NIE dla S7 wariant 6 przez Wieliczkę

Skontaktuj się z autorem petycji

Zbieramy podpisy pod nową petycją - Liczymy na ciebie - Zagłosuj - Ważne !!

2022-04-20 19:03:09

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_niepodejmowania_uchway_przeciwko_korytarzom_s7_1_do_5_z_pominiciem_korytarza_6?u=3352194

 

Rada Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4

31-004 Kraków  

 

Petycja w sprawie niepodejmowania uchwały
przeciwko korytarzom S7 1 do 5 z pominięciem korytarza 6
  

Jako mieszkańcy Krakowa wnosimy o niepodejmowanie przez Radę Miasta Krakowa na sesji 27 kwietnia 2022 r. uchwały w przedmiocie zaprzestania dalszych prac nad korytarzami 1 do 5 drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice, wskazanymi w studium korytarzowym GDDKIA opublikowanym 27 stycznia 2022 r., ewentualnie o uwzględnienie w uchwale wszystkich korytarzy od 1 do 6.

Z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy działania radnych Miasta Krakowa, w tym Przewodniczącego Rady Pana Rafała Komarewicza oraz radnego Michała Starobrata polegające na pominięciu żywotnych interesów mieszkańców Bieżanowa zagrożonych przebiegiem korytarza 6, jak i interesów tych Krakowian, którzy posiadają nieruchomości w Wieliczce na trasie korytarza 6. Pod petycją online do GDDKiA przeciwko korytarzowi 6 (ok. 2300 podpisów) podpisało się ok. 400 Krakowian, niemal tyle samo, co mieszkańców Wieliczki. Pisano o tym w Dzienniku Polskim z dnia 20 kwietnia 2022 r. w artykule pt. „Kraków. Droga niezgody. Mieszkańcy protestują przeciwko wszystkim wariantom nowej drogi S7 do Myślenic”.

Nie należy również zapominać, że korytarz 6 zgodnie z analizami GDDKiA nie gwarantuje rozwiązania problemu, który jest powodem projektowania drogi S7 w nowym przebiegu, a mianowicie odkorkowania DK7, tzw. starej zakopianki. Jeśli ten korytarz zostanie zrealizowany, zakopianka za 20 lat będzie wedle analiz GDDKiA bardziej zakorkowana niż obecnie, bez szans na rozwiązanie tej patowej sytuacji. Nikt bowiem nie podejmie się wtedy zadania wybudowania trzeciej drogi ekspresowej, tym razem pośrodku, kosztem jeszcze większych wyburzeń, tak jak to miało być od początku. Mieszkańcy Opatkowic, Swoszowic i Mogilan staną w jeszcze większych korkach do pracy i do domów, nadal będą powstawały weekendowe zatory.

Dyrektor Tomasz Pałasiński z krakowskiego oddziału GDDKiA jasno wskazywał w wywiadzie dla Radia Kraków, że im dalej na wschód, tym ta droga jest mniej opłacalna ruchowo. Wynika to z faktu, że ciążenie potoków ruchu jest z zachodu i korytarz 6 jest zbyt oddalony na wschód, by był wybierany przez kierowców ze Śląska (trasa przez projektowane BDI jest o 30km dłuższa i nie będzie preferowana). Nowe S7 w korytarzu 6 nie rozwiązuje zatem problemu, do którego rozwiązania jest projektowane. Mieszkańcy Krakowa muszą mieć pełną tego świadomość. Podjęcie uchwały przeciwko korytarzom 1 do 5 powoduje uniemożliwienie rozwiązania problemu korków na zakopiance. Korytarz 6 może również potencjalnie nie uzyskać dofinansowania unijnego, a jest najdłuższy i należy do najdroższych z uwagi na tunele w jego przebiegu. Powoduje również konieczność budowy najdłuższego odcinka BDI.

Nie należy również tracić z pola widzenia faktu, iż korytarz 6 może zagrozić Kopalni Soli Wieliczka wpisanej na pierwszą w historii listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1978 r. obok takich skarbów ludzkości jak Park Narodowy Yellowstone, czy Wyspy Galapagos. Miasto Kraków, jak i jego radni mają szczególny obowiązek ochrony Kopalni, bowiem stanowi ona dawny majątek królów polskich, zasiadających na Wawelu. Konserwator powołany specjalnie do ochrony Kopalń Soli Wieliczka i Bochnia określony został jako Konserwator Zabytków Krakowskich Żup Solnych. Pomimo iż obecnie kopalnia znajduje się w granicach administracyjnych Wieliczki, to stanowi ona dziedzictwo Krakowa, które jego radni winni traktować ze szczególną atencją.

Zagrożenia dla kopalni potwierdza przygotowana przez Instytut Mechaniki Górotworu PAN opinia z marca 2022 r., która została przekazana GDDKiA oraz UNESCO. W opinii tej we wnioskach eksperci wprost stwierdzają, że realizacja drogi S7 w korytarzu 6 może stanowić naruszenie zobowiązania Polski jako sygnatariusza Konwencji w sprawie światowego dziedzictwa do niepodejmowania świadomie żadnych działań, które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio zagrozić zabytkowi. Rezolucja Rady Miasta Krakowa przeciwko korytarzom 1 do 5, a więc w istocie za korytarzem 6, wpisuje się w ten trend i będzie musiała być zakomunikowana UNESCO w razie jej podjęcia. Oznaczałaby ona bowiem, że Miasto Kraków nie dba o zachowanie światowego dziedzictwa, które jest ściśle powiązane z historią miasta. Podkreślić należy, że nie da się treści takiej rezolucji wytłumaczyć li tylko poprzez stwierdzenie, że korytarz 6 znajduje się wyłącznie w gestii Wieliczki, bowiem jest to nieprawda. Korytarz 6 przebiega przez Bieżanów, w granicach administracyjnych Krakowa. Radni nie powinni zatem podejmować uchwał, które potencjalnie mogą oznaczać naruszenie konwencji.

W tym kontekście pamiętać należy o katastrofie poprzeczni Mina w 1992 r. w wyniku drobnej przebudowy czoła chodnika, która to katastrofa ostatecznie zadecydowała o zaprzestaniu wydobycia w Kopalni Soli Wieliczka. Katastrofalny wyciek słodkich wód wraz z materiałem skalnym do kopalni spowodował powstanie w centrum Wieliczki ogromnego leja sufozyjnego i zapadnięcie się terenu o ok. 2m. Szyny kolejowe się powyginały, a Klasztor Franciszkanów popękał. W mieście zapanowała panika i rozważano jego ewakuację. Wyciek udało się zatamować dopiero po 15 latach. W kontekście powyższego oczywiste jest, że UNESCO jako globalny konserwator zabytków nigdy nie wyrazi zgody na realizację korytarza 6 na kolizji ze strefą buforową Kopalni Soli.

Na koniec wreszcie, w świetle wykonanej w studium korytarzowym Analizy Kosztów i Korzyści, uchwała w sprawie odstąpienia od dalszych prac nad korytarzami 1 do 5 jest z góry skazana na niepowodzenie. AKK decyduje o dofinansowaniu unijnym, a korytarze 1, 2, 3 i 5 otrzymały najwyższe noty. Nigdy zaś w historii analiz GDDKIA do Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego nie przeszło więcej niż 4 korytarze, a to z uwagi na wysoki koszt wierceń geologicznych i inwentaryzacji przyrodniczej. Rada Miasta Krakowa promuje zatem korytarz 6, który może nawet nie uzyskać dofinansowania unijnego.

Z uwagi na powyższe, niniejsza petycja jest w pełni uzasadniona.  

Udzielam upoważnienia Aleksandrze Błaszczyńskiej-Śmigielskiej do złożenia w moim imieniu niniejszej petycji do Rady Miasta Krakowa.

Jednocześnie wnoszę o zaproszenie i udzielenie głosu Aleksandrze Błaszczyńskiej-Śmigielskiej na sesji Rady Miasta Krakowa dnia 27.04.2022 r. celem zreferowania przedmiotowej petycji.


Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska  

 

 

https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_niepodejmowania_uchway_przeciwko_korytarzom_s7_1_do_5_z_pominiciem_korytarza_6?u=3352194

 


Aleksandra Błaszczyńska-Śmigielska  

Wyjazd do Warszawy z eksperyzą!!!

2022-03-25 19:44:25

#Pilne

Czas przedłużony do niedzieli.  Narazie mamy 20 osób nawet jednego autokaru nie jesteśmy w stanie zapełnić? Bardzo proszę o mobilizację może ktoś jeszcze z Państwa się zdecyduje?

Dzień dobry.

Dnia 31.03 chcemy osobiście zawieść ekspertyzę do GDDKIA do Warszawy.  Zbieramy chętnych do wyjazdu. Transport będzie opłacony.  W zależności od chętnych będą max 2 autokary także ilość miejsc ograniczona. Wyjeżdżamy o 6.00 rano 31.03 do Warszawy. Na miejscu 1h pod GDDKIA obiad we wlasnym zakresie i do domu (ewentualny czas wolny 2h na miejscu do rozważenia w autokarze). 

Chętnych proszę o kontakt do mnie do środy 23.03 imię nazwisko numer telefonu. 

Czas przedłużony do niedzieli.  Narazie mamy 20 osób nawet jednego autokaru nie jesteśmy w stanie zapełnić? Bardzo proszę o mobilizację może ktoś jeszcze z Państwa się zdecyduje

Pozdrawiam 

 

ANIA ANKA FB


Anna Śliwiak

Wyjazd do Warszawy z eksperyzą !

2022-03-20 20:59:27

Dzień dobry.

Dnia 31.03 chcemy osobiście zawieść ekspertyzę do GDDKIA do Warszawy.  Zbieramy chętnych do wyjazdu. Transport będzie opłacony.  W zależności od chętnych będą max 2 autokary także ilość miejsc ograniczona. Wyjeżdżamy o 6.00 rano 31.03 do Warszawy. Na miejscu 1h pod GDDKIA obiad we wlasnym zakresie i do domu (ewentualny czas wolny 2h na miejscu do rozważenia w autokarze). 

Chętnych proszę o kontakt do mnie do środy 23.03 imię nazwisko numer telefonu. 

 

Pozdrawiam 


ANIA ANKA FB

Zbiórka Stop!!

2022-03-16 18:38:03

DZIĘKUJEMY!! Uzbieraliśmy sumę na ekspertyzę !  Zbiórka Stop!! Dzisiaj podpisana została umowa z PAN ze Stowarzyszeniem. 

Dzisiaj również  przekazaliśmy petycję osobiście do GDDKIA o czym głośno jest w mediach.

O kolejnych ruchach bedziemy Państwa informować na bieżąco. 

 

 


!

PROWADZIMY ZBIÓRKĘ NA EKSPERTYZĘ INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN

2022-03-14 15:46:09
WAŻNE: proszę przeczytać dokładnie całość opisu zbiórki i sposobu opisania przelewu!

 

Drodzy Mieszkańcy zagrożeni przebiegiem projektowanego korytarza 6 drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice,

 

Po intensywnych negocjacjach udało nam się uzyskać ofertę wykonania ekspertyzy przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, która będzie dotyczyć ryzyk realizacji drogi ekspresowej S7 w korytarzu 6 w bliskim rejonie Kopalni Soli Wieliczka. Wykonanie ekspertyzy firmowanej przez Instytut, a nie pojedynczego pracownika naukowego podnosi prestiż ekspertyzy.

 

Kwota wynagrodzenia dla Instytutu, w tym dla dwóch pracowników naukowych za wykonanie ekspertyzy wynosi 20 000 zł nettoplus 23% VAT, co daje kwotę brutto 24 600 zł.

 

Do tego należy doliczyć koszty 4000 zł netto plus 23 % VAT (4920 zł brutto) w zakresie kosztów podróży i delegacji pracowników naukowych, w szczególności celem uzyskania materiałów z Narodowego Archiwum Geologicznego w Warszawie.

 

Łącznie daje to kwotę 29 520,00 złotych bruttoZ ostrożności zbieramy kwotę 30.000zł w razie nieprzewidzianych wydatków. ie jest to kwota mała, lecz trzeba mieć na uwadze, że jest to materia niezwykle skomplikowana, a pełne ekspertyzy geologiczno-inżynierskie z grawimetrią potrafią kosztować setki tysięcy, a nawet miliony złotych. Nasza ekspertyza będzie wykonana na tym poziomie szczegółowości, by pokazać GDDKiA ryzyka związane z budową drogi ekspresowej S7 na kolizji z Kopalnią Soli Wieliczka. Może to pomóc w wyeliminowaniu korytarza 6 z dalszych analiz na etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) jako zbyt ryzykownego i kosztownego.

 

Jest nas już bardzo wiele i wierzymy, że uda się zebrać potrzebną kwotę. Musimy ją zebrać PILNIE, W TERMINIE MAKSIMUM 7 DNI, ponieważ najpóźniej na początku przyszłego tygodnia musi zostać podpisana umowa. Czas nagli, ponieważ w kwietniu ma zostać rozpisany przez GDDKiA przetarg na STEŚ.

 

Zbiórkę prowadzi w ramach celów statutowych ochrony środowiska Stowarzyszenie wspierające rozwój wsi Lednica Górna Ledniczanie (nr KRS: 0000327899), którego skarbnikiem jest Pan Sołtys Lednicy Górnej Andrzej Warzecha. Stowarzyszenie działa od kilkunastu lat na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz ochrony środowiska.

 

WAŻNE: aby darowizna na rzecz Stowarzyszenia została objęta zwolnieniem od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od osób prawnych (CIT) w przelewie należy wskazać: darowizna na cele statutowe – ochrona środowiska ekspertyza S7.

 

Dane do przelewu:

 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Lednica Górna LEDNICZANIE

 

Adres: Lednica Górna 299, 32-020 Wieliczka

 

Nr konta: 33 1240 5080 1111 0010 9282 6321

 

Tytułem: darowizna na cele statutowe – ochrona środowiska ekspertyza S7

 

Prosimy o wpłaty wedle Państwa możliwości W TERMINIE 7 DNI.

 

ZAGROŻENIA

 

Należy zdawać sobie sprawę z ogromnych zagrożeń realizacji przedmiotowej drogi w korytarzu 6. Są to ryzyka zarówno prawne, finansowe, jak i fizyczne, środowiskowe.

 

Przede wszystkim w razie wywłaszczenia można liczyć zaledwie na odzyskanie ok. 60% wartości nieruchomości. Wynika to z faktu, że zgodnie z art. 21 Konstytucji RP odszkodowanie za wywłaszczenie powinno być „słuszne”. Na początku Trybunał Konstytucyjny twierdził, że odszkodowanie „słuszne”, to odszkodowanie pełne. Obecnie TK stracił na pryncypialności i wskazuje, że odszkodowanie „słuszne” to właśnie odszkodowanie niepełne, bo uwzględniające wyważenie interesu prywatnego i publicznego. Poniżej opisano ten problem:

 

 

Ponadto, jeśli nie dojdzie do wywłaszczenia, to pamiętać należy o całkowitym zakazie zabudowy w odległości 20m lub nawet 40m od krawędzi jezdni drogi ekspresowej. Nie przysługuje za to ŻADNE odszkodowanie i jest to zgodne z Konstytucją, ponieważ jest to ograniczenie własności nieruchomości na podstawie art. 64 ust. 3 Konstytucji RP, a nie wywłaszczenie. Gmina musi to uwzględnić w miejscowym planie lub przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i nie ma od tego odstępstwa. Wynika to z art. 43 ustawy o drogach publicznych. 20m dotyczy terenu zabudowy, a 40m obszaru poza terenem zabudowy. Problem w tym, że nie można tego utożsamiać z obszarem zabudowanym. Teren zabudowy nie jest zdefiniowany w ustawie. Orzecznictwo mówi, że jest to teren o cechach zabudowy o miejskich cechach. Zatem może się okazać, że dla większości przebiegu S7 w korytarzu 6 zakaz zabudowy będzie obejmował 40m od krawędzi jezdni drogi ekspresowej. Tak się stało chociażby w przypadku zmiany miejscowych planów w rejonie S8 w podwarszawskim Raszynie, w rejonie centrów logistycznych. Zgodnie z nowelizacją art. 36 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym gmina NIE ODPOWIADA odszkodowawczo wobec właścicieli za wprowadzenie zakazu zabudowy na tej podstawie. To samo oczywiście dotyczy decyzji o warunkach zabudowy.

 

Droga ekspresowa ma mieć aż 6 pasów i szerokość ok. 80 m.Ze względu na maksymalny spadek podłużny drogi ekspresowej 5% i konieczność zniwelowania różnicy poziomów między węzłem Bieżanów (225m npm) a wejściem do tunelu w rejonie Lednicy Górnej (285 m npm) droga będzie poprowadzona estakadą (na palach). Częstokroć wywłaszczenie dotyczy tylko nieruchomości pod posadowienie pali, a więc domy mogą się znaleźć pod estakadą. Dalej droga będzie prowadzić dwukomorowym tunelem, ponieważ nie ma możliwości technicznej wykonania jednokomorowego tunelu dla 6 pasów. Zaledwie dwukilometrowy tunel pod Luboniem Małym w ciągu S7 budowany jest już kilka lat, kilkunastokilometrowy tunel przez górotwór w Lednicy Górnej, Mietniowie i Chorągwicy, zgodnie z informacjami od ekspertów, może być budowany od 8 do nawet 15 lat.

 

Zgodnie z art. 143 Kodeksu cywilnego granice przestrzenne nieruchomości są płynne, zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem nieruchomości i jest to intencjonalny zabieg ustawodawcy. W razie budowy tunelu, w zależności od głębokości jego posadowienia, nie ma żadnej gwarancji, czy ktoś zostanie wywłaszczony, czy nie. Ponadto, przy tak długim tunelu co ok. 100m będzie konieczne wywłaszczenie pod budowę kanałów wentylacyjnych do tunelu.

 

Wskazać należy, iż realizacja korytarza nr 6, który od rejonu Świdówki będzie przebiegał w tunelu, koliduje w tym miejscu ze strefą buforową Kopalni Soli Wieliczka. Tunel, a w szczególności o tak dużej długości, może powodować tzw. efekt piętrzenia wód podziemnych (ang. dam effect). Tunel ponadto drenuje górotwór i może spowodować obniżenie zwierciadła wód gruntowych i podskórnych. Zjawiska te mogą prowadzić to do katastrofalnego w skutkach podmywania i osiadania terenów sąsiadujących z tunelem, a także wysychania studni głębinowych. Zaburzenie stosunków wodnych może zagrozić integralności unikatowego zabytku, jakim jest Kopalnia Soli Wieliczka, ale także rezerwatu przyrody Groty Kryształowe. Dla obu tych obiektów stosunki wodne mają kluczowe znaczenie. GDDKiA zleciła ekspertyzę z AGH, która potwierdziła, że budowa tunelu w Naprawie doprowadziła do obniżenia poziomu wód gruntowych i wysuszenia studni w nawet 80 gospodarstwach:

 

 

W miejscu z kolei, gdzie droga ekspresowa będzie poprowadzona estakadą (na palach), ich głębokie posadowienie może doprowadzić do perforacji otuliny iłowo-gipsowej złoża soli. Zgodnie z dostępnymi wierceniami w tym rejonie jest ona umiejscowiona bardzo płytko, bo już na głębokości ok 8m. Perforacja ta może spowodować migrację słodkich wód do wyrobisk solnych w rejonie zlikwidowanego pola wschodniego. W kopalni nie będzie możliwości zidentyfikowania wycieku, ale woda będzie penetrować i dewastować górotwór. Taki wyciek może dać o sobie znać, gdy zostaną spenetrowane warstwy graniczące z utworami chodenickimi, z których to nastąpił katastrofalny wyciek wody z materiałem skalnym na poprzeczni Mina. Wówczas powstał ogromny lej sufozyjny, który doprowadził do obniżenia o ok. 2m torów kolejowych PKP i poważnego uszkodzenia Klasztoru oo. Franciszkanów Reformatów.

 

Z uwagi na fakt, że teren ten znajduje się w rejonie tzw. fliszu karpackiego, wykluczone jest wykonanie tunelu metodą drążenia przy użyciu maszyny wiercącej TBM (Tunnel Boring Machine). Możliwe jest wyłącznie wykonanie tunelu metodą górniczą – albo strzałową (wybuchową) albo mieszaną (np. austriacką NATM). Flisz karpacki charakteryzuje się tym, że jest mocno zlustrowany, tj. spękany. Dodatkowo składa się naprzemiennie z warstw mocniejszych i słabszych. W miejscach osłabień dochodzi do nierównomiernego obciążenia obudowy. Podkreślić należy, iż nie jest możliwe dobre rozpoznanie warunków geologicznych we fliszu. Można zweryfikować przekrój geologiczny otworu wiertniczego, a w niewielkiej odległości warunki mogą być zupełnie inne. W geologii określa się to zjawisko mianem tzw. dużej zmienności górotworu.

 

Pamiętać należy, że wszystkie kontrakty GDDKiA są realizowane na podstawie ryczałtu, a wykonawca zawsze dokonuje optymalizacji ilość otworów wiertniczych, ponieważ są one niezwykle drogie. Stąd nigdy nie ma pełnej gwarancji, że rozpoznanie geologiczne będzie wystarczające. Ryzyka dodatkowo pogłębione są z uwagi na osuwiskowy charakter przedmiotowego terenu.

 

WSZYSCY MIESZKAŃCY NA TRASIE KORYTARZA 6 MOGĄ CZUĆ SIĘ ZAGROŻENI POWYŻSZYMI SKUTKAMI. PROSIMY PAŃSTWA ZATEM O WSPARCIE W WYKONANIU PRZEDMIOTOWEJ EKSPERTYZY, KTÓRA MOŻE POMÓC URATOWAĆ NASZE MIEJSCOWOŚCI PRZED TAK POWAŻNYM ZAGROŻENIEM.

 

 

 

Andrzej Warzecha

 

Sołtys Lednicy Górnej

XXXXXXXXXXUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...