Do posłów, senatorów i do prasy. Wolne Wybory. Ostrzeżenie przed segregacją sanitarną.

Skontaktuj się z autorem petycji

Jak odzyskać wolność?

2022-08-20 17:11:47
 
Szanowni Państwo,
 
Jak odzyskać wolność? Co należy zrobić? 
 
Należy doprowadzić do wymiany elit politycznych: na przedstawicieli patriotycznej inteligencji służących Polsce -- na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych, niezłomnych (nieprzekupnych), mądrych (odpowiednio wykształconych do wykonywanych funkcji) broniących polskiej racji stanu. To jest klucz do zmiany pozytywnej w Polsce.
 
W tym celu należy stworzyć silny ruch społeczny oraz utworzyć komitet wyborczy Wiara, Ojczyzna, Wolność, który byłby komitetem wspólnym dla wszystkich chętnych dla współdziałania ugrupowań wolnościowych, oraz stanowiłby alternatywę dla komitetów partii politycznych. Jako kandydatów do sejmu należy zaproponować przedstawicieli patriotycznej polskiej inteligencji. Tych trzeba między nami znaleźć i ich wypromować.  
 
Mówię o tym w wywiadzie dla tv wRealu24 -- spotkanie w studio na żywo: 9 sierpnia br. To jest email do zgłoszenia. Zapraszam do współdziałania: wiaraojczyzna*gmail.com  
 

Proszę o poparcie petycji w obronie posła Grzegorza Brauna: https://www.petycjeonline.com/wobroniebrauna

 Przy okazji. Zagadka znikania nagrań wideo. Z TV wRealu24 znikają filmy z nagraniami wywiadów ze mną. Było ich około dziesięciu, a zostały dwa. Zniknęły ostatnie filmy na temat "Filozofowie zniszczenia" (wykład na UO -- 43 tys. odsłon) i "Jak odzyskać wolność" (wystąpienie na żywo z dnia 9.08.2022 -- 32 tys. odsłon). Obydwa filmy miały bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Ich kopie są nadal dostępne na Wolne Wybory TV:   https://www.youtube.com/channel/UCqHZHP2tybtUsMCblWvz8VA/videos  
 
Pozdrawiam serdecznie,  
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 
Ps. Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
Inną zagadką jest, że trudno jest odszukać przez wyszukiwarkę "zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory". Proszę sprawdzić sami.  
 
Jak_odzyskać_wolność2.jpg

Wolne Wybory

Apel o pokój na Ukrainie

2022-07-10 09:21:45

Apel o pokój na Ukrainie. G. Braun, prof. W. Korab Karpowicz, prof. M. Piotrowski, prof. S. Bieleń i in.

Proszę o poparcie naszego Apelu: 

www.petycjeonline.com/zatrzyma_wojn_apel_o_pokoj_na_ukrainie?

Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzeniem. W czasie jej trwania dochodzi do aktów okrucieństwa i przestępstw wojennych. Wojna uczy nas wrogości i nienawiści. Degeneruje nas jako ludzi. W imię obrony życia i naszego człowieczeństwa należy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą natychmiast zatrzymać.

Obecna wojna, w której zaangażowane są państwa NATO, dostarczające Ukrainie nowoczesną broń, w tym – ofensywną, jest najbardziej niebezpiecznym konfliktem zbrojnym od czasu drugiej wojny światowej. Jest wielkim zagrożeniem dla sytuacji gospodarczej świata i dla pokoju światowego. Ludności wielu państw grozi obecnie głód z uwagi na obniżenie się eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ponadto odczuwa się na świecie gwałtowny wzrost cen paliw, których producentem jest Rosja. W konsekwencji grozi nam globalny kryzys ekonomiczny, o skutkach wręcz niewyobrażalnych. Jeszcze większą tragedią będzie sytuacja, kiedy obecna wojna wymknie się spod kontroli i z konfliktu lokalnego zamieni się w wojnę kontynentalną lub kolejną wojnę światową. Oznaczać to będzie setki milionów ofiar, zniszczenie państw oraz upadek wszystkich naszych osiągnięć cywilizacyjnych.

Uważamy, że dla pokoju i rozwiązania konfliktu trzeba dobrze zrozumieć jego przyczyny. Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen, jest strach. W tym wypadku jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed potęgą Rosji. Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach, a doprowadzić do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie – działania wojenne. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie zmian w ustawie językowej na Ukrainie, dyskryminujących językową mniejszość rosyjską. To doprowadziło do referendum na Krymie i do wojny w Donbasie. Obecna wojna jest więc też konsekwencją niewłaściwej polityki wewnętrznej. Prowadzi do wielkiej tragedii ludzkiej i ogromnych zniszczeń. Spraw nie rozwiązuje się wojną i wciąganiem do niej całego świata, ale rozmową i kompromisem. Nawołujemy do więc do rozmów, do kompromisu i do pokoju.

W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, państwa są współzależne. Z uwagi na pozycję światową Rosji i Ukrainy konsekwencje obecnej wojny mają katastrofalny wpływ na cały świat. Jeszcze nie jest za późno, aby rozwiązać ten konflikt, który jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny dla nas wszystkich. Wzywamy do rozsądku, do opamiętania się i do pokoju. „Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” (Pius XII, 1939).

Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej
Prof. Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa
Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Wolne Wybory
Dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne
Prof. Ryszard Zajączkowski
Prof. Jakub Z. Lichański
Prof. Stanisław Bieleń

 

Nic nie jest stracone przez pokój; wszystko musi być stracone przez wojnę.  


 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 
ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   

 Prof._Włodzimierz_Korab-Karpowicz_Wwa_25_.06_.2022_bis_.jpg

Sejm_25.06_.2022_1.jpg


Wolne Wybory

Brońmy pokoju. Przygotowujmy się do wyborów.

2022-06-09 18:23:55

Szanowni Państwo,

Piszę do sygnatariuszy naszych listów i apeli.

Mielismy pandemię, teraz wojnę. Co jeszcze? Sprawa wojny na Ukrainie jest ważna. Należy nie dopuścić do jej dalszej eskalacji. Potrzeba realizmu politycznego.

Link do artykułu w Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/publicystyka/art36404711-w-julian-korab-karpowicz-pokoj-na-ukrainie-potrzeba-realizmu-politycznego

Wolne Wybory nawołują do opamiętania i natychmiastowego zatrzymania konfliktu między Rosją a Ukrainą/NATO. Wojna to codzienna utrata życia. Codziennie giną w niej ludzie, zupełnie niepotrzebnie. Im dłużej trwa konflikt, tym więcej ofiar po obu stronach i większe zniszczenie. A na wojnie zyskują jedynie producenci broni. 

Jedyna możliwość pozytywnej zmiany politycznej w Polsce oraz obrony przed tyranią WHO i przed grożbą III Wojny Światowej to wymiana władzy w Polsce. Potrzeba nam ludzi, którzy będą bronić interesów Polek i Poków, a nie korporacyjnych interesów globalnych, czy interesów Ukrainy, USA, czy jakichkolwiek innych obcych państw.

Zbliża się nieuchronnie termin wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wolne Wybory we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami już się do wyborów przygotowują, Czy ktoś z spośród Państwa chciałby kandydować do sejmu lub senatu? Czy ktoś chciałby nam pomóc w zbieraniu podpisów? Szukamy osób wartościwowych we wszystkich regionach Polski, które budowały by z nami struktury ruchu Wolne Wybory oraz uczciwie służyłyby społeczeństwu. Proszę więc o śmiałe zgłaszanie się oraz o propozycje dobrych kandydatur. 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Pozdrawiam serdecznie,

Wlodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"
www.wolnewybory.org

20220225-Ukraine-Website-1024x5764.png


Wolne Wybory

Dr Z. Hałat i Prof. W. Korab-Karpowicz -- Przesłanie do Polek i Polaków na dzisiaj i dla potomności

2022-05-09 15:52:42
 

Obecna wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie nagle oklapli. O ile wcześniej z dużą ostrożnością traktowali wiadomości pochodzące z mediów z głównego nurtu na temat pandemii, teraz prawie bezkrytycznie przyjmują narrację dotyczącą konfliku zbrojnego i jego przyczyn. Wcześniej umieli się zorganizować, teraz jest coraz większa bierność. Tak jabbyśmy coraz bardziej pozbawiali siebie samych naszej suwerenności i niezależności w myśleniu. A fakt, że nagle wyłącza się kanał wRealu24, pokazuje, że sprawa jest poważna i nasza wolność jest zagrożona. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJlXFILds

Polecam to wideo. Zawiera przesłanie. W tej krótkiej wypowiedzi jest cała esencja działalności dr Z. Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza oraz ruchu Wolne Wybory. Należy odłożyć wszelkie podziały na bok (czego do dzisiaj Polacy nie zrozumieli). Najważniejszą ideą dla nas wszystkich jest sprawa wolności. Substancja narodowa jest zagrożona, pod względem kulturowym i biologicznym. Grupa sprawująca władzę skompromitowała się do reszty. Należy wymienić fałszywe elity polityczne w Polsce -- spośród nas samych wyszukać wartościowych ludzi służących dla dobra publicznego. Iskra z Polski. Nasza walka polityczna to walka kosmiczna. To nie tylko obrona wolności, ale też obrona cywilizacji.

Jeżeli interesuje nas jeszcze nasza wolność, a nie tylko wolność Ukrainy i innych krajów -- nasza wolność w praktyce, a nie w teorii, prosimy o wsparcie naszego ruchu. 500 tys. złotych to minimum, aby stworzyć wolnościowy ruch ogólnopolski. Czy jeszcze tego chcemy? Czy rzeczywiście chcemy być wolni i żyć w wolnym kraju? Na razie stajemy się coraz bardziej marionetką w rękach obcych. Trudno działać dla wolności kiedy po miesiącu zrzutki wpływa niecałe 1000zł. Czy jest jakakolwiek polska inicjatywa, która widzi sprawy lepiej niż Wolne Wybory? Czy może to Antypartia, albo Polska jest jedna? albo Konfederacja? Zastanówmy się poważnie. Czego właściwie chcemy? 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

www.wolnewybory.org

Bez_nazwy4.jpg


Wolne Wybory

Życzenia świąteczne od Wolne Wybory

2022-04-16 07:23:58

 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE od Wolne Wybory      

Módlmy się o Pokój. Zatrzymać wojnę na Ukrainie. Mądra wypowiedź Scott Ritter, byłego oficera wywiadu US Marine Corps. Można włączyć automatyczny translator. Link: https://www.youtube.com/watch?v=WpoqRjkc3_s     

Nasza petycja w sprawie WHO i obrony naszej suwerenności. Poprzyj tutaj. Link:  https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who     

Prosimy. Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory (deklaracje na stronie www.wolnewybory.org -- Do pobrania). Oddolny ruch wolnościowy zbudujemy tylko współdziałaniem i naszą własną aktywnością.       

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

-- 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory" www.wolnewybory.org

zyczenia_wielkanocne_2022_(1)3.jpg


Wolne Wybory

W obronie wolności. Zaproszenie do współpracy

2022-04-03 13:11:42
 

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za popracie naszego Apelu. 

Obecnie wystąpilismy z nową inicjatywą. Chcemy aby nasz nowy Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO dotarł do jak największej liczby osób. Prosimy o rozesłanie do znajomych i rozpowszechnienie w mediach społecznościowych.  Apel: https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who

Wolne Wybory są aktywne i działają dla Wolności w Polsce. Zapraszamy nowych członków i szukamy nowych koordynatorów. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych -- takich nam potrzeba i nigdy takich nie jest za dużo. Potrzebujemy specjalistów i pomocników w wielu działach i dziedzinach. Osoby o różnych umiejetnościach. Więcej informacji na naszej stronie www.wolnewybory.org Prosimy też o wsparcie finansowe, bowiem jest to niezbędne dla dalszych działań:  

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Z poważaniem,  

dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory


Stowarzyszenie Wolne Wybory

Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO.

2022-03-16 19:28:59

Szanowni Państwo,  

Opublikowaliśmy Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO. Prosimy o poparcie naszego nowego Apelu. 

W dniu 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) osiągnęło konsensus w sprawie rozpoczęcia procesu opracowywania i negocjowania konwencji, umowy lub innego instrumentu międzynarodowego zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii i gotowości do reagowania na nią. Ta z pozoru dobra wiadomość faktycznie jest kolejnym zagrożeniem wdrażania przymusu sanitarnego i pozbawiania nas naszych praw i wolności obywatelskich. O tym piszemy w naszym Apelu i apelujemy do posłów i senatorów aby nie ratyfikowali planowanego traktatu. 

NOWY APEL: https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who

Wolne Wybory są ciągle aktywne i ciągle działają dla naszej Wolności. Prosimy o wsparcie:  

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Celem zrzutki jest budowa silnego, ogólnopolskiego ruchu wolnościowego Wolne Wybory – inicjatywy, który staje odważnie w obronie naszej Wolności i broni nas przed segregacją sanitarną, nauczaniem zdalnym, ograniczeniem przedsiębiorczości, osłabianiem gospodarstw rodzinnych, wadliwą opieką zdrowotną oraz fatalną polityką zagraniczną i obronną.  

Zapraszamy nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych -- takich nam potrzeba i nigdy takich nie jest za dużo.

Pozdrawiam serdecznie,  

dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory

 Wolne_Wybory_2_fot_Maciej_Skawiński_12.03_.2022_.jpg


Wolne Wybory

Czy jest jeszcze szansa na wolność? Działajmy wspólnie

2022-01-07 12:52:27
Szanowni Państwo,
 

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku! Bardzo dziękuję wszystkim sygnatariuszom. 

Rozporządzeniem  z grudnia 2021 roku wprowadzono obowiązek szczepień wybranych grup tj. pracowników medycznych i niemedycznych podmiotów leczniczych, farmaceutów i innych. Jeśli wejdą w życie przepisy umożliwiające pracodawcom żądanie  paszportu covidianskiego, odmowa poddania się procedurze szczepienia eksperymentalnym preparatem najpewniej spowoduje utratę prawa do wynagrodzenia lub zwolnienie z pracy. Potem przyjdzie kolej na nauczycieli, wojsko i policję. Musimy się przeciwstawić temu terrorowi. 

Szansa na wolność jest taka sama jak wcześniej: należy zbudować silny ruch wolnościowy i znaleźć wśród nas najlepszych, najbardziej wartościowych ludzi dla pełnienia funkcji publicznych. Dlatego też ponawiam mój apel do sygnatariuszy naszych apeli.  
 

(1) Proszę abyście Państwo zasilili szeregi ruchu Wolne Wybory. Dla stworzenia silnego ruchu potrzebujemy członków i koordynatorów w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Poniżej jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-czlonkowska-WW-w-WORD.doc

(2) Druga prośba dotyczy wsparcia finansowego. Jesteśmy ciągle aktywni. Proszę o wsparcie finansowe ruchu Wolne Wybory. Wszyscy działamy społecznie. Ale przejazdy, wynajem sal, materiały reklamowe to są wszystko koszty. Poniżej są linki do wsparcia. https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/ https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

(3) Ruch Wolne Wybory jest obecnie formalnie stowarzyszeniem, ale ponieważ chcemy stanąć do wyborów, aby zapewnić ludziom prawdziwie wartościowym udział w rządach, lepszą formą jest partia polityczna. Prosimy o pomoc w rejestracji partii. Musimy zebrać min. 1000 podpisów poparcia, ale jak będzie ich dużo więcej, tym lepiej. Poniżej jest link do formularza do zbierania podpisów. Formularze należy odesłać na nasz adres do korespondencji: Wolne Wybory, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-podpisow.doc

W ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyłem Pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Poznałem polskich księży służących przy Grobie Pańskim. Wykładałem na politologii w Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i broniłem dobrego imienia Polski. Sztuka dyplomacji to umiejętność poprawy relacji z innymi państwami i działanie dla pokoju. Tym się zajmowałem. Myślę, że mój pobyt był bardzo owocny. Już jestem w kraju i niedługo zacznę jeździć po Polsce. Jeżeli jest grupa osób w danej miejscowości, która chciałby zorganizować spotkanie publiczne i mnie spotkać, proszę o wiadomość na info(a)wolnewybory.org 

We Włoszech przykład oporu dla naszej Wolności daje arcybiskup Vigano. Poniżej jest wideo, które może Państwa zainteresować. Kiedy księża katoliccy w Polsce dadzą nam przyklad odwagi i oporu?  Skuteczny opór musi wynikać z Ducha Świętego. https://rumble.com/vrahep-vigano-na-kanale-italia.html 

Proszę o poparcie petycji w obronie uczciwych ludzi jakimi są dziennikarze Marzena i Jacek Mielcarek. Prowadzili w Radiu Opole programy muzyczne. Do programów zapraszali osoby (w tym mnie osobiście) do rozmów na temat naszej kultury i wolności w obecnej sytuacji. Brońmy takich porządnych ludzi. 

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_w_obronie_wolnoci_sowa_-_o_przywrocenie_prowadzenia_audycji_radiowej_przez_opolskich_dziennikarzy_marzeny_i_jacka_mielcarkow

Z poważaniem,
 
Wlodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"
 
PRO.jpg

Wolne Wybory

Wolne Wybory. Wesołych świąt! Nasze podziękowania, życzenia i trzy prośby.

2021-12-24 10:41:14
 
 
Wolne Wybory to ruch społeczny powstały z inicjatywy Polek i Polaków pragnących wolności i normalności w Polsce. Naszymi celami są wolność osobista i wolność Polski. Chcemy, aby rządzili nami ludzie, którzy będą prawdziwie naszej wolności bronić, a nie służyć obcym interesom korporacyjnym, a w szczególności interesom firm farmaceutycznych zainteresowanych osiąganiem wielkich zysków na sprzedaży szczepionek i kontynuacją stanu nienormalności związanej z pandemią.

Dziękujemy Państwu za wsparcie naszych petycji i innych inicjatyw oraz życzymy Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

W roku 2022 czekają na nas ambitne zadania i nasz sukces, oraz to, że nie zginiemy, a zwyciężymy, tylko od nas zależy: od naszych umiejętności i od naszej zwartości i siły. Dlatego bardzo zachęcam, abyście Państwo włączyli się w aktywną działalność ruchu Wolne Wybory. Zwracam się więc jak do dobrej wróżki i mam trzy prośby:

(1) Proszę abyście Państwo zasilili szeregi ruchu Wolne Wybory. Polityka rządzi się prostymi prawami. Jej pierwszą zasadą jest siła. Dla stworzenia silnego ruchu potrzebujemy członków i koordynatorów w wielu miastach i miejscowościach w Polsce. Poniżej jest link do deklaracji członkowskich Wolne Wybory, które należy wysłać na nasz adres emailowy: info(a)wolnewybory.org https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-czlonkowska-WW-w-WORD.doc

(2) Druga prośba dotyczy wsparcia finansowego. Jesteśmy ciągle aktywni. Proszę o wsparcie finansowe ruchu Wolne Wybory. Nikt z nas nie jest na pensji. Wszyscy działamy społecznie. Ale przejazdy, wynajem sal, materiały reklamowe to są wszystko koszty. Poniżej są linki do wsparcia. https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/ https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

(3) Ruch Wolne Wybory jest obecnie formalnie stowarzyszeniem, ale ponieważ chcemy stanąć do wyborów, aby zapewnić ludziom prawdziwie wartościowym i na to zasługującym udział w rządach, lepszą formą jest partia polityczna. Prosimy o pomoc w rejestracji partii. Musimy zebrać min. 1000 podpisów poparcia, ale jak będzie ich dużo więcej, tym lepiej. Poniżej jest link do formularza do zbierania podpisów. Formularze należy odesłać na nasz adres do korespondencji: Wolne Wybory, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa https://wolnewybory.org/wp-content/uploads/2021/11/Lista-podpisow.doc

Mijają już dwa lata od kiedy w Polsce i na świecie straszy się ludzi sztucznie wymyśloną pandemią. Napawa się nas lękiem podając informacje o zakażeniach koronawirusem i o zgonach. Straszy się nowymi wariantami koronawirusa. Nakłania się do szczepień, nawet dzieci i ludzi młodych, którym nic nie zagraża czy kobiety w ciąży, którym grożą ciężkie poszczepienne powikłania. Dzieli się społeczeństwo na wrogie sobie obozy. Tłumi się rzetelną dyskusję publiczną. Nie dopuszcza się w głównych mediach głosów niezależnych lekarzy i naukowców, którzy są krytyczni wobec tej kampanii strachu i narzucanym społeczeństwu obostrzeniom oraz eksperymentalnym szczepieniom preparatami mRNA. Posługuje się wobec nich szantażem i zastraszeniami.

Czy dalej chcemy żyć w takim systemie totalitarnym? Bez względu na to co się dzieje wokól nas -- w Austrii, we Włoszech i w innych krajach, gdzie narasta reżim sanitany i budowany jest system totalitany na skalę nieznaną wcześniej, proszę wierzyć w nas wspólny sukces jeżeli stworzymy wspólnie silną organizację wolnościową, a naszym wspólnym sukcesem będzie nim nasza osobista wolność i wolność Polski. Niechże rok 2022 będzie rokiem naszego wyzwolenia i sukcesu. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"

Zdjęcie: Wolne Wybory u progu stajenki. Składamy życzenia świąteczne: Wszystkiego co najlepsze z okazji Bożego Narodzenia. Radujmy się, gdyż siły ciemności nas nie przemogą.

Boże_Narodzenie_20213.jpg


Wolne WyboryUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...