Zwiększenie kursowania linii tramwajowej nr 2 oraz nr 17 w godzinach 6:30 - 8:00

Warszawa, 08.09.2022

Monika Lenart-Dąbrowska

w imieniu

Mieszkańców Dzielnicy Białołęka

m.st. Warszawy

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego 

Pani Katarzyna Strzegowska

ul. Grochowska 316/320

03-839 Warszawa  

 

PETYCJA  

 

Dotycząca zwiększenia częstotliwości kursów tramwaju numer 2 i 17

              W imieniu mieszkańców Białołęki zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań w celu zwiększenia kursowania tramwaju numer 2 oraz 17 w godzinach porannych tzn. 6:30-8:00.

    Usprawni to znacznie komunikację i poprawi jakość i komfort przemieszczania się podróżujących.

    Na chwilę obecną w godzinach porannych osoby przemieszczające się tramwajem nr 2 w kierunku Winnica – Metro Młociny oraz nr 17 od Winnicy do PKP Służewiec, poprzez przepełnienie, doznają niebezpiecznych sytuacji takich jak: zgniatanie przez współprasażerów, zderzanie się przy hamowaniu tramwaju, wgniatanie w rurki tramwaju, uderzanie torbami, plecakami, brak przestrzeni między jedną, a drugą osobą, brak normalnej cyrkulacji powietrza.

    Pragniemy zauważyć, że linia tramwajowa numer 17 jest najdłuższą linią tramwajową w stolicy, zatem oczywiste jest, że korzysta z niej znaczna część mieszkańców dzielnicy, są to między innymi uczniowie przemieszczający się w kierunku szkół ponadpodstawowych, których liczebność w godzinach porannych jest znacząca.

    W związku z tym, że zlikwidowano linię autobusową  numer 101  kursującą w kierunku metra, a w zamian nie zaproponowano żadnego rozwiązania, rozsądnym jest zwiększenie kursowania tramwajów.

    Pragniemy zauważyć, że Białołęka się rozbudowuje, ale komunikacyjnie pozostajemy  w tyle za innymi dzielnicami. Brak jest linii metra i nawet brak widoków, że taka powstanie w najbliższych latach. Początkowe przystanki tramwajowe usytuowane są       w lokalizacji o gęstej zabudowie mieszkalnej, co w konsekwencji przekłada się na to, że już na drugiej stacji tramwaje są przepełnione.

   Komunikacja miejska jest dla mieszkańców dzielnicy alternatywą w stosunku do podróżowania innymi środkami transportu. Funkcją zaawansowaną transportu jest poprawa warunków podróżowania, poprawa jakości życia.

    Zwracamy się o polepszenie jakości transportu zbiorowego, wysoką dostępność oraz niezawodność czyli akceptowalny standard bezpieczeństwa korzystania z komunikacji oraz podniesienie komfortu podróżowania.

Jesteśmy przekonani, że dzięki zwiększeniu kursowania linii, więcej osób skorzysta z transportu miejskiego. Wierzymy, że Zarządowi Transportu Miejskiego leży na sercu sytuacja komunikacyjna mieszkańców naszej dzielnicy i uwzględni naszą petycję.

                                                                                Z poważaniem,

                                                                         Monika Lenart-Dąbrowska

 


Monika Lenart-Dąbrowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Monika Lenart-Dąbrowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...