#Łabiszyn/ Sprzeciw wobec wyboru lokalizacji żłobka w budynku SPZOZ - Przychodnia w Łabiszynie

UWAGA!

PODKREŚLAMY, ŻE SPRZECIW DOTYCZY JEDYNIE WYBORU LOKALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI, A NIE SAMEJ BUDOWY ŻŁOBKA.

AUTORZY NINIEJSZEJ PETYCJI W 100% ZGADZAJĄ SIĘ Z AUTORAMI PETYCJI Z DNIA 10.11.2022 r. W SPRAWIE KONIECZNOŚCI BUDOWY ŻŁOBKA.

PLACÓWKA TA MUSI POWSTAĆ, ALE NIE W MIEJSCU DO TEGO NIENADAJĄCYM SIĘ, IDĄC NA SKRÓTY, NAJTAŃSZYM KOSZTEM I PRZY KONIECZNOŚCI REZYGNACJI ZE STANDARDU JAKOŚCI PLANOWANEJ INWESTYCJI.

My, niżej podpisani mieszkańcy Gminy Łabiszyn wyrażamy głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec decyzji Burmistrza Łabiszyna z dnia 20.02.2023 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji żłobka w budynku SPZOZ - Przychodnia Łabiszyn.

Uważamy, że żłobek powstać musi, co do tego faktu nie ma najmniejszej wątpliwości, natomiast lokalizacja wskazana w Obwieszczeniu Burmistrza z dnia 20.02.2023 r. jest ze wszech miar niefortunna. Żłobek „wciśnięty” pomiędzy dwa ośrodki świadczące usługi z zakresu opieki medycznej, w tym opieki ambulatoryjnej, do których na co dzień przybywa ogromna liczba ludzi wymagających interwencji medycznej - łącznie z pacjentami cierpiącymi na choroby zakaźne, w naszej opinii nie będzie spełniał swej funkcji; placówki zapewniającej przebywającym w nim dzieciom bezpieczeństwo, opiekę oraz odpowiedni komfort i poziom świadczonych usług.

Zależy nam, aby nowopowstały żłobek nie był jedynie imitacją placówki opiekującą się dziećmi, ale by był to obiekt nowoczesny ze wszelkim zapleczem sanitarnym oraz z prawdziwym placem zabaw, a nie jak w obecnym planie; otoczonym ze wszystkich stron murami ciągle wilgotnym i zacienionym podwóreczkiem, przez które dodatkowo przemieszczać się będą chorzy pacjenci na wózkach inwalidzkich chcący skorzystać z ulokowanej tam widny dla osób niepełnosprawnych.

Uważamy, że decyzja dotycząca ustalenia lokalizacji tej inwestycji w tym miejscu jest co najmniej nieprzemyślana i w naszym mniemaniu nie do zrealizowania. Nasze dzieci, wnuki i prawnuki mają prawo do korzystania ze świadczeń żłobka w sposób nie zagrażający ich życiu i zdrowiu, w miejscu do tego odpowiednio zaprojektowanym, z dużym placem zabaw na świeżym powietrzu.

Apelujemy o odstąpienie od tej decyzji i wzywamy Burmistrza do wskazania nowej lokalizacji spełniającej kryteria placówki opiekuńczo-wychowawczej mającej pełnić wsparcie dla rodziców najmłodszych mieszkańców naszej Gminy.  

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...