AKT WOLI NARODU

Skontaktuj się z autorem petycji

Zaproszenie na konferencję w Opolu

2013-05-24 23:44:42

25.05.2013

Zaproszenie na zajęcia konferencyjne, Opole 14-16 czerwiec 2013 r. ul Torowa 7

http://demokracjakulista.pl/zaproszeniecexp.pdf


Krzysztof Puzyna

Demokracja Kulista, oferta zlecenia dla informatyków.

2013-05-08 18:16:13

Po telefonicznej rozmowie, wygląda na to, że Pan Opara właściciel spółki „Nowy Ekran SA” chce rozszerzyć witrynę internetową nowyekran.net o część „Demokracja Kulista”, (DK). Jak mi napisał na pocztę wewnętrzną:

„Jestem bardzo zainteresowany propagowaniem idei związanych z demokracją bezpośrednią.” więcej pod

http://idb.neon24.pl/post/92220,demokracja-kulista-oferta-zlecenia-dla-informatykow


Krzysztof Puzyna

Wer. 2013-05-01

2013-05-01 16:59:08

Dodałem do "Budujemy Nowy Dom" słowo "RAZEM".


Krzysztof Puzyna

Wielkanoc 2013

2013-03-31 05:13:27

Życzę wszystkim patriotkom i patriotom,

sygnatariuszom AWN radosnych, pełnych nadziei i optymizmu

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz tchnienia wiosny.

 


Krzysztof Puzyna

DEMOKRACJA KULISTA

2013-03-22 05:27:54

Ideę Demokracji Bezpośredniej (DB) rozpowszechniam w Polsce od roku 2003. Teraz ten temat wreszcie przedarł się do mass mediów, pomimo, że nie zdarzyło się nic związanego z przestępstwem, seksem, potworami. Temat jest w mediach, ale zniekształcony przez zainteresowanych działaczy politycznych, musi być, więc skorygowany.

Ustrój Demokracji Bezpośredniej, czyli organizacja BEZPOŚREDNIEJ WŁADZY NARODU funkcjonuje tylko wtedy, gdy każdy obywatel ma równy dostęp do władzy.

By odróżnić prawdziwy ustrój demokracji bezpośredniej ze względu na aktualne nadużywanie pojęcia Demokracja Bezpośrednia przez  przeciwników DB zmieniam nazwę Demokracja Bezpośrednia, na nazwę

DEMOKRACJA KULISTA

Wszystkie działania podjęte na rzecz Demokracji Kulistej będą prowadziły do rozwoju i ustanowienia prawdziwej BEZPOŚREDNIEJ WŁADZY NARODU w nowym ustroju demokracji bezpośredniej.

czytaj więcej:

http://demokracjakulista.pl/DemokracjaKulista.pdf


Krzysztof Puzyna

Inicjatywa sygnatariusza AWN, Zbigniewa Zukowskiego

2013-02-27 05:31:53

AWN, środa, 27 lutego 2013 r.

Inicjatywa sygnatariusza AWN Zbigniewa Zukowskiego (na liście pod numerem 204).

Jego e-mail: zukowskizbigniew8@gmail.com

Zbigniew Zukowski prosi o kontakt (przede wszystkim ze względu na koszty) ludzi z Gdańska, sygnatariuszy AWN, chętnych do wzięcia udziału w dyskusji z grupami JOW i innymi, informowania o adresie AKTU WOLI NARODU, w ramach spotkania w Gdańsku w marcu grup Struktur Obywatelskiego Sprzeciwu.

Polecam zapoznać się z poniższym artykułem, daje dobre argumenty, jeżeli chodzi o krytykę JOW-ów.

http://idb.neon24.pl/post/78964,naga-prawda-o-jow-doswiadczenia-z-wyborow-2012-na-ukrainie


Krzysztof Puzyna

Zmiana zdania w AWN dotycząca adresów e-meilów, część organizacyjna.

2013-02-24 05:14:43

Z okazji dyskusji z zainteresowanymi uczestnikami, stwierdziłem, że nie mam żadnej możliwości nawet w wydruku otrzymania adresów e-mailowych. Firma petycjeonline.com nie odpowiada też na zapytania. Usługa jest prowadzona kompletnie automatycznie. Znaczy, gdy sygnatariusz wpisze w formularz w procesie podpisywania AWN adres e-maila nie ma go, gdyż nie jest udostępniany w późniejszym wydruku.

Słyszałem, że przy zamknięciu petycji następuje wydruk z adresami e-mailów - ale to jest wiadomość niepotwierdzona. Podobnież, dostęp do bazy danych zależy od ilości podpisów - od 10.000 udostępniany jest dostęp do e-maili oraz do organizatorów usługi.

Wniosek: ewentualnie trzeba e-mail powtarzać w polu nieoznaczonym gwiazdką, gdyż te pola są widoczne w wydruku. Jeżeli sygnatariusz/ka nie udostępnił/a widzialności w Internecie to są te pola w wydruku widoczne.


Krzysztof Puzyna

Podziękowanie za dodatkową widzialność 2013-02-13

2013-02-13 15:06:53

Anonimowemu sponsorowi dziękuję

za opłacenie powierzchni reklamowej.

Brawo!Krzysztof Puzyna

Niebiańskie cuda i korupcja.

2013-01-16 23:56:46

Podstawy Demokracji Bezpośredniej.

http://demokracjakulista.pl/demokracjadb.pdf

Krzysztof Puzyna, 16 stycznia 2013

Demokracja

-  Po francusku démocratie

-  Po łacińsku democratia

-  Z greckiego dēmokratía znaczy panowanie Narodu, z: dẽmos = Naród; obszar, właściwie departament, oddział (z: daíesthai = [ob, roz]dzielać) i krátos >> Kraft, Macht << (z: krateĩn = panować)

Definicja Demokracji Bezpośredniej

Demokracja Bezpośrednia (DB) to bezpośrednie panowanie Narodu.

Dla bezpośredniego panowania Narodu, zorganizowanego w ustroju Demokracji Bezpośredniej potrzeba przejęcia i utrzymania przez Naród władzy polityczno-społecznej w zakresie ciała prawodawczego, władzy wykonawczej i orzecznictwa sądowego.

Demokracja bezpośrednia

Ma specyficzne formy sprawowania i organizowania władzy. Przy wykonywaniu władzy, opiera się ona na zespole bezpośrednich, lub pośrednich zasad interakcji ze społeczeństwem suwerennych obywateli. Do pomocy służą następujące narzędzia i metody:

Bezpośrednie - różnego rodzaju referenda, inicjatywy ustawodawcze, plebiscyty, rankingi, głosowania ludowe z quorum, ankiety, wiece, debaty publiczne oraz dalsze.

Pośrednie, tradycjonalne, jeżeli bez upoważnień do wykonywania władzy przekonają Naród, że są dla społeczeństwa dalej potrzebne.

Omówienie stopnia realizacji powyższej definicji DB w programie Partii Demokracja Bezpośrednia.

Partia Demokracja Bezpośrednia nie proponuje wprowadzenia ustroju DB, z powodów, które wyjaśnia w swoim programie[1] Turkusowa (R)ewolucja, Program Partii Demokracja Bezpośrednia [PDB], 2012 (str. 91):

"Na pytanie: skoro chcecie demokracji bezpośredniej, to po co potrzebujecie przedstawicieli? - członkowie partii mają prostą odpowiedź: nie jest możliwe wprowadzenie demokracji bezpośredniej w Polsce bez zmiany prawa. Tymczasem nie ma możliwości wprowadzenia zmian w prawie, bez posiadania przedstawicieli w Sejmie."

Z programu PDB (str. 1):

"Demokracja bezpośrednia jest ideą systemu politycznego, w którym decyzje państwowe podejmuje się przez głosowania wszystkich obywateli. Jest to zarazem ustrój ciągłej debaty publicznej na najważniejsze problemy współczesnego świata oraz ustrój nieustannego poszukiwania kompromisów pomiędzy różnymi grupami społecznymi".

ˇW nowym piśmie internetowym partii DB[2], w artykule "Możemy Mieć

Polskę Bezpośrednio Demokratyczną" podano definicję podobną do tej z programu PDB z której wynika, że chodzi o głosowania ludowe.

"Demokracja bezpośrednia – system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe. W demokracji bezpośredniej obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje."

PDB w swojej definicji DB pomija istotę zmian koniecznych dla wprowadzenia DB w Polsce. Takim warunkiem podstawowym dla funkcjonowania ustroju demokracji bezpośredniej jest decentralizacja, rozsiew władzy wśród suwerenów!

Z centrów władzy jak sejm, senat, rząd, sąd najwyższy, trybunał konstytucyjny, policja i wojsko, mają wyjść wg programu Partii DB akty prawne dla rozdania władzy narodowi?

Jeżeli władza nad ciałem prawodawczym, kompleksem wykonawczym i orzecznictwem sądowym ma należeć do Narodu to tylko Naród może zlikwidować funkcje władzy parlamentarnej, pozbawić reprezentantów władzy legitymacji do rządzenia lub przejąć władzę od ich przedstawicieli.

Podporządkowanie w programie partii DB definicji DB pod warunki prawne skorumpowanego systemu parlamentarnego, jest dyskryminacją i korupcją celów demokracji bezpośredniej!

Wyobrażenia na podstawie programu partii DB, że w centrach władzy przedstawicielskiej- Sejmie, Senacie, Trybunale Konstytucyjnym RP można przeprowadzać akty rozproszenia władzy, pozbawiać posłów, senatorów, sędziów legitymacji do rządzenia i wyrokowania, są na podstawie doświadczeń historii współczesnej, nierealne!

Trzeba wkalkulować przy rozwoju programu PDB nauki z historii prac setek parlamentów na świecie- nigdzie nie udało się wprowadzić ustroju demokracji bezpośredniej przy pomocy parlamentarnych ustaw.

Posłowie, parlamentarzyści, może jeszcze 200 lat temu byliby w stanie zrezygnować z pracy w sejmie czy w senacie - gdy im nie płacono, ale dzisiaj, gdy udział delegatów we władzy daje dobry dochód, to nie wyobrażam sobie argumentów by polscy posłowie sami zrezygnowali dobrowolnie ze źródeł własnego dobrobytu i zlikwidowali sejm RP.

Z bagna nie można się wydostać ciągnąc się za własne włosy!

Chyba, że członkowie PDB zamiast liczyć na Naród Polski, liczą na jakieś "ezoteryczne" siły lub niebiańskie cuda.

Dlatego podobnie jak w przypadkach: "zmielonych" przez PO i Tuska, czy tradycyjnych partii przedstawicielskich, program partii DB[3], zawierający gotowe recepty dla głupiego ludu, hasła i slogany bez pokrycia, nie ma siły spowodować decydujących dla powstania Ustroju DB zmian w strukturach władzy i rozdzielenia władzy wśród Narodu Polskiego.

Główna zaleta DB, odróżniająca ją od ustrojów parlamentarnych, jest jej odporność na korupcję poprzez rozsianie władzy w Narodzie. Ta bezkonkurencyjna zaleta ustroju DB jest w programie PDB oraz w strukturach tej partii nieuwzględniona i nawet nieomówiona.

Program i struktura partii DB z roku 2012 są ustawione na karierę polityczną paru członków zarządu i wjechanie do Sejmu RP przy pomocy naiwnych wyborców. Zorganizowana w ten sposób Partia Demokracji Bezpośredniej to KARYKATURA DB i w tej fazie rozwoju nie polecam jej popierania.

Tradycyjne rozwiązanie jak w przypadku PDB nie daje żadnej odporności na korupcję przedstawicieli tej partii w Sejmie RP.

Zwolennicy Demokracji Bezpośredniej nie powinni takiego rozwiązania programowego PDB ani popierać ani czynnie propagować!

Ukształtowana w Szwajcarii demokracja na którą się powołuje partia DB nie jest DB tylko demokracją półbezpośrednią[4]. Można tam obserwować, konflikty centrów władzy z suwerenami w przypadkach walki z inwestycjami wielkich, ponadnarodowych korporacji.  Wtedy w Szwajcarii nie ma równowagi w broni propagandowej. Przewaga marketingowa i reklamowa jest po stronie koncernów, które regularnie dzięki korupcji kluczowych polityków, wygrywają narodowe referenda, a to powoduje niejedną fałszywą inwestycję w Szwajcarii.

Przykład ze Szwajcarii, cytat z wypowiedzi suwerena.

Dotyczy budowy tunelu kolejowego w Szwajcarii pod masywem Gotthard (Gotthard-Basistunnel), oraz podziemnego dworca kolejowego Porta Alpina w gminie Sedrun/Tujetsch.  Po zakończeniu będzie miał on 57 km długości. Z dyskusji suwerenów odnośnie referendum: gdy wtedy Naród rozstrzygał o budowie tunelu, mówiono, że tunel ma służyć do odciążenia ruchu drogowego i skierowania ciężarówek na tory kolejowe.  Sorry, ale ruch towarowy nie potrzebuje żadnego podziemnego dworca w tunelu. Dlaczego raptem ma transport ludzi mieć pierwszeństwo przed transportem towarów? Gdybym wiedział, że tunel ma służyć do przewozu ludzi to bym głosował przeciwko jego budowie!

W Ustroju Demokracji Bezpośredniej, by zniwelować komercjalny wpływ mass mediów na suwerenów nastąpi rozbudowa specyficznej infrastruktury referendalnej.

Dla rozproszenia władzy pasożytujących "przedstawicieli" potrzebna jest WOLA CAŁEGO NARODU, a przynajmniej jego większości. Wtedy będzie można pozbawić rzekomych "przedstawicieli ludu" ich legitymacji do rządzenia. Tylko wtedy transformacja ustrojowa przebiegnie bez fizycznego gwałtu i agresywnego wsparcia państw ościennych dla warszawskiego reżimu.

AKT WOLI NARODU

http://www.petycjeonline.com/akt


Krzysztof Puzyna

Propozycja zmian merytorycznych - ODRZUCONA!

2012-12-27 17:20:42

W Hamburgu, 27 grudnia 2012 r.

http://www.petycjeonline.com/akt

Szanowni Państwo,

wczoraj dostałem propozycję zmian merytorycznych w AKCIE WOLI NARODU, wraz z ofertą publikacji w mediach pod warunkiem tych zmian...

Tu główna propozycja:

"Majątek narodowy Polski, jaki posiadaliśmy przed 14 października 1988 roku umożliwi Narodowi Polskiemu zbudowanie od podstaw Ustroju Demokracji Bezpośredniej opartego na władzy Obywateli Polskich i tylko Polskich w większościowych głosowaniach społeczności miejscowych, lokalnych lub ogólnokrajowych przy pomocy ich przedstawicieli oraz z ewentualnym użyciem bezpiecznych, szybkich i wygodnych narzędzi sieci internetowych i intranetowych."

Oczywiście, nie zgadzam się z przekręceniem istoty zmian, które wymusi podpisany przez większość Obywateli Polskich, AKT WOLI NARODU ustanawiając Ustrój Demokracji Bezpośredniej (DB).

Powyższe propozycje to następna próba utrzymania ustroju przedstawicielskiego, przekręcenia istoty Ustroju Demokracji Bezpośredniej i ratowania ciepłych posadek tzw. "reprezentantów". Nie dajcie się na takie przekręty nabierać!

Ustrój Demokracji Bezpośredniej funkcjonuje przy pomocy zawodowych urzędników nieposiadających uprawnień ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych.

By uniknąć podobnych nieporozumień wprowadziłem do petycji dodatkowe wyjaśnienia i poprawki. Nie zmieniają one ustawienia merytorycznego petycji.

Aktualna wersja petycji to 2012-12-27

Ustrój parlamentarny zawsze generuje korupcję i oszustwo przez wyposażonych we władzę przedstawicieli. Dlatego nie można powielać ciągle tych samych błędów!

Demokracja przedstawicielska to system inteligentnej korupcji oraz wykradania majątku narodowego i wywierania władzy na poszczególne państwa, przez zorganizowane globalnie siatki przestępcze pasożytów. Demokracja parlamentarna przeżyła się na całym świecie!

Ustrój Demokracji Bezpośredniej (DB) polega na tym, że obywatele Polscy i tylko Polscy nie przekazują swoich udziałów we władzy reprezentantom, tylko zlecają im obszar funkcjonowania bez uprawnień do jakiejkolwiek władzy ustawodawczej, wykonawczej, czy sądowniczej.

Właścicielami, suwerenami Polski pozostają na stałe wszyscy Polacy i tylko Polacy!

W DB nie potrzeba ani władzy posłów ani władzy prezydentów, czy uprawnień premierów.  W DB są to stanowiska bez funkcji władzy.

Stara petycja (ewentualnie dla porównania) znajduje się w pełnej wersji pod adresem:

http://demokracjakulista.pl/AKTWOLINARODUstary.pdf

Przynajmniej dziesięć tysięcy głosów od Polaków pod Aktem Woli Narodu w nadchodzącym roku 2013 życzy sobie i wszystkim sygnatariuszom

Krzysztof Puzyna


Krzysztof PuzynaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.