Petycja w sprawie objęcia ulicy Życzkowskiego kursami komunikacji zbiorowej

Szanowny Pan Andrzej Mikołajewski

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

31-586 Kraków, ul. Centralna 53

Petycja w sprawie objęcia ulicy Życzkowskiego kursami komunikacji zbiorowej

Niniejszym, uprzejmie zwracamy się do Pana z prośbą o interwencję w sprawie objęcia ulicy Życzkowskiego kursami komunikacji zbiorowej.

Zidentyfikowanie problemu

Problem, o którego rozwiązanie apelujemy, zasadza się na braku kursów komunikacji miejskiej na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Czyżyny, mającym szereg negatywnych skutków tak dla pracujących tam osób, jak i organizacji ruchu samochodów na ulicy Życzkowskiego.

Po pierwsze, brak kursów komunikacji miejskiej ulicą Życzkowskiego zniechęca  w ogóle do korzystania z komunikacji miejskiej przy planowaniu podróży do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Czyżyny. Najbliższe Strefie przystanki tramwajowe zlokalizowane są przy alei Jana Pawła II (przystanki AWF oraz Muzeum Lotnictwa). Najbliższy przystanek autobusowy znajdziemy przy ulicy Stella-Sawickiego. Osoby wysiadające na wspomnianych przystankach czeka długi marsz do punktu docelowego. W zależności od przystanku, punktu docelowego, warunków pogodowych i kondycji fizycznej jest to około 800-1000 metrów, czyli 10-15 minut piechotą. Nierzadko jest to czas porównywalny z czasem spędzonym w tramwaju lub autobusie na dojazd w rejon SSE Czyżyny, czyli podwajający czas trwania całej podróży.

W tym miejscu warto zaznaczyć ciężkie, a czasem skandaliczne warunki pieszego dojścia w rejon SSE Czyżyny. Od strony ulicy Stella-Sawickiego spacer wiąże się z przeprawą przez ruchliwą, pozbawioną chodnika, wyłożoną betonowymi płytami, usłaną kałużami i błotem drogę lub też spacer „na przełaj” grząskimi błotami terenu dawnego lotniska. Dla osób mających na uwadze zasady profesjonalnego ubioru w miejscu pracy przeprawa taka jest z oczywistych względów nieakceptowalna. Od strony ulicy Życzkowskiego sytuacja wygląda tylko pozornie lepiej. Spacer wzdłuż ulicy Życzkowskiego podczas deszczowej pogody to konieczność ciągłego unikania pryskającej spod samochodowych kół wody, brodzenia pośród kałuż i wdychania oparów spalin.

Warto mieć na uwadze, że rejon SSE Czyżyny to także lokalizacja jednej z przychodni medycznych oraz ogólnodostępnego basenu. Osoby korzystające z przychodni trudno posądzić o żelazne zdrowie i nastawienie na długie spacery. Z basenu korzystają dorośli, ale także dzieci. Wreszcie nie można zakładać, że każdy pracownik SSE Czyżyny cieszy się dobrym zdrowiem i nienaganną kondycją pozwalającą na codzienne długie spacery. W naszej opinii obecne rozwiązanie komunikacyjne prowadzi do wykluczenia osób starszych, chorych, o słabszej kondycji oraz dzieci.

Po wtóre, nieobecność komunikacji miejskiej na ulicy Życzkowskiego prowadzi do silnej presji ze strony ruchu samochodowego, skutkującej tworzeniem się długich korków, problemami z parkowaniem i w rezultacie również wydłużeniem czasu dojazdu do miejsca pracy. Można śmiało założyć że przynajmniej część osób zniechęcona opisaną powyżej sytuacją pieszych w rejonie SSE Czyżyny przesiada się na samochód.

Taki, a nie inny wybór w oczywisty sposób pogarsza sytuację komunikacyjną rejonu ulicy Życzkowskiego. Można też spekulować, że przynajmniej część osób rezygnuje z wykupienia biletów jednorazowych i miesięcznych na komunikację miejską uszczuplając w ten sposób dochody z tego tytułu. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o wysiłkach, jakie Miasto Kraków podejmuje celem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Jednym z działań jest zachęcanie podróżnych do przesiadania się z samochodów prywatnych na komunikację miejską. Apele te stoją w sprzeczności z obecną sytuacją i rozwiązaniami komunikacyjnymi proponowanymi w Rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zaproponowane rozwiązanie

Chcąc uzdrowić sytuację komunikacyjną rejonu ulicy Życzkowskiego problem przedyskutowano na łamach największego krakowskiego forum sympatyków komunikacji miejskiej. Proponowane rozwiązanie przeanalizowane zostało również pod kątem zgodności z poprzednią, niestety odrzuconą, petycją z marca 2015 roku tak, aby nie powielać zanegowanych wcześniej rozwiązań.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności i uwarunkowania, proponujemy co następuje:

Utworzenie nowej linii autobusowej o wysokiej częstotliwości w szczycie i maksymalnie krótkiej trasie, pełniącej funkcje „dowozówki” do regularnych linii tramwajowych kursujących aleją Jana Pawła II. Linię obsługiwałyby autobusy 8m o najniższej stawce za wozokilometr. Pętlę końcową takiego autobusu zorganizować można w miejscu pętli końcowej autobusu AVIA obsługiwanego przez MPK. Autobus jechałby w kierunku alei Jana Pawła II wyjeżdżając z ulicy Życzkowskiego w prawo, nawracając przy ulicy Markowskiego i zatrzymując się na przystanku „Muzeum Lotnictwa” po zawróceniu. Dalsza trasa prowadziła by przez lewoskręt ponownie w ulicę Życzkowskiego i na pętlę. Przechwytywanie1.JPG

Częstotliwość linii należałoby dopasować do godzin funkcjonowania SSE Czyżyny, mając na uwadze zarówno godziny rozpoczynania pracy w biurowcach Strefy, jak i godziny otwarcia centrum medycznego i kompleksu sportowego. Proponowane poniżej rozwiązanie wprowadza 71 kursów tylko w dni powszednie. Jeden kurs to pętla o długości 2,5 kilometra. 

Przechwytywanie2.JPG

Obecnie na ulicy Życzkowskiego obowiązuje zakaz obustronnego parkowania pojazdów, w związku z czym argument o niemożności wprowadzenia regularnej linii autobusowej ulicą Życzkowskiego z tego powodu przestał być zasadny. Przykład autobusu AVIA obsługiwanego przez MPK pokazuje również, że w rejonie SSE Czyżyny jest możliwość zorganizowania pętli końcowej dla tak zaplanowanej linii autobusowej.

Ufamy, że deklaracja w sprawie odpowiedzi na interpelację w sprawie SSE w Czyżynach z dnia 1 kwietnia 2015 „Rozwój Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulicy Życzkowskiego  będzie stale monitorowany przez ZIKiT i jeśli będzie techniczna możliwość przekserowania w tej rejon regularnej linii autobusowej ZIKiT weźmie takie rozwiązanie pod rozwagę i przeanalizuje je niezwłocznie” pozostaje w mocy.

Wierzymy, że wprowadzenie proponowanego rozwiązania poprawi komfort podróży osób pracujących w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, poprawi sytuację osób słabszych, chorych oraz dzieci dojeżdżających w rejon Strefy, wpłynie korzystnie na jakość krakowskiego powietrza, zmniejszy presję samochodową na ulicę Życzkowskiego a także, ze względu na zwiększoną liczbę osób korzystających z komunikacji miejskiej, będzie miało niewielki wpływ na budżet ZIKiT.  

Z wyrazami szacunku

Michał Błąkała

oraz sympatycy pomysłu


Michał Błąkała    Skontaktuj się z autorem petycji