AKT WOLI NARODU

Przy pomocy Biurokracji Narodowej

Budujemy Nowe Podstawy Państwa

http://www.petycjeonline.com/akt

Krzysztof Puzyna, 2012-10-21 00:19 , Wer.  2013-05-01

AKT WOLI NARODU

Petycja do Narodu Polskiego

Tylko wola całego Narodu może w jednym akcie zlikwidować wszelkie wymuszone zobowiązania i przejąć kontrolę w kraju.

Ustrój budowany na Woli Narodu nazywa się Demokracją Bezpośrednią.

Jako Obywatel Polski w bezpośrednim akcie Woli Narodu Polskiego - "volonté générale" popieram wystąpienie z Unii Europejskiej, NATO i od wszelkich zobowiązań i regulacji prawnych, politycznych, bankowych, notarialnych zaistniałych po 14 października 1988 roku (za wyjątkiem Polsko-Niemieckiego traktatu granicznego z 14 listopada 1990 roku między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, dotyczącego uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej). Popieram podporządkowanie sądownictwa, władzy ustawodawczej i wykonawczej Woli Narodu Polskiego.

Z Aktem Woli Narodu, jeżeli zostanie on podpisany przez większość uprawnionych do głosowania, czyli przez przynajmniej 15 milionów głosów Obywateli Polskich, wykupy bogactw naturalnych, ziemi, gospodarki, przemysłu, banków, ubezpieczeń, kultury, lecznictwa, po 14 października 1988 roku, staną się nieważne.

Sprzedaż wyżej wymienionych dóbr polskich nastąpiła nielegalnie począwszy od roku 1988 - od początków rządu Mieczysława Rakowskiego. Narzucone Polsce rządy zdrajców, podszywających się pod polskich patriotów, sprzedawały dobra należące do Narodu Polskiego bez prawdziwej legitymacji prawnej do wyprzedaży i bez ważnej autoryzacji przez Naród Polski na podstawie oszustw politycznych, a następnie wyborczych.

Akt podporządkowania i wyzerowania uprawnień władzy ustroju przedstawicielskiego w Polsce, pod Wolę Narodu, umożliwi Narodowi Polskiemu zbudowanie od podstaw ustroju Demokracji Bezpośredniej opartego na władzy większościowej, bez społecznej hierarchii Obywateli Polskich i tylko Polskich.

Obywatele Polscy i tylko Polscy - Suwereni, mają stanowić wszelką władzę i prawo bezpośrednio w ramach podziałów administracyjnych i geograficznych, - miejscowo, lokalnie lub ogólnokrajowo, przy pomocy majątku narodowego, pośrednio przez zawodowych kierowników (działających w ramach indywidualnych umów) oraz bezpośrednio przez bezpieczne, szybkie i wygodne referenda miejscowe, lokalne lub ogólnokrajowe, w trybach (patrz * poniżej) większościowych głosowań organizowanych w przyszłości w sieciach internetowych i intranetowych.

http://iddd.de//rys/logoAWNkl.pngW Ustroju Demokracji Bezpośredniej (Kulistej) nie ma posłów, nie ma parlamentu, są urzędnicy kontrolowani na bieżąco, przy pomocy następujących struktur:

- rankingu zadowolenia z pracy urzędników,

- comiesięcznej oceny zadowolenia społecznego,

- szybkiej, corocznej rotacji stanowisk kierowniczych,

Takie struktury umożliwiają usuwanie źle pracujących, znienawidzonych lub kontrowersyjnych, zawodowych urzędników, na podstawie ocen suwerenów. Nie będzie, więc potrzeby jednorazowej weryfikacji stanowisk w urzędach, instytucjach, czy wszelkiej maści spółkach.

Weryfikacja w ustroju DB jest stała, na bieżąco, przez suwerenów.

Popieram i zgadzam się z przesłaniem mojego podpisu pod tym aktem do organów Unii Europejskiej.

Do podpisu petycjeonline.com/akt

Wersja rozszerzona w PDF

 

http://demokracjakulista.pl/rys/mmfreske.jpg

* Odnośnie trybów głosowań na podstawie

cytatu z artykułu O referendum w ustroju demokracji bezpośredniej

"Referendum obowiązuje stosownie do wyniku referendum i zasięgu wyborców.
Wynikiem referendum jest TAK, NIE lub NIE głosował.
Referendum powinno być możliwe na dowolny temat w ramach 10 przykazań bożych, patrz więcej pod ustawianie tematu referendum.

Zasięg wyborców definiowany jest przez jednostki gospodarczo- geograficzne i administracyjne jak np.: Market Lidl, stocznia Gdańska, obszar Natura 2000, park narodowy, ulica, dzielnica, województwo.

Każde przeprowadzane referendum ma automatyczny zasięg ogólnopolski, ale dopiero wynik referendum potwierdza lub nie jego zasięg ważności. Ono obowiązuje wtedy stosownie do zasięgu głosującej większości na TAK, NIE lub NIEGŁOSUJĄCEJ. Inaczej mówiąc referendum wchodzi w życie tam gdzie większość jest ZA. Wyodrębniłbym jednostki zasięgu: administracyjne, geograficzne i gospodarcze."

 

Uwagi organizacyjne

Akt Woli Narodu Polskiego jest aktem końcowym wystąpienia z Unii Europejskiej.

Pomost do nowego brzegu Polskiej Demokracji Bezpośredniej mogą zbudować tylko suwereni, ludzie z odwagą cywilną. Proszę występować jawnie, podając adresy e-mailowe, własny adres pocztowy i ewentualnie bezpośredni numer telefonu.

Adres pocztowy posłuży jednoznacznej weryfikacji suwerena Woli Narodu. Będzie też łatwiej w przyszłości podejmować dalsze akcje i organizację Ustroju Demokracji Bezpośredniej w Polsce, gdy adresy kontaktowe będą do dyspozycji wszystkich podpisanych.

Specyfika portalu petycjeonline.com uniemożliwia mi wgląd w potwierdzone adresy e-mailowe.

Proszę, więc dla naszego wspólnego użytku własne adresy wpisywać do komentarzy lub wysyłać na adres e-mailowy organizatora Woli Narodu Polskiego, lub w procesie podpisywania ewentualnie e-mail powtarzać w polu nieoznaczonym gwiazdką, gdyż te pola są widoczne w wydruku. Jeżeli sygnatariusz/ka nie udostępnił/a widzialności w Internecie to będą jego, jej dane widoczne dopiero w wydruku. Więcej napisane jest w komunikacie nr 7.

kpuzyna@gmail.com z zaznaczeniem tematu e-maila:

"Akt Woli Narodu Polskiego".

Krzysztof Puzyna