TAK dla zielonego Sołacza!

Szanowny Pan
Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Szanowny Pan
Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady
Miasta Poznania

PETYCJA

w sprawie poparcia wniosku Rady Osiedla Sołacz o zwiększenie ochrony terenów zieleni na Sołaczu i jak najszybszego uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza.

My niżej podpisani Mieszkańcy Miasta Poznania apelujemy o ujęcie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego „Sołacz –część B” oraz „Sołacz – część C” uwag uchwalonych w dniu 26 stycznia 2021r. przez Radę Osiedla Sołacz:
– Uchwała nr XI/70/VIII/2021 dot. „Sołacz – część C”,
– Uchwała nr XI/71/VIII/2021 dot. „Sołacz – część B”.

Apelujemy o jak najszybsze zakończenie procesu opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Sołacza i ich niezwłoczne uchwalenie przez Radę Miasta Poznania.

Prace nad miejscowym planem zagospodarowania dla Sołacza toczą się już od ponad 10 lat. Dalsze ich przeciąganie spowoduje zabudowę i nieodwracalną degradację wielu terenów zieleni na Sołaczu, których ochrona leży w interesie całej społeczności Miasta Poznania. Uwagi uchwalone przez Radę Osiedla Sołacz zostały przygotowane we współpracy z mieszkańcami osiedla Sołacz, organizacjami społecznymi (m.in. stowarzyszeniem „Koalicja ZaZieleń Poznań”, stowarzyszeniem „Prawo do Przyrody”, kolektywem Rozbrat) i przedstawicielami ROD Bogdanka. Uwagi stanowią rozsądny kompromis, który nakreśla minimalny zakres ochrony miejsc ważnych przyrodniczo i kulturowo dla Poznania, z których większość znajduje się na terenach stanowiących własność Miasta Poznania.

Osiedle Sołacz leży w zachodnim – „golęcińskim” klinie zieleni, w dolinie rzeki Bogdanka. Poznańskie kliny zieleni to unikatowe w skali europejskiej założenie urbanistyczne opracowane przez Władysława Czarneckiego i Adama Wodziczko w latach 1930–1934. Głównym celem istnienia systemu klinów jest przewietrzanie miasta i ochrona wód. Zachodni klin zieleni dzięki zdolności wprowadzania do centrum miasta mas świeżego powietrza niweluje uciążliwość smogu zimą, a latem umożliwia nocny spływ chłodnego powietrza doliną Bogdanki podczas upałów. Zlokalizowane w klinie zieleni Parki: Wodziczki i Sołacki, są miejscem wypoczynku i spacerów tysięcy poznaniaków, w szczególności mieszkańców Jeżyc, Winiar i Piątkowa. Poprowadzone przez tereny parkowe ścieżki piesze i rowerowe pozwalają dotrzeć z centrum miasta do podmiejskich lasów, Jeziora Rusałka i Jeziora Strzeszyńskiego. Ochrona zielonych terenów Sołacza leży w interesie zdrowia i dobrostanu mieszkańców Poznania, ale istotna jest również z punktu widzenia kształtowania wizerunku Poznania jako miasta o wysokim standardzie życia, niezbędnego do przyciągania wysoko wykwalifikowanych specjalistów i studentów.

Biorąc powyższe pod uwagę apelujemy o uwzględnienie uwag zgłoszonych przez Radę Osiedla Sołacz i jak najszybsze uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Sołacza.

 


Mieszkańcy osiedla Sołacz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mieszkańcy osiedla Sołacz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...