NIE dla S7 wariant 6 przez Wieliczkę

Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

Ul.Wronia 53

00-874 Warszawa 

 

 

Stanowczy sprzeciw wobec budowy drogi s7 wariantem nr 6 przez Wieliczkę 


Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec budowy trasy s7 przez Wieliczkę zgodnie z wariantem nr 6. Na terenie Wieliczki znajduje się zabytkowa kopalnia soli, która stanowi unikalny zabytek w skali świata. Kopalnia Soli w Wieliczce została wpisana na listę UNESCO już ponad 40 lat temu – w 1978 roku. Bogata historia i niemal 700-letni dorobek kopalni został uznany za szczególne dobro, które należy doceniać i chronić. Warto zaznaczyć, że do tej pory na liście UNESCO znalazło się jedynie 15 miejsc z całej Polski, w tym właśnie wielicka kopalnia. To naturalne dziedzictwo wymaga szczególnej ochrony i specjalnego mikroklimatu. Poprowadzenie drogi szybkiego ruchu w tak bliskiej odległości, z zastosowaniem tuneli i estakad, naraża kopalnię na dewastację. Wariant nr 6 nie jest korzystny dla mieszkańców miasta i gminy Wieliczka - na odległości od węzła Bieżanów do Myślenic będą tylko 3 zjazdy, co nie pozwoli na rozładowanie ruchu samochodów każdego dnia pokonujących wielickie drogi. Wariant 6, jeśli już miałby powstać, powinien stanowić wschodnią obwodnicę Wieliczki, a więc stanowić trasę istotnie od Wieliczki oddaloną. Poprowadzenie trasy s7 przez Wieliczkę w ramach wariantu nr 6 nie ułatwi wyjazdu z miasta w stronę Krakowa, a wręcz go utrudni poprzez nakładanie się na siebie tej drogi i trasy DK94. Budowa węzła Wieliczka na terenie miasta spowoduje, że mnóstwo samochodów, które mogłyby ominąć Wieliczkę wjedzie do jej centrum. Jednocześnie budowa tego wariantu spowoduje, że budowa realnej obwodnicy wschodniej Wieliczki zostanie zaniechana, a to najgorszy możliwy scenariusz dla Wieliczki, która potrzebuje dobrze zaplanowanej wschodniej obwodnicy. Po wprowadzeniu opłat na odcinku autostrady A4 w kierunku Rzeszowa, większość samochodów z Tarnowa i Bochni ponownie zacznie wjeżdżać do Wieliczki trasą DK94. Wschodnia obwodnica z węzłem ulokowanym odpowiednio wcześniej przed Wieliczką pozwoliłaby ten ruch odpowiednio rozłożyć na różne trasy. Wieliczce potrzebne są inne rozwiązania niż wariant nr 6 – odpowiednie propozycje w tym względzie zgłaszają władze Wieliczki. Prosimy o ich uwzględnienie!

Należy także wspomnieć, że centrum Wieliczki położone jest w niecce, co powoduje, że trujące związki znajdujące się powietrzu osiadają w mieście i nie mają odpowiednich korytarzy, by szybko mogły się stamtąd wydostać. Kolejne tysiące samochodów przejeżdżających przez Wieliczkę tylko pogorszą ten stan. Wieliczka poczyniła ogromne starania by stać się gminą bardziej przyjazną środowisku. Na bieżąco prowadzone są akcje wymiany pieców, zakładania paneli solarnych i fotowoltaicznych. Robimy wszystko, by żyć w zdrowym środowisku i by choroby cywilizacyjne nas nie dotykały w takim stopniu jak dotychczas.

Wariant nr 6 przebiega przy zabytkowych kościołach i kapliczkach na terenie sołectw. Są to ważne dla mieszkańców elementy małej architektury, o które władze Wieliczki mocno zadbały w ostatnich latach. Mocny wzrost zanieczyszczenia powietrza wynikający z przebiegu trasy s7 może spowodować, że zniszczą się one w szybszym tempie i cały trud włożony w ich renowację zostanie utracony.

Planowana inwestycja w wariancie nr 6 przebiega przez tereny przyrodnicze, na których występuje wiele unikatowych gatunków zwierząt i roślin znajdujących się pod ochroną. Bardzo niekorzystne byłoby naruszenie tej ochrony. Inwestycja przebiega przez liczne osuwiska, co może spowodować ich aktywowanie i może być po prostu niebezpieczne dla mieszkańców. Budowa tuneli przez Pogórza Wielickie może doprowadzić do degradacji środowiska wodnego.

I w końcu coś co bezpośrednio nas dotyczy - wywłaszczenia. Wyburzenia domów stanowiących dorobek naszego życia, w większości zbudowanych na kredyt i jeszcze spłacanych, byłyby trudne do zrozumienia i zaakceptowania. Często ziemie zajmowane przez nasze domy zostały odziedziczone po naszych dziadkach, pradziadkach wraz z historią, ze wspomnieniami z dzieciństwa. Nie wyobrażamy sobie, żebyśmy musieli to zniweczyć na potrzeby budowy drogi, która w planowanym wariancie w niczym nam nie pomoże.

Bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji i zaniechanie budowy strasy s7 w wariancie nr 6 przez Wieliczkę - nasze miasto i gminę !!!!

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Anna Śliwiak będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...