List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego -- O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom

Skontaktuj się z autorem petycji

POPARCIE DLA NASZYCH SENATORÓW KW NORMALNY KRAJ

2023-08-17 17:19:04

Szanowni Państwo, Drodzy Sygnatariusze Naszych Listów i Apeli, 

Celem ruchu „Wolne Wybory” jest Wolność (osobista) + Wolność (Polski). Drogą do Wolności jest wymiana władzy na prawdziwe polskie elity, na ludzi uczciwych, odważnych (w głoszeniu prawdy), niezłomnych (w sytuacji nacisków i prób korupcji), mądrych (inteligentnych, dobrze wykształconych). Jest ku temu dobra okazja jaką są wybory.

Weszliśmy w porozumienie z zarejestrowanymi komitetami wyborczymi „Normalny Kraj” i „Zjednoczeni”. Prosimy o pomoc w zbieraniu głosów poparcia w wyborach do Sejmu i Senatu. Przesyłam wzór listy SEJM Komitet Wyborczy NORMALNY KRAJ oraz karty naszych kandydatów do Senatu: dr LUCYNA KULIŃSKA (Kraków nr 33), prof. HANNA MARIA KOWALSKA-STUS (Oświęcim nr 30), prof. ARTUR ŚLIWIŃSKI (Warszawa nr 42), prof. JAKUB LICHAŃSKI (Warszawa nr 45), prof. WŁODZIMIERZ KORAB-KARPOWICZ (Bielsko-Biała nr 78). Kandydatem do Senatu, któremu także udzielamy wsparcia jest prof. MIROSŁAW PIOTROWSKI (Lublin nr 16).

Uwaga: A. podpisy poparcia listy kandydatów na posłów zbiera się w danym okręgu poselskim (w tym gdzie się mieszka); B. podpisy poparcia dla senatorów zbiera się tylko w danym okręgu senatorskim (tam gdzie kandyduje dany senator). Wykaz okręgów jest na stronie www: Okręgi wyborcze do SejmuOkręgi wyborcze do Senatu.

Bardzo prosimy o wydrukowanie odpowiednich Kart i zebranie podpisów wśród rodziny, znajomych i w pracy. Gdyby każdy z nas zebrał ok. 20 podpisów było by idealnie. Ważne jest, aby czytelne i dokładne wypełnić Karty zgodne z instrukcją – wyraźnie PESEL i prawidłowy kod pocztowy.

Wypełnione Karty prosimy wysłać zwykłą pocztą (nie poleconą)  maksymalnie do dnia 29.08.2023 r (poniedziałek) na adres:

Wybory – ZPP

Skryt. Poczt. Nr 8

00-001 Warszawa

„Normalny Kraj” jest wartościową organizacją, którą mogę polecić. Wspólnym wysiłkiem przywrócimy nasz kraj do normalności.

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

Pozdrawiam,

Włodzimierz Korab-Karpowicz,  Przewodniczący „Wolne Wybory”

91_(2)1.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Inicjatywa senatorska

2023-06-30 13:14:25

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

NASI SENATOROWIE

2023-06-25 13:54:21

Wymieńmy Posłów i Senatorów w Polsce na ludzi prawdziwie wartościowych -- uczciwych, odważnych (w głoszeniu prawdy), niezłomnych (w sytuacji nacisków i prób korupcji), mądrych (dobrze wykształconych). Zbliżają się wybory i jest doskonała okazja.

Wolne Wybory przygotowują kandydatów na Senatorów. Część z nich to sygnatariusze naszych wcześniejszych apeli naukowców i lekarzy, którzy dzisiaj są często prześladowani za głoszenie prawdy i tracą pracę. Uhonorujmy ich za odwagę, mądrość i niezłomność.

Potrzeba dla nich zorganizować komitety wyborcze po 30 osób. Potrzebne są też finanse. Propozycję osób wartościowych na senatorów, wraz z krótką biografią osoby i wymienienie jej zasług, można zgłaszać na adres mailowy senatww ( ) gmail . com Pod ten sam adres można wysyłać propozycje zorganizowania Komitetu Wyborczego Wyborców oraz propozycje indywidualnej pomocy.

Wszystkie osoby życzliwe prosimy o wparcie za pomocą zrzutki lub bezpośrednio na konto.

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
 
Pozdrawiam,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org  
 
 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Apel o pokój i dobro

2022-12-29 09:50:43
 

Szanowni Państwo,

Wołanie o pokój, dobro i wolność coraz bardziej przypomina dziś wołanie na puszczy. Są środki na drony, czołgi i inne instrumenty wojenne, ale odważnych głosów by doprowadzić do pokoju nie ma wiele. Ale tak często jest w historii, że za wielką sprawą stoi małe stado. "Nie bój się małe stado -- albowiem się upodobało Ojcu waszemu, dać wam Królestwo". A więc, nie bójmy się, wygramy! A jak to nie będzie Królestwo z tego świata, będzie to Królestwo wieczne. Pokój, dobro, miłość i wolność, to są prawdziwe wartości za jakimi warto stać!

Pan dr Gabriel Janowski i Pan prof. Witold Modzelewski proszą nas o poparcie Apelu o pokój i dobro. Dajmy nasze popracie słusznej sprawie! Tu jest link do petycji: https://www.petycjeonline.com/apel_-_woanie_o_pokoj_i_dobro?utm_source=gmail

Stańmy też w obronie dra nauk medycznych Zbigniewa Martyki, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, sygnatariusza naszych Apeli naukowców i lekarzy w sprawie pandemii koronawirusa, który tak jak wielu uczciwych lekarzy i naukowców jest dzisiaj prześladowany za to, że miał odwagę skrytykować fałsz COVID-19.  

Stańmy za pokojem, dobrem i wolnością oraz brońmy odważnych, którzy nie boją się mówić prawdy. Świat fałszu i zła przegra. Zasilmy szeregi ruchu Wolne Wybory, aby było nas więciej niż małe stado. Wspierajcie nas.
 
WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
 
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!
 
Pozdrawiam,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org  

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

W obronie dra Zbigniewa Martyki

2022-12-10 17:50:33

Szanowni Państwo,

Stańmy w obronie dra nauk medycznych Zbigniewa Martyki, kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, sygnatariusza naszych Apeli naukowców i lekarzy w sprawie pandemii koronawirusa.

Dr Martyka wcześnie zauważył nieprawidłowości związane z pandemią. W wywiadzie z czerwca 2020 mówi: To że WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła stan pandemii, wynika z tego, że „WHO zmieniło kryterium rozpoznania pandemii, za co zresztą była krytykowana. 4 czerwca 2010 r. na łamach brytyjskiego czasopisma medycznego „BMJ” oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) niemal równocześnie opublikowano bardzo krytyczne, względem WHO, raporty związane z ogłoszeniem pandemii grypy H1N1, zwanej świńską. Głównym oskarżeniem, jakie znaleźć możemy w raportach na www.nature.com, jest informacja o tym, że pandemii grypy nie było wcale i została ona ogłoszona na potrzeby koncernów farmaceutycznych. W raportach można też wyczytać o tym, że w grupie, która w 2004 r. przygotowywała dokument w sprawie stosowania szczepionek i środków przeciwwirusowych pracowało trzech naukowców, którzy otrzymywali wypłaty od firm farmaceutycznych”.

Podobnie jak wobec innych lekarze, którzy w Apelach naukowców i lekarzy przestrzegali przed niebezpieczeństwem szczepień, a także katastrofalnym skutkiem lockdownu dla gospodarki, edukacji i innych dziedzin życia społecznego, wobec dr Maryki toczy się obecne postępowanie dyscyplinarne. Za kilka dni odbędzie się rozprawa. Stańmy w jego obronie.

Podpiszmy petycję "Stop Cenzurze Lekarzy", która zostanie skierowana do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie:

https://stopcenzurzelekarzy.pl

W petycji wzywamy do umorzenia postępowania wszczętego przeciw doktorowi nauk medycznych Zbigniewowi Martyce, a także do rezygnacji z wszelkich postępowań dyscyplinarnych wobec lekarzy, których jedyną winą jest kwestionowanie panującej w czasie walki z pandemią COVID-19 narracji.

Bardzo ważne jest też wsparcie finansowe dla naszych działań. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
 
Brońcie wolności i ludzi odważnych, którzy nie boją się mówić prawdy. Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory. Wspierajcie nas.
 
Wesolych Świąt!
 
Pozdrawiam,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
 
Dr-Zbigniew-Martyka2.jpg   
 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ

2022-11-27 15:20:08

Szanowni Państwo,
 
Wolne Wybory są nadal aktywne i szukają nowych możliwości działania. Obecna sytuacja wojenna jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż pandemia, która nagle "cudem" zniknęła. 

Bardzo ważne jest wsparcie finansowe dla naszych działań, gdyż trudno cokolwiek zrobić mimo największych chęci, bez żadnego kapitału. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   

Mam pomysł, który przekazuję wszystkim osobom aktywnym. Zbudujmy wspólnie jedną, silną organizację wolnościową i za jedyne kryterium dla jej liderów ustanówmy "POLSKI MÓZG". A wiec muszą to być osoby myślące po polsku i dla Polski oraz mające odpowiedni autorytet wynikający z wiedzy, umiejętności i dorobku życiowego. 
 
Jeżeli taką organizację będziemy tworzyć w formie Wolne Wybory, należałoby rozszerzyć przywództwo (nie chcę być pojedynczym liderem, ale podzielić się władzą i aktywnością) oraz zwiększyć siłę lokalnie (należy wymienić część obecnych koordynatorów, gdyż są za mało aktywni).

Najważniejszą rzeczą w Polsce nie jest tworzenie demokracji bezpośredniej, czy e-demokracji, albo inny projekt utopijny, ale wymiana elit władzy na osoby prawdziwie wartościowe i patriotyczne. Należy stworzyć jeden komitet wyborczy dla ugrupowań poza systemowych, dla którego nazwą roboczą mogłaby być WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ (WOW). Są to bowiem główne wartości dla wygrania i przyszłości. Ale może ktoś wymyśli lepszą nazwę. Poza tym w tej inicjatywnie nie powinno być żadnego negatywizmu w formie jakiegokolwiek "anty", ale program wyłącznie pozytywny, precyzujący to co chcemy osiągnąć: wolność osobistą i wolność Polski, a z wolności wynika też bezpieczeństwo i dobrobyt. 

To jest mój pomysł. Zachęcam osoby i organizacje do jego realizacji i do współdziałania. A to, że umiem realizować pomysły, wynika z życiorysu. Np. ostatnio odbył się kolejny Kongres Filozofii Polskiej, który zorganizowałem (wbrew tym, którzy nie lubią polskiej myśli). Tylko łącząc nasze wysiłki, myśli i czyny, oraz tworząc silną organizację, osiągniemy sukces. 

Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas.

 
Pozdrawiam serdecznie,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 
Ps. To wywiad, gdzie mówię o WOW: https://www.youtube.com/watch?v=9GX-LEJHV9U

 994356_640416369312936_1942182978_n2.jpg

 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

JAK ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ?

2022-08-20 17:10:12
 
Szanowni Państwo,
 
Jak odzyskać wolność? Co należy zrobić? 
 
Należy doprowadzić do wymiany elit politycznych: na przedstawicieli patriotycznej inteligencji służących Polsce -- na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych, niezłomnych (nieprzekupnych), mądrych (odpowiednio wykształconych do wykonywanych funkcji) broniących polskiej racji stanu. To jest klucz do zmiany pozytywnej w Polsce.
 
W tym celu należy stworzyć silny ruch społeczny oraz utworzyć komitet wyborczy Wiara, Ojczyzna, Wolność, który byłby komitetem wspólnym dla wszystkich chętnych dla współdziałania ugrupowań wolnościowych, oraz stanowiłby alternatywę dla komitetów partii politycznych. Jako kandydatów do sejmu należy zaproponować przedstawicieli patriotycznej polskiej inteligencji. Tych trzeba między nami znaleźć i ich wypromować.  
 
Mówię o tym w wywiadzie dla tv wRealu24 -- spotkanie w studio na żywo: 9 sierpnia br. To jest email do zgłoszenia. Zapraszam do współdziałania: wiaraojczyzna*gmail.com  
 

Proszę o poparcie petycji w obronie posła Grzegorza Brauna: https://www.petycjeonline.com/wobroniebrauna

Przy okazji. Zagadka znikania nagrań wideo. Z TV wRealu24 znikają filmy z nagraniami wywiadów ze mną. Było ich około dziesięciu, a zostały dwa. Zniknęły ostatnie filmy na temat "Filozofowie zniszczenia" (wykład na UO -- 43 tys. odsłon) i "Jak odzyskać wolność" (wystąpienie na żywo z dnia 9.08.2022 -- 32 tys. odsłon). Obydwa filmy miały bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Ich kopie są nadal dostępne na Wolne Wybory TV:   https://www.youtube.com/channel/UCqHZHP2tybtUsMCblWvz8VA/videos  
 
Pozdrawiam serdecznie,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 
Ps. Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
 
Inną zagadką jest, że trudno jest odszukać przez wyszukiwarkę "zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory". Proszę sprawdzić sami.  
 
Jak_odzyskać_wolność1.jpg

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Nowa petycja -- Apel o pokój na Ukrainie

2022-06-26 12:06:47

Prosimy o poparcie Apelu:
 

Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzeniem. W czasie jej trwania dochodzi do aktów okrucieństwa i przestępstw wojennych. Wojna uczy nas wrogości i nienawiści. Degeneruje nas jako ludzi. W imię obrony życia i naszego człowieczeństwa należy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą natychmiast zatrzymać. 

Obecna wojna, w której zaangażowane są państwa NATO, dostarczające Ukrainie nowoczesną broń, w tym – ofensywną, jest najbardziej niebezpiecznym konfliktem zbrojnym od czasu drugiej wojny światowej. Jest wielkim zagrożeniem dla sytuacji gospodarczej świata i dla pokoju światowego. Ludności wielu państw grozi obecnie głód z uwagi na obniżenie się eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ponadto odczuwa się na świecie gwałtowny wzrost cen paliw, których producentem jest Rosja. W konsekwencji grozi nam globalny kryzys ekonomiczny, o skutkach wręcz niewyobrażalnych. Jeszcze większą tragedią będzie sytuacja, kiedy obecna wojna wymknie się spod kontroli i z konfliktu lokalnego zamieni się w wojnę kontynentalną lub kolejną wojnę światową. Oznaczać to będzie setki milionów ofiar, zniszczenie państw oraz upadek wszystkich naszych osiągnięć cywilizacyjnych. 

Uważamy, że dla pokoju i rozwiązania konfliktu trzeba dobrze zrozumieć jego przyczyny. Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen, jest strach. W tym wypadku jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed potęgą Rosji. Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach, a doprowadzić do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie – działania wojenne. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie zmian w ustawie językowej na Ukrainie, dyskryminujących językową mniejszość rosyjską. To doprowadziło do referendum na Krymie i do wojny w Donbasie. Obecna wojna jest więc też konsekwencją niewłaściwej polityki wewnętrznej. Prowadzi do wielkiej tragedii ludzkiej i ogromnych zniszczeń. Spraw nie rozwiązuje się wojną i wciąganiem do niej całego świata, ale rozmową i kompromisem. Nawołujemy do więc do rozmów, do kompromisu i do pokoju. 

W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, państwa są współzależne. Z uwagi na pozycję światową Rosji i Ukrainy konsekwencje obecnej wojny mają katastrofalny wpływ na cały świat. Jeszcze nie jest za późno, aby rozwiązać ten konflikt, który jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny dla nas wszystkich. Wzywamy do rozsądku, do opamiętania się i do pokoju.

 „Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” (Pius XII, 1939).

 

--

Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej

Prof. Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa

Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Wolne Wybory

Dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne

Prof. Ryszard Zajączkowski

Prof. Jakub Z. Lichański

Prof. Stanisław Bieleń
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst
 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 


ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Brońmy pokoju. Przygotowujmy się do wyborów.

2022-06-09 18:22:20

Szanowni Państwo,

Piszę do sygnatariuszy naszych listów i apeli.

Mielismy pandemię, teraz wojnę. Co jeszcze? Sprawa wojny na Ukrainie jest ważna. Należy nie dopuścić do jej dalszej eskalacji. Potrzeba realizmu politycznego.

Link do artykułu w Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/publicystyka/art36404711-w-julian-korab-karpowicz-pokoj-na-ukrainie-potrzeba-realizmu-politycznego

Wolne Wybory nawołują do opamiętania i natychmiastowego zatrzymania konfliktu między Rosją a Ukrainą/NATO. Wojna to codzienna utrata życia. Codziennie giną w niej ludzie, zupełnie niepotrzebnie. Im dłużej trwa konflikt, tym więcej ofiar po obu stronach i większe zniszczenie. A na wojnie zyskują jedynie producenci broni. 

Jedyna możliwość pozytywnej zmiany politycznej w Polsce oraz obrony przed tyranią WHO i przed grożbą III Wojny Światowej to wymiana władzy w Polsce. Potrzeba nam ludzi, którzy będą bronić interesów Polek i Poków, a nie korporacyjnych interesów globalnych, czy interesów Ukrainy, USA, czy jakichkolwiek innych obcych państw.

Zbliża się nieuchronnie termin wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wolne Wybory we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami już się do wyborów przygotowują, Czy ktoś z spośród Państwa chciałby kandydować do sejmu lub senatu? Czy ktoś chciałby nam pomóc w zbieraniu podpisów? Szukamy osób wartościwowych we wszystkich regionach Polski, które budowały by z nami struktury ruchu Wolne Wybory oraz uczciwie służyłyby społeczeństwu. Proszę więc o śmiałe zgłaszanie się oraz o propozycje dobrych kandydatur. 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Pozdrawiam serdecznie,

Wlodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"
www.wolnewybory.org

20220225-Ukraine-Website-1024x5763.png


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Dr Z. Hałat i Prof. W. Korab-Karpowicz -- Przesłanie do Polek i Polaków na dzisiaj i dla potomności

2022-05-09 15:17:25
 

Obecna wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie nagle oklapli. O ile wcześniej z dużą ostrożnością traktowali wiadomości pochodzące z mediów z głównego nurtu na temat pandemii, teraz prawie bezkrytycznie przyjmują narrację dotyczącą konfliku zbrojnego i jego przyczyn. Wcześniej umieli się zorganizować, teraz jest coraz większa bierność. Tak jabbyśmy coraz bardziej pozbawiali siebie samych naszej suwerenności i niezależności w myśleniu. A fakt, że nagle wyłącza się kanał wRealu24, pokazuje, że sprawa jest poważna i nasza wolność jest zagrożona. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJlXFILds

Polecam to wideo. Zawiera przesłanie. W tej krótkiej wypowiedzi jest cała esencja działalności dr Z. Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza oraz ruchu Wolne Wybory. Należy odłożyć wszelkie podziały na bok (czego do dzisiaj Polacy nie zrozumieli). Najważniejszą ideą dla nas wszystkich jest sprawa wolności. Substancja narodowa jest zagrożona, pod względem kulturowym i biologicznym. Grupa sprawująca władzę skompromitowała się do reszty. Należy wymienić fałszywe elity polityczne w Polsce -- spośród nas samych wyszukać wartościowych ludzi służących dla dobra publicznego. Iskra z Polski. Nasza walka polityczna to walka kosmiczna. To nie tylko obrona wolności, ale też obrona cywilizacji.

Jeżeli interesuje nas jeszcze nasza wolność, a nie tylko wolność Ukrainy i innych krajów -- nasza wolność w praktyce, a nie w teorii, prosimy o wsparcie naszego ruchu. 500 tys. złotych to minimum, aby stworzyć wolnościowy ruch ogólnopolski. Czy jeszcze tego chcemy? Czy rzeczywiście chcemy być wolni i żyć w wolnym kraju? Na razie stajemy się coraz bardziej marionetką w rękach obcych. Trudno działać dla wolności kiedy po miesiącu zrzutki wpływa niecałe 1000zł. Czy jest jakakolwiek polska inicjatywa, która widzi sprawy lepiej niż Wolne Wybory? Czy może to Antypartia, albo Polska jest jedna? albo Konfederacja? Zastanówmy się poważnie. Czego właściwie chcemy? 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

 

www.wolnewybory.org

Bez_nazwy2.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 WarszawaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...