Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

Skontaktuj się z autorem petycji

Informacja po spotkaniu z Radnymi Rady Miasta Białegostoku

2022-01-16 11:54:43

Szanowni Państwo,

wczoraj odbyło się spotkanie dotyczące zdjętego z obrad Rady Miasta projektu uchwały w sprawie założenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Białymstoku.

W spotkaniu udział wzięli: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Przewodniczący Rady Rodziców obu placówek, członkowie Stowarzyszenia AB-BA, dziennikarz, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Musiuk, Radni Rady Miasta Białystok: Joanna Misiuk, Ksenia Juchimowicz, Stefan Nikiciuk, autorka petycji: Julita Stepaniuk wraz z mężem. Gospodarzem spotkania był redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego poseł Eugeniusz Czykwin.

Podczas spotkania, jeszcze raz przedstawiliśmy postulaty zawarte w naszej petycji oraz zadaliśmy wiele istotnych pytań związanych z brakiem konsultacji przy tworzeniu projektu uchwały. Niestety nie na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedź. Nadal nie jest dla nas jasne, kto jest inicjatorem połączenia Przedszkola i Szkoły w jeden Zespół: Radni czy Prezydent Miasta Białegostoku.

Radni przedstawili swój punkt widzenia oraz korzyści, ich zdaniem płynące z połączenia Szkoły i Przedszkola. Zgodzili się przyjąć przedstawione podczas spotkania propozycje zmian w projekcie uchwały, które następnie mają przedstawić w formie nowego projektu uchwały, który w dalszej kolejności będzie konsultowany ze wszystkimi zainteresowanymi stronami tj.: rodzicami z obu placówek, Radami Pedagogicznymi działającymi w Przedszkolu i Szkole oraz środowiskiem białoruskim.

Postanowiono, że wszystkie ww. strony powinny mieć też prawo do wniesienia swoich propozycji.

Jeśli którakolwiek z tych stron będzie przeciwna łączeniu Przedszkola i Szkoły w jeden Zespół, nie powinno, naszym zdaniem do niego dojść.

Cały proces ma zatem przebiegać, w odróżnieniu od dotychczasowych działań Miasta, spokojnie, merytorycznie i z uwzględnieniem konsultowania ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Pragniemy jeszcze raz podziękować każdemu z Państwa za tak szerokie poparcie naszej petycji. Gdyby nie Wy i Wasze podpisy pod petycją, do takiego spotkania w ogóle by nie doszło, a jutro prawdopodbnie głosowany byłby projekt uchwały zawierający liczne błędy formalne i wywołujący sprzeciw wielu środowisk. Projekt, który w praktyce oznaczałby likwidację samodzielności organizacyjnej Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku oraz którego zapisy ograniczałyby możliwość nauczania języka białoruskiego w tej placówce.

O kolejnych krokach w tej sprawie z pewnością będziemy Państwa informować.

Jeszcze raz szczerze dziękujemy za poparcie petycji.

Z wyrazami szacunku,
Julita Stepaniuk z mężem

🤍❤🤍


Julita Stepaniuk

Dziękuję! | Дзякуй!

2022-01-14 18:11:17

 

Szanowni Państwo,

dzisiaj w południe złożyliśmy naszą petycję w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku.

W niecałe 3 dni udało nam się zebrać 671 podpisów pod petycją w Internecie oraz 55 podpisów pod petycją w wersji papierowej wyłożonej do podpisu w siedzibie naszego Przedszkola.
W sumie zebrano 726 PODPISÓW.

Dziękuję za każdy oddany przez Państwa głos.

W wyniku naszych działań, Prezydent Miasta Białegostoku zdjął z porządku poniedziałkowych (17 stycznia) obrad Rady Miasta punkt dotyczący głosowania nad projektem rzeczonej uchwały.
Swoją decyzję tłumaczy koniecznością dodatkowych konsultacji formalnoprawnych.

Mam nadzieję, że Miasto tym razem nie zapomni o konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Z poważaniem,
Julita Stepaniuk

 

🤍❤🤍

 

Шаноўнае спадарства,

сёння ў поўдзень склалі мы нашую заяву адносна не ўключання Самаурадавага прадшколля нумар 14 у Беластоку ў састаў Школьна-прадшкольнага комплексу нумар 7 у Беластоку.

У менш за 3 дні ўдалося нам сабраць 671 подпісаў пад зваротам у інтэрнэце ды 55 подпісаў пад зваротам у папяровай форме, якую выклалі мы ў сядзібе нашага Прадшколля.
Разам удалося сабраць 726 подпісаў.

Дзякуй за кожны адданы вамі голас.

У выніку нашых дзеянняў, Прэзіденйт горада Беластоку зняў з плану паседжання гарадской рады (мелася яно адбыць 17 студзеня) пункт датычны галасавання над праектам зменаў.
Сваё рашэнне тлумачыць фармальна-юрыдычнымі прычынамі.

Спадзеюся, што горад на гэты раз не забудзе пра кансультацыі з усімі зацікаўленымі бокамі.

З павагай,
Юліта Сцепанюк

 

petycja12.png


Julita Stepaniuk

Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

2022-01-14 10:21:51

Petycja złożona w imieniu 671 osób, które podpisały petycję w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku

ONLINE: https://www.petycjeonline.com/signatures/petycja_w_sprawie_niewczania_przedszkola_samorzdowego_nr_14_w_biaymstoku_w_skad_zespou_szkolno-przedszkolnego_nr_7_w_biaymstoku/

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRA REPREZENTUJE GRUPĘ SKŁADAJĄCYCH PETYCJĘ:  

Julita Stepaniuk

adres: ul. Rumcajsa 8 15-156 Białystok

tel. 506-428-011

NAZWA ORGANU DO KTÓREGO SKŁADANA JEST PETYCJA:  

RADA MIASTA BIAŁYSTOK

Pan Łukasz Prokorym Przewodniczący Rady Miasta Białystok      

 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Petycja w sprawie niewłączania Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Białymstoku  


Julita StepaniukUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.