Amantadyna - natychmiastowe dopuszczenie do leczenia w Covid 19

Wezwanie skierowane do:

Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego,

Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego    

 

Od pewnego czasu obserwujemy bardzo dużą liczbę zgonów ludzi (ponad 500 dziennie), szpitale są przepełnione. Wiele razy słyszymy w mediach, zarówno z ust lekarzy jak i rządzących, że jesteśmy na wojnie przeciwko niewidzialnemu przeciwnikowi jakim jest koronawirus SARS-CoV-2. Na wojnie walczy się z przeciwnikiem znanymi dotąd sposobami oraz poszukuje się nowych, aby walkę wygrać! Zaniechanie możliwości wykorzystania  dostępnej „broni” – leku do  walki z koronawirusem,  jest moim zdaniem, działaniem na szkodę ludzi, wręcz skazywaniem tych ludzi na przegraną, na śmierć!

 

Art. 4 ust.8 ustawy z dnia 6.09.2001r Prawo farmaceutyczne mówi:

„Minister właściwy do spraw zdrowia może w przypadku klęski żywiołowej lub innego zagrożenia życia lub zdrowia dopuścić do obrotu na czas określony produkty lecznicze nie posiadające pozwolenia”.

 

Wobec powyższego oraz z uwagi na to, iż  „profil bezpieczeństwa amantadyny jest znany” (wypowiedź dr n med. Grzegorza Cessaka- Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych), jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej płacący w tym kraju podatki, mając na względzie zdrowie moje i moich bliskich, domagam się:  

1. Natychmiastowego zezwolenia i dopuszczenia do leczenia Covid 19 amantadyny na każdym etapie choroby  

 

Na Słowacji z dniem 26 stycznia 2021 „rząd słowacki jako pierwszy w Unii Europejskiej zezwolił na wprowadzenie leku o nazwie Iwermektyna do profilaktyki i terapii przeciwkowidowej”. Tak jak w naszym kraju- tam toczyła się „batalia” lekarzy, aktywistów i dziennikarzy. Z powodów etycznych, chcąc nie dopuścić do śmierci swoich obywateli, rząd słowacki wydał „zezwolenie na wdrożenie Iwermektyny we wszystkich obszarach walki z epidemią, od profilaktyki do najcięższych przypadków włącznie”. Rząd słowacki stanął na wysokości zadania.  

Ufam, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, ma również na względzie życie Polaków i uczyni podobny krok z amantadyną. Jej dopuszczenie w Polsce do leczenia w Covid 19 leży tylko i wyłącznie po stronie rządzących.  

 

2. Jednoznacznego, głośnego przekazu, że lekarze mogą przepisywać amantadynę chorym na Covid 19, bez obawy o utratę prawa do wykonywania zawodu  

3. Zabezpieczenia dostępności amantadyny (Viregyt- K oraz innych leków zawierających pochodne amantadyny) w całym kraju, aby ludzie nie musieli po nią jeździć kilkaset kilometrów, aby była dostępna w każdej aptece  

4. Zmiany zaleceń terapeutycznych opublikowanych  w dokumencie „Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 13 października 2020”, aby leczenie amantadyną mogło być podejmowane już w początkowym okresie choroby

  Według mnie zalecenia dotąd obowiązujące, czyli m.in.:  „Pacjenci …  pozostający pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zwykle nie wymagają żadnej terapii, a jedynie monitorowania stanu klinicznego. … W przypadku wystąpienia objawów pacjenci mogą wymagać leków przeciwgorączkowych. …  Stosowanie antybiotyków, leków przeciwgrypowych, witaminy D, czy heparyny drobnocząsteczkowej, nie jest wskazane z powodu zakażenia SARS-CoV-2, o ile nie uzasadnia tego inne schorzenie” pozbawiły lekarzy POZ narzędzi do realnej pomocy ludziom.  

Może stąd tyle hospitalizacji?  

5. Włączenia w walkę z pandemią placówek POZ poprzez otwarcie ich dla chorych z Covid 19 w celu osłuchania i dalszej codziennej diagnostyki, w tym RTG oraz zorganizowania pracy POZ tak, aby to było możliwe, korzystając z dobrych praktyk przychodni OPTIMA w Przemyślu prowadzonej przez pulmonologa i pediatrę Włodzimierza Bodnara    

 

Obecnie rząd przyjął drogi szczepień  i lockdawnów w walce z koronawirusem. Ale te drogi nie mogą być jedyne. Jeśli wirus zostanie z nami na dłużej i potrzebne będą kolejne i kolejne szczepienia, a część osób nie będzie mogła być zaszczepiona, to wykorzystanie dostępnych na tę chwilę leków musi być  możliwe a poszukiwanie nowych nie może być zaniechane.  

Ilu jeszcze Polaków musi umrzeć?! Jesteśmy na wojnie z koronawirusem, więc wykorzystajmy również potencjał amantadyny.  

Dlatego wzywam Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do spełnienie postulatów wymienionych powyżej.  

    

Źródła:

Wypowiedź dr n med. Grzegorza Cessaka- Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych: https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210319444-W-marcu-zatwierdzenie-badan-klinicznych-amantadyny.html  

Informacje dotyczące iwermektyny: https://www.tysol.pl/a61950-Agnieszka-Couderq-Kubas-Slowacja-pierwszym-krajem-w-UE-z-iwermektyna-w-profilaktyce-i-leczeniu-covid-19  

Zalecenia diagnostyki i terapii: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dotyczace-leczenia-pacjentow-z-covid-19

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Draszkiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...