List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego -- O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom

Skontaktuj się z autorem petycji

Nowa petycja -- Apel o pokój na Ukrainie

2022-06-26 12:06:47

Prosimy o poparcie Apelu:
 

Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzeniem. W czasie jej trwania dochodzi do aktów okrucieństwa i przestępstw wojennych. Wojna uczy nas wrogości i nienawiści. Degeneruje nas jako ludzi. W imię obrony życia i naszego człowieczeństwa należy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą natychmiast zatrzymać. 

Obecna wojna, w której zaangażowane są państwa NATO, dostarczające Ukrainie nowoczesną broń, w tym – ofensywną, jest najbardziej niebezpiecznym konfliktem zbrojnym od czasu drugiej wojny światowej. Jest wielkim zagrożeniem dla sytuacji gospodarczej świata i dla pokoju światowego. Ludności wielu państw grozi obecnie głód z uwagi na obniżenie się eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ponadto odczuwa się na świecie gwałtowny wzrost cen paliw, których producentem jest Rosja. W konsekwencji grozi nam globalny kryzys ekonomiczny, o skutkach wręcz niewyobrażalnych. Jeszcze większą tragedią będzie sytuacja, kiedy obecna wojna wymknie się spod kontroli i z konfliktu lokalnego zamieni się w wojnę kontynentalną lub kolejną wojnę światową. Oznaczać to będzie setki milionów ofiar, zniszczenie państw oraz upadek wszystkich naszych osiągnięć cywilizacyjnych. 

Uważamy, że dla pokoju i rozwiązania konfliktu trzeba dobrze zrozumieć jego przyczyny. Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen, jest strach. W tym wypadku jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed potęgą Rosji. Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach, a doprowadzić do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie – działania wojenne. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie zmian w ustawie językowej na Ukrainie, dyskryminujących językową mniejszość rosyjską. To doprowadziło do referendum na Krymie i do wojny w Donbasie. Obecna wojna jest więc też konsekwencją niewłaściwej polityki wewnętrznej. Prowadzi do wielkiej tragedii ludzkiej i ogromnych zniszczeń. Spraw nie rozwiązuje się wojną i wciąganiem do niej całego świata, ale rozmową i kompromisem. Nawołujemy do więc do rozmów, do kompromisu i do pokoju. 

W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, państwa są współzależne. Z uwagi na pozycję światową Rosji i Ukrainy konsekwencje obecnej wojny mają katastrofalny wpływ na cały świat. Jeszcze nie jest za późno, aby rozwiązać ten konflikt, który jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny dla nas wszystkich. Wzywamy do rozsądku, do opamiętania się i do pokoju.

 „Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” (Pius XII, 1939).

 

--

Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej

Prof. Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa

Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Wolne Wybory

Dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne

Prof. Ryszard Zajączkowski

Prof. Jakub Z. Lichański

Prof. Stanisław Bieleń
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i tekst
 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 


ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Brońmy pokoju. Przygotowujmy się do wyborów.

2022-06-09 18:22:20

Szanowni Państwo,

Piszę do sygnatariuszy naszych listów i apeli.

Mielismy pandemię, teraz wojnę. Co jeszcze? Sprawa wojny na Ukrainie jest ważna. Należy nie dopuścić do jej dalszej eskalacji. Potrzeba realizmu politycznego.

Link do artykułu w Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/publicystyka/art36404711-w-julian-korab-karpowicz-pokoj-na-ukrainie-potrzeba-realizmu-politycznego

Wolne Wybory nawołują do opamiętania i natychmiastowego zatrzymania konfliktu między Rosją a Ukrainą/NATO. Wojna to codzienna utrata życia. Codziennie giną w niej ludzie, zupełnie niepotrzebnie. Im dłużej trwa konflikt, tym więcej ofiar po obu stronach i większe zniszczenie. A na wojnie zyskują jedynie producenci broni. 

Jedyna możliwość pozytywnej zmiany politycznej w Polsce oraz obrony przed tyranią WHO i przed grożbą III Wojny Światowej to wymiana władzy w Polsce. Potrzeba nam ludzi, którzy będą bronić interesów Polek i Poków, a nie korporacyjnych interesów globalnych, czy interesów Ukrainy, USA, czy jakichkolwiek innych obcych państw.

Zbliża się nieuchronnie termin wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wolne Wybory we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami już się do wyborów przygotowują, Czy ktoś z spośród Państwa chciałby kandydować do sejmu lub senatu? Czy ktoś chciałby nam pomóc w zbieraniu podpisów? Szukamy osób wartościwowych we wszystkich regionach Polski, które budowały by z nami struktury ruchu Wolne Wybory oraz uczciwie służyłyby społeczeństwu. Proszę więc o śmiałe zgłaszanie się oraz o propozycje dobrych kandydatur. 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Pozdrawiam serdecznie,

Wlodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"
www.wolnewybory.org

20220225-Ukraine-Website-1024x5763.png


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Dr Z. Hałat i Prof. W. Korab-Karpowicz -- Przesłanie do Polek i Polaków na dzisiaj i dla potomności

2022-05-09 15:17:25
 

Obecna wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie nagle oklapli. O ile wcześniej z dużą ostrożnością traktowali wiadomości pochodzące z mediów z głównego nurtu na temat pandemii, teraz prawie bezkrytycznie przyjmują narrację dotyczącą konfliku zbrojnego i jego przyczyn. Wcześniej umieli się zorganizować, teraz jest coraz większa bierność. Tak jabbyśmy coraz bardziej pozbawiali siebie samych naszej suwerenności i niezależności w myśleniu. A fakt, że nagle wyłącza się kanał wRealu24, pokazuje, że sprawa jest poważna i nasza wolność jest zagrożona. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJlXFILds

Polecam to wideo. Zawiera przesłanie. W tej krótkiej wypowiedzi jest cała esencja działalności dr Z. Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza oraz ruchu Wolne Wybory. Należy odłożyć wszelkie podziały na bok (czego do dzisiaj Polacy nie zrozumieli). Najważniejszą ideą dla nas wszystkich jest sprawa wolności. Substancja narodowa jest zagrożona, pod względem kulturowym i biologicznym. Grupa sprawująca władzę skompromitowała się do reszty. Należy wymienić fałszywe elity polityczne w Polsce -- spośród nas samych wyszukać wartościowych ludzi służących dla dobra publicznego. Iskra z Polski. Nasza walka polityczna to walka kosmiczna. To nie tylko obrona wolności, ale też obrona cywilizacji.

Jeżeli interesuje nas jeszcze nasza wolność, a nie tylko wolność Ukrainy i innych krajów -- nasza wolność w praktyce, a nie w teorii, prosimy o wsparcie naszego ruchu. 500 tys. złotych to minimum, aby stworzyć wolnościowy ruch ogólnopolski. Czy jeszcze tego chcemy? Czy rzeczywiście chcemy być wolni i żyć w wolnym kraju? Na razie stajemy się coraz bardziej marionetką w rękach obcych. Trudno działać dla wolności kiedy po miesiącu zrzutki wpływa niecałe 1000zł. Czy jest jakakolwiek polska inicjatywa, która widzi sprawy lepiej niż Wolne Wybory? Czy może to Antypartia, albo Polska jest jedna? albo Konfederacja? Zastanówmy się poważnie. Czego właściwie chcemy? 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

 

www.wolnewybory.org

Bez_nazwy2.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Życzenia świąteczne od Wolne Wybory

2022-04-16 07:21:23

 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE od Wolne Wybory      

Módlmy się o Pokój. Zatrzymać wojnę na Ukrainie. Mądra wypowiedź Scott Ritter, byłego oficera wywiadu US Marine Corps. Można włączyć automatyczny translator. Link: https://www.youtube.com/watch?v=WpoqRjkc3_s     

Nasza petycja w sprawie WHO i obrony naszej suwerenności. Poprzyj tutaj. Link:  https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who     

Prosimy. Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory (deklaracje na stronie www.wolnewybory.org -- Do pobrania). Oddolny ruch wolnościowy zbudujemy tylko współdziałaniem i naszą własną aktywnością.       

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

-- 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory" www.wolnewybory.org

zyczenia_wielkanocne_2022_(1)2.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy?

2022-04-10 17:14:46
 
 

Szanowni Państwo,

W Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego (które bardzo polecam) Adam Mickiewicz pisał: "Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny i duch poświęcenia się, a bądźcie pewni, iż wyrośnie Rzeczpospolita wielka i piękna".

Wydawałoby się, że obluzowaly się obostrzenie i problem pandemii oraz naszej zagrożonej wolności się zakończył. To tylko pozory. Jeden scenariusz -- COVID -- został zastąpiony przez inny -- KONFLIKT ZBROJNY. I wbrew pozorom mechanizmy manipulacji nastrojami publicznymi są bardzo podobne. Znowu obowiązuje tylko jeden scenariusz i tylko jedna opinia, i znowu widzimy tylko półprawdy.

Polecam te dwa filmy dla lepszego zrozumienia:

Apokalipsa, czyli ujawnienie: https://www.youtube.com/watch?v=L8Q1c4ieOfA

Czy konflikt światowy? Czy szansa na pokój?  https://www.youtube.com/watch?v=K5SQVveUHJE

A więc nie czas jeszcze odchodzić od działań dla wolności, a może wręcz odwrotnie. Czas staje się coraz bardziej naglący z uwagi na konsekwencje tego co się obecnie dzieje dla naszej wspólnej przyszłości. 

Dlatego prosimy. Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory. Zapraszamy nowych członków i szukamy nowych koordynatorów. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych. Potrzebujemy też specjalistów i profesjonalistów w wielu dziedzinach -- osoby o różnych umiejetnościach, którym droga jest nasza Wiara, Ojczyzna i Wolność. Więcej informacji na naszej stronie www.wolnewybory.org 

Dziękujemy też za wsparcie finansowe naszych działań. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

I znowu z Ksiąg Adama Mickiewicza: "I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem WOLNOSC". Zapamiętajmy to wezwanie i włączmy je do naszych codzinnych działań, a dojdziemy do celu i będziemy niezwyciężeni. 

Z poważaniem,  

prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Przewodniczący Wolne Wybory

Dołącz_do_nas_12.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Sprawozdanie z działalności WOLNE WYBORY

2022-03-29 12:05:35
 
 
Szanowni Państwo,  
 
Poniżej sprawozdanie z naszej działalności w 2020-2021. To w skrócie. Gdybyśmy mieli to opisać byłoby dwadzieścia stron. Dla naszej dalszej działalności potrzbujemy wsparcia. Szukamy nowych członków i koordynatorów w calej Polsce. Musimy mieć też wsparcie finansowe naszej aktywności. Patrz poniżej. 
 
Stowarzyszenie „Wolne Wybory” zostało zarejestrowane w dniu 25 listopada 2020 i zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Bielsku-Białej pod pozycją 25. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszyscy członkowie pracują społecznie. Nikt nie pobiera wynagrodzenia.  
 
Celem działania Stowarzyszenia zgodnie z art. 5 jest:
1)         działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
2)         działalność w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej, rolnej i gospodarczej,
3)         działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego,
4)         podejmowanie tematów związanych z problemami suwerenności państwa jego praworządności, gospodarki, edukacji obywateli oraz uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym.  
 
W okresie sprawozdawczym od 25 listopada 2020 do 31 grudnia 2021 w pełni realizowało swe cele statutowe i pomimo skromnych środków jakimi dysponowało stało się znane z uwagi na szereg inicjatyw o charakterze ogólnopolskim.  
 
1. Apel naukowców i lekarzy: „W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” (art. 5, pt. 2). Zorganizowanie apelu do władz RP w sprawie szczepień na koronawirusa, ostrzegający przed eksperymentalnym charakterem szczepionek mRNA i postulujący ich dobrowolność. Apel został opublikowany w dniu 30 listopada 2020. Podpisało się pod nim ponad sześćdziesięciu profesorów, doktorów i lekarzy, w tym pięciu profesorów nauk medycznych. Wzbudził duże zainteresowanie mediów i ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Lekarze i naukowcy ostrzegają przed szczepieniami na COVID-19. Apelują do prezydenta i rządu”. Na Apel odpowiedział Minister Zdrowia, w piśmie z dn. 16 grudnia 2020, w którym zapewnił, że szczepienia będą dobrowolne.  
 
2. Apel naukowców i lekarzy: „O powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności” (art. 5, pt. 2), zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, wysłany w dniu 14 grudnia 2020 i podpisany ponad sześćdziesięciu profesorów, doktorów i lekarzy oraz dostrzeżony przez ogólnopolskie media. Ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Grupa naukowców i lekarzy znowu apeluje do prezydenta i rządu. Chodzi o szczepienia”.  
 
3. Apel naukowców i lekarzy: „O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych” (art. 5, pt. 1), zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, wysłany w dniu 15 lutego 2021 i podpisany ponad trzydziestu profesorów, doktorów i lekarzy. W tym apelu podkreślone zostało konstytucyjne prawo obywateli polskich do wolności opinii oraz konieczność obrony demokracji, wolności i praw człowieka w Polsce, szczególnie w sytuacji nacisków ze strony firm farmaceutycznych o jednogłos w sprawie pandemii.  Ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Naukowcy i lekarze apelują do prezydenta i rządu. Chodzi o COVID-19”.  
 
4. Wiele wystąpień w mediach i na spotkaniach publicznych przewodniczącego Stowarzyszenia prof. Włodzimierza Korab-Karpowicza (art. 5, pt. 1, 2, 3, 4) na tematy związane z ideą wolnych wyborów, upowszechnianiem demokracji i ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, właściwej polityki społecznej i zdrowotnej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, suwerenności państwa oraz uczestnictwem obywateli w życiu politycznym i społecznym. Wystąpienia w NTV, wRealu24, TV Republika, TV Trwam, Radio WNET. Spotkania w Bielsku-Białej, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Łomży, Karpaczu, Jeleniej Górze, Jaśle i Tarnobrzegu. Organizowanie spotkań z naukowcami i lekarzami na ważne tematy społeczne.  
 
5. Inne inicjatywy, min. petycje opublikowane na petycjeonline (art. 5, pt. 1, 2): (1) „List otwarty — Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2 – 29 kwietnia 2021; (2) „Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy — Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” – 9 lipca 2021; (3) „List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego — O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom” – 11 sierpnia 2021; (4) „Do posłów, senatorów i do prasy. Wolne Wybory. Ostrzeżenie przed segregacją sanitarną” – 11 grudnia 2021.  
 
6. Opublikowanie Dekalogu dobrego Polaka (art. 5, pt. 1) – kodeksu dobrego zachowania i postaw patriotycznych u Polek i Polaków. Dekalog został przedstawiony na międzynarodowej konferencji pt. „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju – W ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”, zorganizowaną w Warszawie w dniach 3-5.09.2021przez Stowarzyszenie Republika Polonia, a także odczytany na I Forum Nowej Polski, Karpacz, 7.09.2021 oraz opublikowany na portalu „Nasza Polska” pt. „Dekalog Dobrego Polaka na I Forum Nowej Polski”.  
 
7. Zorganizowanie strony internetowej www.wolnewybory.org oraz publikowanie na stronie aktualnej tematyki związanej z działalnością Stowarzyszenia (art. 5, pt. 1, 2, 3, 4).

Ostatnio opublikowaliśmy Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO. Prosimy o poparcie naszego nowego Apelu: https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who

Wolne Wybory są aktywne i działają dla naszej Wolności. Prosimy o wsparcie:  

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Zapraszamy nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych -- takich nam potrzeba i nigdy takich nie jest za dużo.

Pozdrawiam serdecznie,  

dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO.

2022-03-16 19:33:34

Szanowni Państwo,  

Opublikowaliśmy Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO. Prosimy o poparcie naszego nowego Apelu. 

W dniu 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osiągnęło konsensus w sprawie rozpoczęcia procesu opracowywania i negocjowania konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii i gotowości do reagowania na nią. Ta z pozoru dobra wiadomość faktycznie jest kolejnym zagrożeniem wdrażania przymusu sanitarnego i pozbawiania nas naszych praw i wolności obywatelskich. O tym piszemy w naszym Apelu i apelujemy do posłów i senatorów aby nie ratyfikowali planowanego traktatu. 

NOWY APEL: https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who

Wolne Wybory są ciągle aktywne i ciągle działają dla naszej Wolności. Prosimy o wsparcie:  

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Celem zrzutki jest budowa silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego Wolne Wybory – inicjatywy, który staje odważnie w obronie naszej Wolności i broni nas przed segregacją sanitarną, nauczaniem zdalnym, ograniczeniem przedsiębiorczości, osłabianiem gospodarstw rodzinnych, wadliwą opieką zdrowotną oraz fatalną polityką zagraniczną i obronną.  

Zapraszamy nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych -- takich nam potrzeba i nigdy takich nie jest za dużo.

Pozdrawiam serdecznie,  

dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory

Wolne_Wybory_1_fot_Maciej_Skawiński_12.03_.2022_.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

NIE DLA TRAKTATU WHO

2022-02-26 16:03:58
 

Szanowni Państwo,  

W dniu 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osiągnęło konsensus w sprawie rozpoczęcia procesu opracowywania i negocjowania konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii i gotowości do reagowania na nią.  

Ta z pozoru dobra wiadomość faktycznie jest kolejnym zagrożeniem wdrażania przymusu sanitarnego i pozbawiania nas naszych praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z informacją WHO już 1 marca 2022 ma się odbyć w Genewie pierwsze posiedzenie międzyrządowego organu negocjacyjnego (w celu uzgodnienia sposobów pracy i terminów wdrożenia tego instrumentu), a drugie do dnia 1 sierpnia 2022. Sprawozdanie z tych prac ma być ogłoszone na 76 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2023, a wspomniany instrument ma zostać przyjęty najpóźniej do 2024. Będzie to oznaczało, że stworzony zostanie jednolity model dotyczącego rozwiązań jakie państwa-sygnatariusze będą zobowiązane stosować w przypadku ogłoszenia kolejnych pandemii przez WHO. Wszystkie więc państwa-sygnatariusze utracą niejako swoją suwerenność na rzecz decyzji medycznych Światowej Organizacji Zdrowia.

Taki globalny instrument do walki z pandemiami sprzyjać będzie narzucaniu „jedynej i słusznej” narracji odnośnie przyczyn wybuchu danej pandemii, jej przebiegu, sposobu zwalczania. Eksperci wyznaczeni przez kierownictwo WHO do zarządzania jej przebiegiem, opracowali by bowiem jeden model strategii dla całego świata (podobnie jak w przypadku COVID-19), który państwa członkowskie musiałyby wprowadzić, aby nie narażać się na konsekwencje w sferze relacji międzynarodowych oraz kary. A my obywatele, pozbawieni naszych praw i wolności, zdani bylibyśmy na kolejne dyktaty globalnej medycznej dyktatury. Czy tego chcemy?  

Pani radca prawny, Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, członek honorowy Wolne Wybory, przygotowała petycję w tej sprawie. Prosimy o poparcie:  

NIE DLA TRAKTATU WHO https://www.petycjeonline.com/nie_dla_traktatu_who  

Wolne Wybory są ciągle aktywne i ciągle działają dla naszej Wolności. Zorganizowaliśmy nową zrzutkę. Prosimy o wsparcie:  

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Celem zrzutki jest budowa silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego Wolne Wybory – inicjatywy, który staje odważnie w obronie naszej Wolności i broni nas przed segregacją sanitarną, nauczaniem zdalnym, ograniczeniem przedsiębiorczości, osłabianiem gospodarstw rodzinnych, wadliwą opieką zdrowotną oraz fatalną polityką zagraniczną i obronną.  

Zapraszamy nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych -- takich nam potrzeba i nigdy takich nie jest za dużo.

Pozdrawiam serdecznie,  

dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory

 

Wolność_Lot2.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Czy jest jeszcze szansa na wolność? Działajmy wspólnie.

2022-01-07 12:29:47

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Duchu Święty napełnij serca wiernych i zapal w nich ogień miłości, mądrości i odwagi. 

Rozporządzeniem  z grudnia 2021 roku wprowadzono obowiązek szczepień wybranych grup tj. pracowników medycznych i niemedycznych podmiotów leczniczych, farmaceutów i innych. Jeśli wejdą w życie przepisy umożliwiające pracodawcom żądanie  paszportu covidianskiego, odmowa poddania się procedurze szczepienia eksperymentalnym preparatem najpewniej spowoduje utratę prawa do wynagrodzenia lub zwolnienie z pracy. Potem przyjdzie kolej na nauczycieli, wojsko i policję. Musimy się przeciwstawić temu terrorowi. 

Szansa na wolność jest taka sama jak wcześniej: należy zbudować silny ruch wolnościowy i znaleźć wśród nas najlepszych, najbardziej wartościowych ludzi dla pełnienia funkcji publicznych. Dlatego też ponawiam mój apel do sygnatariuszy naszych apeli.  
 

(1) Proszę abyście Państwo zasilili szeregi ruchu Wolne Wybory. Dla stworzenia silnego ruchu potrzebujemy członków i koordynatorów w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Poniżej jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-czlonkowska-WW-w-WORD.doc

(2) Druga prośba dotyczy wsparcia finansowego. Jesteśmy ciągle aktywni. Proszę o wsparcie finansowe ruchu Wolne Wybory. Wszyscy działamy społecznie. Ale przejazdy, wynajem sal, materiały reklamowe to są wszystko koszty. Poniżej są linki do wsparcia. https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/ https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

(3) Ruch Wolne Wybory jest obecnie formalnie stowarzyszeniem, ale ponieważ chcemy stanąć do wyborów, aby zapewnić ludziom prawdziwie wartościowym udział w rządach, lepszą formą jest partia polityczna. Prosimy o pomoc w rejestracji partii. Musimy zebrać min. 1000 podpisów poparcia, ale jak będzie ich dużo więcej, tym lepiej. Poniżej jest link do formularza do zbierania podpisów. Formularze należy odesłać na nasz adres do korespondencji: Wolne Wybory, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-podpisow.doc

W ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyłem Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Poznałem polskich księży służących przy Grobie Pańskim. Wykładałem na politologii w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i broniłem dobrego imienia Polski. Sztuka dyplomacji to umiejętność poprawy relacji z innymi państwami i działanie dla pokoju. Tym się zajmowałem. Myślę, że mój pobyt był bardzo owocny. Już jestem w kraju i niedługo zacznę jeździć po Polsce. Jeżeli jest grupa osób w danej miejscowości, która chciałby zorganizować spotkanie publiczne i mnie spotkać, proszę o wiadomość na info(a)wolnewybory.org 

We Włoszech przykład oporu dla naszej Wolności daje arcybiskup Vigano. Poniżej jest wideo, które może Państwa zainteresować. Kiedy księża katoliccy w Polsce dadzą nam przyklad odwagi i oporu?  Skuteczny opór musi wynikać z Ducha Świętego. https://rumble.com/vrahep-vigano-na-kanale-italia.html 

Proszę o poparcie petycji w obronie uczciwych ludzi jakimi są dziennikarze Marzena i Jacek Mielcarek. Prowadzili w Radiu Opole programy muzyczne. Do programów zapraszali osoby (w tym mnie osobiście) do rozmów na temat naszej kultury i wolności w obecnej sytuacji. Brońmy takich porządnych ludzi. 

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_w_obronie_wolnoci_sowa_-_o_przywrocenie_prowadzenia_audycji_radiowej_przez_opolskich_dziennikarzy_marzeny_i_jacka_mielcarkow

Z poważaniem,
 
Wlodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"

 cross.jpg

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Wolne Wybory. Wesołych świąt! Nasze podziękowania, życzenia i trzy prośby.

2021-12-24 10:37:38
 
Wolne Wybory to ruch społeczny powstały z inicjatywy Polek i Polaków pragnących wolności i normalności w Polsce. Naszymi celami są wolność osobista i wolność Polski. Chcemy, aby rządzili nami ludzie, którzy będą prawdziwie naszej wolności bronić, a nie służyć obcym interesom korporacyjnym, a w szczególności interesom firm farmaceutycznych zainteresowanych osiąganiem wielkich zysków na sprzedaży szczepionek i kontynuacją stanu nienormalności związanej z pandemią.

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszych petycji i innych inicjatyw oraz życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

W roku 2022 czekają na nas ambitne zadania i nasz sukces, oraz to, że nie zginiemy, a zwyciężymy, tylko od nas zależy: od naszych umiejętności i od naszej zwartości i siły. Dlatego bardzo zachęcam, abyście Państwo włączyli się w aktywną działalność ruchu Wolne Wybory. Zwracam się więc jak do dobrej wróżki i mam trzy prośby:

(1) Proszę abyście Państwo zasilili szeregi ruchu Wolne Wybory. Polityka rządzi się prostymi prawami. Jej pierwszą zasadą jest siła. Dla stworzenia silnego ruchu potrzebujemy członków i koordynatorów w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Poniżej jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-czlonkowska-WW-w-WORD.doc

(2) Druga prośba dotyczy wsparcia finansowego. Jesteśmy ciągle aktywni. Proszę o wsparcie finansowe ruchu Wolne Wybory. Nikt z nas nie jest na pensji. Wszyscy działamy społecznie. Ale przejazdy, wynajem sal, materiały reklamowe to są wszystko koszty. Poniżej są linki do wsparcia. https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/ https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

(3) Ruch Wolne Wybory jest obecnie formalnie stowarzyszeniem, ale ponieważ chcemy stanąć do wyborów, aby zapewnić ludziom prawdziwie wartościowym i na to zasługującym udział w rządach, lepszą formą jest partia polityczna. Prosimy o pomoc w rejestracji partii. Musimy zebrać min. 1000 podpisów poparcia, ale jak będzie ich dużo więcej, tym lepiej. Poniżej jest link do formularza do zbierania podpisów. Formularze należy odesłać na nasz adres do korespondencji: Wolne Wybory, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-podpisow.doc

Mijają już dwa lata od kiedy w Polsce i na świecie straszy się ludzi sztucznie wymyśloną pandemią. Napawa się nas lękiem podając informacje o zakażeniach koronawirusem i o zgonach. Straszy się nowymi wariantami koronawirusa. Nakłania się do szczepień, nawet dzieci i ludzi młodych, którym nic nie zagraża czy kobiety w ciąży, którym grożą ciężkie poszczepienne powikłania. Dzieli się społeczeństwo na wrogie sobie obozy. Tłumi się rzetelną dyskusję publiczną. Nie dopuszcza się w głównych mediach głosów niezależnych lekarzy i naukowców, którzy są krytyczni wobec tej kampanii strachu i narzucanym społeczeństwu obostrzeniom oraz eksperymentalnym szczepieniom preparatami mRNA. Posługuje się wobec nich szantażem i zastraszeniami.

Czy dalej chcemy żyć w takim systemie totalitarnym? Bez względu na to co się dzieje wokól nas -- w Austrii, we Włoszech i w innych krajach, gdzie narasta reżim sanitany i budowany jest system totalitany na skalę nieznaną wcześniej, proszę wierzyć w nas wspólny sukces jeżeli stworzymy wspólnie silną organizację wolnościową, a naszym wspólnym sukcesem będzie nim nasza osobista wolność i wolność Polski. Niechże rok 2022 będzie rokiem naszego wyzwolenia i sukcesu. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"

Zdjęcie: Wolne Wybory u progu stajenki. Składamy życzenia świąteczne: Wszystkiego co najlepsze z okazji Bożego Narodzenia. Radujmy się, gdyż siły ciemności nas nie przemogą.

Boże_Narodzenie_20212.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 WarszawaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...