O naszą wolność. Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO.

Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,   

Celem ruchu Wolne Wybory i współpracujących z nami organizacji jest dążenie do Prawdy w życiu publicznym, Dobro obywateli oraz Wolność (osobista) + Wolność (Polski). W imię tych podstawowych wartości zwracamy się do Posłów i Senatorów RP z apelem o obronę suwerenności Polski w kontekście planowanych przez WHO zmian, które mają doprowadzić do wdrażania globalnego przymusu sanitarnego i pozbawiania nas naszych praw i wolności obywatelskich   

W grudniu 2021 r. osiągnięto konsensus w sprawie przyjęcia traktatu pandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Uczestnicy tych negocjacji przekonują, że „żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom” i dlatego jedynym na nie sposobem ma być przyznanie ponadnarodowym organizacjom, takim jak WHO, prawa wiążącego ustalania jednej – wspólnej dla całego świata – strategii walki z epidemią. Odbywają się obecnie spotkania robocze międzyrządowego organu negocjacyjnego.  Sprawozdanie z prac ma być ogłoszone w 2023 r. na 76 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, a wspomniany traktat ma zostać przyjęty najpóźniej do 2024 r.   

Już dzisiaj apelujemy, aby Polska nie ratyfikowała przygotowywanego obecnie traktatu WHO. W przypadku bowiem jego podpisania i ratyfikacji oznaczać to bowiem będzie, że na jego mocy nastąpi stopniowe przeniesienie decyzyjności o prowadzeniu polityki zdrowotnej z poziomu rządów krajowych na niewybieralne i niedemokratycznie globalne gremia, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, która już dzisiaj jest finansowana głównie z funduszy prywatnych wielkich fundacji i globalnych korporacji, i przez nie kontrolowana. Z uwagi na zysk związany ze sprzedażą szczepionek i innych środków medycznych zachodzi tutaj groźba konfliktu interesów, a nie działanie dla dobra pacjenta. Konsekwencją podpisania i ratyfikacji planowanego traktatu przez Polskę byłoby pozbawienie polskich władz i polskiego systemu prawnego możliwości zajmowania stanowiska wobec decyzji WHO o obowiązku szczepiennym, stosowaniu pewnych leków (z obowiązkiem ich wykupienia), wprowadzaniu obostrzeń typu „lockdown” czy wdrożeniu polityki segregacyjnej. Te decyzje były by nam z góry arbitralnie narzucane.    

Od przyjęcia traktatu WHO może zacząć się światowa dyktatura medyczna i oddawanie organizacjom międzynarodowym suwerenności także w innych dziedzinach życia. Traktat WHO, będący planowanym globalnym instrumentem do walki z pandemiami, sprzyjałby ustalaniu „jedynej i słusznej” narracji odnośnie przyczyn wybuchu danej pandemii, jej przebiegu i sposobu jej zwalczania. Eksperci wyznaczeni przez Kierownictwo WHO do zarządzania jej przebiegiem, opracowaliby jeden model strategii narzucany dla całego świata, który państwa członkowskie (sygnatariusze) musiałyby wprowadzić, aby nie narażać się na konsekwencje w sferze relacji międzynarodowych oraz na kary. A my obywatele, pozbawieni naszych przyrodzonych praw i wolności, zdani bylibyśmy na kolejne dyktaty światowej medycznej dyktatury. Czy tego chcemy? Nie zgadzamy się na to. Uważamy, że ów planowany traktat stanowi zagrożenie dla suwerenności państw oraz dla naszej osobistej wolności. Należy przy tym podkreślić, że każdy człowiek jest indywidualną osobą i choruje inaczej, zwłaszcza w krajach różnych kontynentów. Faktycznie nie może być więc jednolitej skutecznej linii leczenia czy profilaktyki dla całego świata narzuconej przez WHO.  

W przypadku niemożliwości wycofania się Polski z przygotowanego traktatu przez brak jego ratyfikacji, zwrócimy się do rządu RP o wystąpienie ze Światowej Organizacji Zdrowia.   

Niniejszy dokument został opracowany w oparciu o materiały przygotowane przez Instytut Ordo Iuris i radcę prawną Katarzynę Tarnawę-Gwóźdź.   

Z wyrazami szacunku,  

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory 

dr n. med. Dorota Sienkiewicz, Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

prof. dr hab. Jakub. Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski w Warszawie, Wolne Wybory

dr hab. Ryszard Stocki, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

lek. med. Ewelina Gierszewska, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców

mgr Piotr Wawrzyszko, Poznaj Swoje Prawa, Wolne Wybory, Stargard

mgr Krystyna Olszewska, Wolne Wybory, Koordynator Podkarpacie

mgr Ewa Gierszewska-Vogels, Wolne Wybory, Koordynator Gdańsk

mgr inż. Marta Grzegrzółka, Wolne Wybory, Koordynator Gdynia

mgr Martyna Miśkiewicz, Wolne Wybory, Koordynator Hiszpania

inż. Krzysztof Ostapowicz, Wolne Wybory, Koordynator Racibórz

mgr Joanna Stelmach, Wolne Wybory, Koordynator Jelenia Góra

mgr Grzegorz Bakuliński, Wolne Wybory, Koordynator Wrocław

mgr inż. Anna Rosowska, Wolne Wybory, Koordynator Olsztyn

mgr inż. Iwona Ostapiuk, Wolne Wybory, Koordynator Podlasie

mgr Urszula Bagdzińska, Wolne Wybory, Koordynator Szczecin

mgr Marcin Dziuba, Wolne Wybory, Koordynator Tarnobrzeg

Prosimy o wsparcie społeczne naszego Apelu.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wolne Wybory do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...