej dzielnicy i uwzględni naszą petycję.

                                                                                Z poważaniem,

                                                                         Monika Lenart-Dąbrowska

 


Monika Lenart-Dąbrowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika Lenart-Dąbrowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...