Petycja w sprawie objęcia ulicy Życzkowskiego kursami komunikacji zbiorowej

Skontaktuj się z autorem petycji

Odpowiedź ZIKiT

2018-04-03 07:12:44

Witam wszystkich,

Dziękuję za Wasze wsparcie i maile. Postanowiłem odpowiedzieć na nie dopiero po otrzymaniu oficjalnej odpowiedzi od ZIKiT. Ta nadeszła przed Świętami. Petycję odrzucono. Powodem jest przede wszystkim (zdaniem ZIKiT) brak porozumienia pomiędzy spółkami działającymi w tym rejonie w sprawie wyznaczenia pętli autobusowej na terenie SSE. 

 

NO.051.3.3.2017 
W odpowiedzi na petycję z dnia 27 listopada 2017 r. (data wpływu do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie: 20 grudnia 2017r.), w treści której zwrócono się z prośbą o objęcie ul. Życzkowskiego kursami miejskiej komunikacji zbiorowej, celem lepszego zaspokojenia potrzeb m.in. osób pracujących lub korzystających z obiektów zlokalizowanych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Czyżyny uprzejmie informuję, co następuje. 

Na przestrzeni ostatnich 2 - 3 lat Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie kilkukrotnie podejmował próby uruchomienia regularnej komunikacji autobusowej na ul. Życzkowskiego. Wśród analizowanych rozwiązań było zarówno przedłużenie jednej z linii o charakterze międzydzielnicowym, jak również utworzenie krótkiego połączenia dowozowego do tramwaju. Zasadniczą przeszkodą do uruchomienia przedmiotowej linii był brak odpowiedniej infrastruktury do zawracania i postoju autobusu. W przypadku regularnej linii musi to być miejsce przystosowane dla pojazdu o długości minimum 12 metrów, w którym nie będzie on blokował pozostałego ruchu. Ostatnia próba uruchomienia połączenia autobusowego w wyżej wymienionym rejonie nie doszła do skutku ze względu na brak porozumienia pomiędzy spółkami Comarch S.A. i Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obsługi przedmiotowego rejonu byłoby poprowadzenie linii przelotowej przez ul. Życzkowskiego do ul. Stella-Sawickiego. Rozwiązanie to wymaga jednak przebudowy drogi wykonanej obecnie z płyt betonowych, tak aby została ona dostosowana do możliwości przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie aktualnie nie prowadzi inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi z płyt betonowych od ul. Życzkowskiego do ul. Stella-Sawickiego, w sposób umożliwiający dostosowanie drogi do przejazdu autobusów komunikacji miejskiej. Działki, po których biegnie droga z płyt stanowią własność Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Ponadto, ul. Życzkowskiego jest usytuowana również na działkach ww. podmiotu. 

Jednocześnie informuję, że rejon istniejącej drogi z płyt betonowych od ul. Życzkowskiego do ul. Stella-Sawickiego wchodzi w zakres inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła Mistrzejowice wraz z linią tramwajową KST Stella-Sawickiego". Zgodnie z obecnie obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową (WPF) ww. zadanie przewidzianej jest do realizacji w latach 2021-2027, w tym w latach 2021-2022 planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja robót budowlanych przewidywana jest w latach 2023-2027. Mając na uwadze utrudnienia komunikacyjne w przedmiotowym terenie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie realizuje zadanie pn.: „Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego". Realizacja ww. zadania została zaplanowana na lata 2018 — 2019. Zakres rzeczowy w roku 2018 obejmuje: budowę przystanków autobusowych po obu stronach ulicy Stella-Sawickiego na wysokości istniejącego skrzyżowania z ulicą Orlińskiego wraz z budową przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przebudową istniejących ciągów pieszych i ścieżki rowerowej, budową lewoskrętu z ul. Orlińskiego. Rozwiązanie to powinno ułatwić dojazd do biurowców zlokalizowanych przy ul. Życzkowskiego, w szczególności tych obiektów, które położone są w największej odległości od trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II. 

 

 


Michał BłąkałaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...