TAK dla zielonego Sołacza!

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Pan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady
Miasta Poznania

PETYCJA

w sprawie poparcia wniosku Rady Osiedla Sołacz o zwiększenie ochrony terenów zieleni na Sołaczu i jak najszybszego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

My niżej podpisani Mieszkańcy Miasta Poznania apelujemy o ujęcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego „Sołacz –część B” oraz „Sołacz – część C” uwag uchwalonych w dniu 26 stycznia 2021r. przez Radę Osiedla Sołacz:
– Uchwała nr XI/70/VIII/2021 dot. „Sołacz – część C”,
– Uchwała nr XI/71/VIII/2021 dot. „Sołacz – część B”.

Apelujemy o jak najszybsze zakończenie procesu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza i ich niezwłoczne uchwalenie przez Radę Miasta Poznania.

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania dla Sołacza toczą się już od ponad 10 lat. Dalsze ich przeciąganie spowoduje zabudowę i nieodwracalną degradację wielu terenów zieleni na Sołaczu, których ochrona leży w interesie całej społeczności Miasta Poznania. Uwagi uchwalone przez Radę Osiedla Sołacz zostały przygotowane we współpracy z mieszkańcami osiedla Sołacz, organizacjami społecznymi (m.in. stowarzyszeniem „Koalicja ZaZieleń Poznań”, stowarzyszeniem „Prawo do Przyrody”, kolektywem Rozbrat) i przedstawicielami ROD Bogdanka. Uwagi stanowią rozsądny kompromis, który nakreśla minimalny zakres ochrony miejsc ważnych przyrodniczo i kulturowo dla Poznania, z których większość znajduje się na terenach stanowiących własność Miasta Poznania.

Osiedle Sołacz leży w zachodnim – „golęcińskim” klinie zieleni, w dolinie rzeki Bogdanka. Poznańskie kliny zieleni to unikatowe w skali europejskiej założenie urbanistyczne opracowane przez Władysława Czarneckiego i Adama Wodziczko w latach 1930–1934. Głównym celem istnienia systemu klinów jest przewietrzanie miasta i ochrona wód. Zachodni klin zieleni dzięki zdolności wprowadzania do centrum miasta mas świeżego powietrza niweluje uciążliwość smogu zimą, a latem umożliwia nocny spływ chłodnego powietrza doliną Bogdanki podczas upałów. Zlokalizowane w klinie zieleni Parki: Wodziczki i Sołacki, są miejscem wypoczynku i spacerów tysięcy poznaniaków, w szczególności mieszkańców Jeżyc, Winiar i Piątkowa. Poprowadzone przez tereny parkowe ścieżki piesze i rowerowe pozwalają dotrzeć z centrum miasta do podmiejskich lasów, Jeziora Rusałka i Jeziora Strzeszyńskiego. Ochrona zielonych terenów Sołacza leży w interesie zdrowia i dobrostanu mieszkańców Poznania, ale istotna jest również z punktu widzenia kształtowania wizerunku Poznania jako miasta o wysokim standardzie życia, niezbędnego do przyciągania wysoko wykwalifikowanych specjalistów i studentów.

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Radę Osiedla Sołacz i jak najszybsze uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołacza.

 


Mieszkańcy osiedla Sołacz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy osiedla Sołacz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )