TAK dla zielonego Sołacza!

Skontaktuj się z autorem petycji

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza uchwalony!

2022-01-13 14:14:33

Moi drodzy!

Rada Miasta Poznania przyjęła w dniu 7.07.2021r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B", a w dniu 9.11.2021r. "Sołacz - część C". Tym samym, po 11 latach prac nad dokumentem, najcenniejsze tereny na Sołaczu zostały objęte ochroną mpzp.

Często jesteśmy sfrustrowani faktem, że głos mieszkańców jest ignorowany. Tym bardziej cieszy fakt, że w pracach nad planami dla Sołacza, władze Miasta Poznania ostatecznie uwzględniły większość uwag mieszkańców. Plan "Sołacz - część B" zakłada zwiększenie powierzchni Parku Sołackiego o 2,3 ha. W wypadku planu "Sołacz - część C" powierzchnia cennych terenów zieleni w otoczeniu doliny Bogdanki i Parku Wodziczki została zwiększona o ponad 3 ha w stosunku do wcześniejszej wersji planu.

Warto w tym miejscu podkreślić rolę Pana Bartosza Gussa, zastępcy prezydenta Miasta Poznania, który osobiście zaangażował się w rozstrzygnięcia korzystne dla ochrony zieleni. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, w szczególności mieszkańcom osiedla, stowarzyszeniom Koalicja ZaZieleń Poznań i Prawo do Przyrody, członkom Rady Osiedla Sołacz, a także posłowi Frankowi Sterczewskiemu, który w kluczowym momencie wsparł mieszkańców w negocjacjach.

Chcielibyśmy również podziękować za Wasze zaangażowanie i podpisy złożone pod petycją "TAK dla zielonego Sołacza!". Wasz głos miał znaczenie!

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Rady Osiedla Sołacz.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

 


Mieszkańcy osiedla Sołacz

1000 podpisów zebranych za ochroną terenów zieleni na Sołaczu! Petycja przekazana prezydentowi Poznania.

2021-03-17 16:10:29

Moi drodzy!

W kilka tygodni zebraliśmy ponad 1000 podpisów pod petycją "TAK dla zielonego Sołacza!". Bardzo dziękujemy za każdy podpis, który wzmacnia nasz głos w dialogu z władzami Poznania na temat dobrych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

Petycję z podpisami przekazaliśmy w dniu 4 marca Bartoszowi Gussowi, zastępcy prezydenta Poznania. Relację z wydarzenia możecie zobaczyć na stronie Telewizji WTK pod tym linkiem: https://wtk.pl/news/67790-petycja-w-obronie-zielonego-solacza.

Dodatkowo, wraz z 200 mieszkańcami Sołacza, złożyliśmy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ramach formalnego procesu dyskusji publicznej.

Z nadzieją oczekujemy teraz na działania ze strony władz Poznania w celu jak najszybszego uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sołacz - część B" i "Sołacz - część C" z uwzględnieniem uwag mieszkańców zwiększających ochronę terenów zieleni. Jeżeli do pozytywnych rozstrzygnięć nie dojdzie, liczymy na ponowne wsparcie z Waszej strony.

Jeszcze raz serdeczne dziękujemy za Wasze zaangażowanie!


Mieszkańcy osiedla SołaczUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...