List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego -- O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom

Skontaktuj się z autorem petycji

Czy jest jeszcze szansa na wolność? Działajmy wspólnie.

2022-01-07 12:29:47

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Duchu Święty napełnij serca wiernych i zapal w nich ogień miłości, mądrości i odwagi. 

Rozporządzeniem  z grudnia 2021 roku wprowadzono obowiązek szczepień wybranych grup tj. pracowników medycznych i niemedycznych podmiotów leczniczych, farmaceutów i innych. Jeśli wejdą w życie przepisy umożliwiające pracodawcom żądanie  paszportu covidianskiego, odmowa poddania się procedurze szczepienia eksperymentalnym preparatem najpewniej spowoduje utratę prawa do wynagrodzenia lub zwolnienie z pracy. Potem przyjdzie kolej na nauczycieli, wojsko i policję. Musimy się przeciwstawić temu terrorowi. 

Szansa na wolność jest taka sama jak wcześniej: należy zbudować silny ruch wolnościowy i znaleźć wśród nas najlepszych, najbardziej wartościowych ludzi dla pełnienia funkcji publicznych. Dlatego też ponawiam mój apel do sygnatariuszy naszych apeli.  
 

(1) Proszę abyście Państwo zasilili szeregi ruchu Wolne Wybory. Dla stworzenia silnego ruchu potrzebujemy członków i koordynatorów w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Poniżej jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-czlonkowska-WW-w-WORD.doc

(2) Druga prośba dotyczy wsparcia finansowego. Jesteśmy ciągle aktywni. Proszę o wsparcie finansowe ruchu Wolne Wybory. Wszyscy działamy społecznie. Ale przejazdy, wynajem sal, materiały reklamowe to są wszystko koszty. Poniżej są linki do wsparcia. https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/ https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

(3) Ruch Wolne Wybory jest obecnie formalnie stowarzyszeniem, ale ponieważ chcemy stanąć do wyborów, aby zapewnić ludziom prawdziwie wartościowym udział w rządach, lepszą formą jest partia polityczna. Prosimy o pomoc w rejestracji partii. Musimy zebrać min. 1000 podpisów poparcia, ale jak będzie ich dużo więcej, tym lepiej. Poniżej jest link do formularza do zbierania podpisów. Formularze należy odesłać na nasz adres do korespondencji: Wolne Wybory, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-podpisow.doc

W ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyłem Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Poznałem polskich księży służących przy Grobie Pańskim. Wykładałem na politologii w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i broniłem dobrego imienia Polski. Sztuka dyplomacji to umiejętność poprawy relacji z innymi państwami i działanie dla pokoju. Tym się zajmowałem. Myślę, że mój pobyt był bardzo owocny. Już jestem w kraju i niedługo zacznę jeździć po Polsce. Jeżeli jest grupa osób w danej miejscowości, która chciałby zorganizować spotkanie publiczne i mnie spotkać, proszę o wiadomość na info(a)wolnewybory.org 

We Włoszech przykład oporu dla naszej Wolności daje arcybiskup Vigano. Poniżej jest wideo, które może Państwa zainteresować. Kiedy księża katoliccy w Polsce dadzą nam przyklad odwagi i oporu?  Skuteczny opór musi wynikać z Ducha Świętego. https://rumble.com/vrahep-vigano-na-kanale-italia.html 

Proszę o poparcie petycji w obronie uczciwych ludzi jakimi są dziennikarze Marzena i Jacek Mielcarek. Prowadzili w Radiu Opole programy muzyczne. Do programów zapraszali osoby (w tym mnie osobiście) do rozmów na temat naszej kultury i wolności w obecnej sytuacji. Brońmy takich porządnych ludzi. 

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_w_obronie_wolnoci_sowa_-_o_przywrocenie_prowadzenia_audycji_radiowej_przez_opolskich_dziennikarzy_marzeny_i_jacka_mielcarkow

Z poważaniem,
 
Wlodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"

 cross.jpg

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Wolne Wybory. Wesołych świąt! Nasze podziękowania, życzenia i trzy prośby.

2021-12-24 10:37:38
 
Wolne Wybory to ruch społeczny powstały z inicjatywy Polek i Polaków pragnących wolności i normalności w Polsce. Naszymi celami są wolność osobista i wolność Polski. Chcemy, aby rządzili nami ludzie, którzy będą prawdziwie naszej wolności bronić, a nie służyć obcym interesom korporacyjnym, a w szczególności interesom firm farmaceutycznych zainteresowanych osiąganiem wielkich zysków na sprzedaży szczepionek i kontynuacją stanu nienormalności związanej z pandemią.

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszych petycji i innych inicjatyw oraz życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

W roku 2022 czekają na nas ambitne zadania i nasz sukces, oraz to, że nie zginiemy, a zwyciężymy, tylko od nas zależy: od naszych umiejętności i od naszej zwartości i siły. Dlatego bardzo zachęcam, abyście Państwo włączyli się w aktywną działalność ruchu Wolne Wybory. Zwracam się więc jak do dobrej wróżki i mam trzy prośby:

(1) Proszę abyście Państwo zasilili szeregi ruchu Wolne Wybory. Polityka rządzi się prostymi prawami. Jej pierwszą zasadą jest siła. Dla stworzenia silnego ruchu potrzebujemy członków i koordynatorów w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Poniżej jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-czlonkowska-WW-w-WORD.doc

(2) Druga prośba dotyczy wsparcia finansowego. Jesteśmy ciągle aktywni. Proszę o wsparcie finansowe ruchu Wolne Wybory. Nikt z nas nie jest na pensji. Wszyscy działamy społecznie. Ale przejazdy, wynajem sal, materiały reklamowe to są wszystko koszty. Poniżej są linki do wsparcia. https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/ https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

(3) Ruch Wolne Wybory jest obecnie formalnie stowarzyszeniem, ale ponieważ chcemy stanąć do wyborów, aby zapewnić ludziom prawdziwie wartościowym i na to zasługującym udział w rządach, lepszą formą jest partia polityczna. Prosimy o pomoc w rejestracji partii. Musimy zebrać min. 1000 podpisów poparcia, ale jak będzie ich dużo więcej, tym lepiej. Poniżej jest link do formularza do zbierania podpisów. Formularze należy odesłać na nasz adres do korespondencji: Wolne Wybory, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-podpisow.doc

Mijają już dwa lata od kiedy w Polsce i na świecie straszy się ludzi sztucznie wymyśloną pandemią. Napawa się nas lękiem podając informacje o zakażeniach koronawirusem i o zgonach. Straszy się nowymi wariantami koronawirusa. Nakłania się do szczepień, nawet dzieci i ludzi młodych, którym nic nie zagraża czy kobiety w ciąży, którym grożą ciężkie poszczepienne powikłania. Dzieli się społeczeństwo na wrogie sobie obozy. Tłumi się rzetelną dyskusję publiczną. Nie dopuszcza się w głównych mediach głosów niezależnych lekarzy i naukowców, którzy są krytyczni wobec tej kampanii strachu i narzucanym społeczeństwu obostrzeniom oraz eksperymentalnym szczepieniom preparatami mRNA. Posługuje się wobec nich szantażem i zastraszeniami.

Czy dalej chcemy żyć w takim systemie totalitarnym? Bez względu na to co się dzieje wokól nas -- w Austrii, we Włoszech i w innych krajach, gdzie narasta reżim sanitany i budowany jest system totalitany na skalę nieznaną wcześniej, proszę wierzyć w nas wspólny sukces jeżeli stworzymy wspólnie silną organizację wolnościową, a naszym wspólnym sukcesem będzie nim nasza osobista wolność i wolność Polski. Niechże rok 2022 będzie rokiem naszego wyzwolenia i sukcesu. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"

Zdjęcie: Wolne Wybory u progu stajenki. Składamy życzenia świąteczne: Wszystkiego co najlepsze z okazji Bożego Narodzenia. Radujmy się, gdyż siły ciemności nas nie przemogą.

Boże_Narodzenie_20212.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

LIST OTWARTY DO POSŁÓW, SENATORÓW I PRASY. OSTRZEŻENIE PRZED SEGREGACJĄ SANITARNĄ

2021-12-11 09:35:51

Szanowni Państwo,

Wolne Wybory są cały czas aktywne podejmując kolejne działania. JEDYNĄ RZECZ JAKĄ MOŻEMY WSZYSCY ZROBIĆ W OBECNEJ SYTUACJI TO BYĆ AKTYWNYM. Bierność, brak współdziałania, do niczego nie doprowadzą. Nasza dzisiejsza aktywność nie jest walka na szable. Ale powinniśmy sobie przypomnieć jak kiedyś walczyli nasi przodkowie i jak ryzykowali wszystkim w obronie Rzeczpospolitej i była to wtedy zawsze mniejszość, nieraz garstka ludzi broniących nas przed wielką zaborczą siłą.  Więcej informacji na naszej stronie www.wolnewybory.org 

Potrzebujemy wsparcia -- pomoc ze strony osób aktywnych i odważnych, które będą tworzyć grupy i oddziały WW w całym kraju. Tu można pobrać deklaracje członkowskie: https://wolnewybory.org/do-pobrania/

Dla budowania ruchu i prowadzenia naszych działań, potrzebne jest nam wsparcie finansowe. Prowadzę obecnie dwie zrzutki: W obronie wolności i W obronie cywilizacji. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie wpłaty na jaką go stać, aby pomóc zrealizować skutecznie nasze cele.    

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/   

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory   

https://zrzutka.pl/w-obronie-cywilizacji-zrzutka-na-nowe-wydanie-traktatu-polityczno-filozoficznego   

Należy bronić naszej wolności i naszej cywilizacji. Będziemy bronić wolności słowa i naszej godności oraz promować otwartą debatę na temat pandemii i innych ważnych spraw nas dotyczących.   

Pozdrawiam serdecznie,   

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory", Osobowość Roku Polski 2020 w kategorii Nauka   

Warto ten film zobaczyć i się zastanowić: Quo Vadis? -- co dalej z nami z naszą wolnością i cywiliziacją? https://www.bitchute.com/video/HtdMXVdHtg7F/

WW_baner1.jpg

.................


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Jak pokonać spór? Jerozolima jest kamieniem fundamentalnym świata.

2021-11-11 10:02:44

Szanowni Państwo,

Jestem obecnie w Jerozolimie. Wykładam w tym semestrze na Uniwersytecie Hebrajskim. Mieszkam zaledwie kilka minut drogi od New Gate, jednego wejść do Starego Miasta. Bywam więc w starej Jerozolimie codziennie, chodzę wąskimi, kamiennymi ulicami i codziennie jestem w kościele, najczęściej w Bazylice Grobu Pańskiego. To jest moja konkluzja: Jerozolima jest jak kamień fundamentalny tego świata, a Bazylika Grobu Pańskiego jego sercem. Od tego co będzie się działo w Jerozolimie zależy los nasz wszystkich; a najważniejszy punkt to miejsce gdzie umarl i został pogrzebany Jezus Chrystus, by zmartwychstać i przekazać nam swoją Ewangelię. 

A co jest dziś? Jest tak, jak gdybyśmy się niczego z Ewangelii nie nauczyii. Jerozolima jest rozdarta przez spór i nie jest to tylko spór między Muzułmanami i Żydami. Jest to też spór między samymi Chrześcijanami. A dzieje się on w samym sercu, w najświętszym miejscu świata -- w Bazylice Grobu Pańskiego. Kiedy śpiewają franciszkanie (katolicy) stojąc pod krzyżem Pańskim, zagłuszają ich Ormianie; a kiedy w swojej kaplicy śpiewają Koptowie, organy włączają franciszkanie, a prawosławni Grecy w środku Bazyliki budują mur, aby odzielić siebie od reszty. Co to ma wspólnego z nauką Chrystusa? Tak, nasz świat jest fundametalnie chory!

To co piszę, nie jest jednak po to aby ucieć od świata (co jest pewną metodą, chociaż w obecnych warunkach uciec coraz trudniej), ale aby powiedzieć NIE. Nie zgadzamy się na tą rzeczywistość sporu wszystkich ze wszystkimi (następna kłótnia dzieje się na naszej granicy z Białorusią). To nie w tym kierunku mamy razem iść. Właściwa droga to kierunek ku Wolności, Szczęściu i Miłości. Może to nie jest łatwa droga i bez wysiłku, ale to droga rycerska.   

Pomyślmy sobie czy życie w prawdziwie wolnej Polsce jako wolni ludzie, czy to nie jest wspaniała perspektywa dla nas wszystkich? Czy budowanie właściwych relacji między ludźmi nie zasługuje na wysiłek? Gdybyśmy wszyscy wstąpili do ruchu Wolne Wybory, utworzylibyśmy siłę niezwyciężoną. Naszym celem jest wyłącznie Wolność (nasza osobista) + Wolność (naszego kraju), a z Wolności ludziej, o ile zostanie użyta na dobry cel, płyną kolejne wartości ważna dla naszego życia. 

Wcale nie tak dużo trzeba, by to osiągnąć. Należy mieć inicjatywę, zbudować silny ruch i wybrać mądrych przywódców. Do tego wszystkich Państwa zachęcam. Tu jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org 

https://wolnewybory.org/do-pobrania/

Potrzebujemy też wsparcia finansowego, aby osiągnąć cel jakim jest zebranie 500 tys. zł, potrzebnych na obecnym etapie dla budowy ruchu ogólnopolskiego. Na co te środki? Organizujemy spotkania w Polsce z niezależnymi lekarzami i naukowcami. Osobiście uczestniczyłem w wielu takich spotkaniach. Poniżej link do spotkania razem z dr Zbigniewem Hałatem jakie miało miejsce w Bielsku-Białej na początku pażdziernika. Dołączają do nas kolejni lekarze, którzy chcą mówić o tym jak jest. Potrzebujemy też środków na to żeby budować grupy i oddziały w całej Polsce, żeby ostrzegać na banerach i billboardach przed niebezpieczeństwami związanymi ze szczepieniami, żeby drukować materiały informacyjne i reklamowe. Tu są linki do wsparcia.  

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

Bardzo proszę o aktywność i o wsparcie

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory", Osobowość Roku Polski 2020 w kategorii Nauka

 

Link do spotkania z dr Zbigniewem Hałatem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jin9VOYTUGo

Link do mojej mowy w momencie odbierania nagrody Osobowość Roku: 

https://www.youtube.com/watch?v=izTW9RVWqWk 

 

Bazylika.jpeg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Osiągnijmy pięć tysięcy

2021-10-11 06:58:24

Szanowni Państwo,  

Nasz List otwarty do kapłanów poparło obecnie cztery tysiące osób. Postawmy sobie cej jakim jest zebranie pięciu tysięcy podpisów. Nasze inne inicjatywy -- Trzy pytania do Ministra Zdrowia oraz List do Prezydenta RP w sprawie nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty otrzymały duże poparcie. Kościół milczy pomimo, że korespondencja została wysłana pocztą tradycyjną i elektroniczną. Nie można jednak milczeć wobec tego co się obecnie dzieje w Polsce i na świecie, i trzeba byc przygotowanym na dalszy rozwój wypadków. 

Tu jest ciekawy film jaki polecam: https://youtu.be/hNapcB0tSl0

A także niedawne wystąpienie moje i dr Zbigniewa Hałata w Bielsku-Białej: https://www.youtube.com/watch?v=Jin9VOYTUGo Bylismy też z dr Hałatem w Tarnobrzegu i Jaśle. 

Jednocześnie proszę o wsparcie Wolnych Wyborów. Musimy zbudować silny ruch i współpracować ze wszystkimi osobami i organizacjami dobrej woli. Zapraszamy do współdziałania i zgłaszania chęci przystąpienia do ruchu (wystarczy wysłać wiadomość przez kontakt na stronie www.wolnewybory.org). Prosimy o wsparcie finansowe naszej organizacji, po to by abyśmy mogli jeździć po Polsce, organizować spotkania oraz budować grupy i oddziały.  

Postawiłem sobie ambitny cel zebrania 500 tys. zł, które są potrzebne dla budowy ruchu Wolne Wybory i obrony Wolności w Polsce. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie wpłaty na jaką go stać.  

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

Dziękuję za wsparcie naszych działań. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory", Osobowość Roku Polski 2020 w kategorii Nauka


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Wsparcie naszego Listu do Kapłanów i Wolne Wybory

2021-09-11 05:35:50
 

Szanowni Państwo,

Wszystkim sygnatariuszom bardzo dziękuję za poparcie Listu Otwarego do Kapłanów. Jest to ważna inicjatywa. Musimy zebrać więcej podpisów. Dlatego apeluję, aby zachęcić znajomych do poparcia Petycji. Wówczas ją wydrukujemy i wyślemy do Episkopatu.  

Pomimo naszego Listu, który został wysłany zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczą, nie ma nadal odpowiedzi od hierarchii kościelnej. Ważne jest jednak, aby nasze przesłanie dotarło do proboszczów i indywidualnych księży. My wygramy. To jest tylko kwestia czasu. A nasze zwycięstwo, mówiąc językiem religijnym, będzie zwycięstem Chrystusa, zwycięstwem sił jasności nad ciemnością.

Nasze rycerstwo potrafiło się bić mając jednocześnie na piersiach wizerunek Najśwętszej Maryi. Bycie chrześcijaninem, czy katolikiem, wcale nie oznacza, że mamy być bierni, Wręcz przeciwnie, mamy w sposób rycerski, szlachetny stawać w obronie prawdy i dobra. To jest nasze przesłanie.  

Dzisiaj jest inny czas niż dawne czasy oręża. Dzisiaj narzędziem walki staje się infomacja, a często dezyinformacja, np. kowidowa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy bronic się przed kłamstwem i stawać w obronie naszej wolności i cywilizacji. Do tego dąży ruch Wolne Wybory. Zapraszam do współdziałania. 

Potrzebujemy wsparcia -- pomoc ze strony osób aktywnych i odważnych, które będą tworzyć grupy i oddzialy WW w całym kraju. Potrzebne jest też nam wsparcie finansowe, które jest niezbędne dla naszych działań. Prowadzimy obecnie dwie zrzutki: W obronie wolności i W obronie cywilizacji. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie wpłaty na jaką go stać, aby pomóc zrealizować skutecznie nasze cele.  

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

https://zrzutka.pl/w-obronie-cywilizacji-zrzutka-na-nowe-wydanie-traktatu-polityczno-filozoficznego

Należy bronic naszej wolności i cywilizacji. Należy bronić naszej religii i sfery duchowej człowieka. Ruch Wolne Wybory broni wolności słowa oraz promuje otwartą debatę na temat pandemii i innych ważnych spraw nas dotyczących; broni religii chrześcijańskiej i tradycyjnej cywilizacji europejskiej, a środkiem do tego jest myśl i mądra ksiązka. Niech to będzie nasze wspólne przesłanie: Działać nie dla własnego EGO, ale dla Dobra Wspólnego. 

Dziękuję za wsparcie naszych działań. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory", Osobowość Roku Województwa Śląskiego i Polski 2020 w kategorii Nauka


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

UCZMY SIĘ ZWYCIĘŻAĆ -- OSOBOWOŚĆ ROKU

2021-08-23 13:29:43
 
 
Uczmy się zwyciężać: każdy w swojej dziedzinie oraz zwyciężać jako wolny kraj. Dosyć już martylologii, czas na wspólne zwycięstwo i osobisty sukces!  

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie w plebiscycie Osobowość Roku 2020. W piątek 20go sierpnia odebrałem statuetkę laureata. Zająłem pierwsze miejsce w Polsce, w kategorii nauka. W krótkiej mowie powiedziałem o obronie najważniejszych wartości: prawda, dobro, piękno i o naszych Apelach naukowców i lekarzy w ktorych ich bronimy przeciwko fałszywym szczepieniom i eksperymentalnym szczepionkom. Obok mnie stał dr Włodzimierz Bodnar, zwycięsca w woj. Podkarpackim, który mówił po mnie o leczeniu COVID-19 amantadyną. W Pałacu Królewskim w Warszawie, gdzie odbywała się uroczystość, rozległy się gromkie brawa. Tylko w mediach głównego nurtu trwa głucha cisza.  

To o czym mówiłem przed uroczystością w TV wRealu24. 
 
Proszę też o wsparcie naszego ruchu Wolne Wybory: www.wolnewybory.org. Wtedy wygramy wszyscy. Potrzebujemy wsparcia -- osoby aktywne i odważne, które będą tworzyć grupy i oddzialy w całym kraju. Dziękuję też za wsparcie finansowe, które jest niezbędne dla naszych działań. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie niewielkiej wpłaty aby pomóc zrealizować skutecznie nasz cel jaką jest obrona wolności w Polsce (W+W). 

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

Wzywamy Kościół aby połączył się z nami na drodze do zwycięstwa -- to będzie prawdziwe zwycięstwo Ducha świętego nad kłamstwem i manipulacją. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, KoordynatorUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...