Apel do Jacka Majchrowskiego ws. ochrony Wzgórza Kaim

Szanowny Panie Prezydencie,

Apelujemy do Pana o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu niedopuszczenia do powstania zabudowy mieszkalnej na Wzgórzu Kaim, tuż obok pomnika historycznego, upamiętniającego odparcie przez armię austro-węgierską ofensywy wojsk rosyjskich, chcących zdobyć Kraków podczas I Wojny Światowej. 

Teren ten, znajdujący się w dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, posiada walory historyczne ważne nie tylko dla tej dzielnicy i naszego miasta, ale także dla całego kraju.

Inwestor planuje postawić budynek mieszkalny tuż obok jednego z najważniejszych zabytków krakowskich, oddającego cześć bohaterom biorącym udział w walkach w obronie naszego miasta przed agresorami w czasie trwania I Wojny Światowej. Pomnik ten ma już ponad 100 lat – został odsłonięty w pierwszą rocznicę wydarzeń, które upamiętniał, czyli 6 grudnia 1915 roku.

Oprócz wartości historycznej teren, na którym znajduje się ten monument, pełni także bardzo ważną rolę krajobrazową i rekreacyjną. Jest miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy mogą spędzać czas wolny, spacerując po zielonych terenach wzgórza, a miłośnicy historii oddają się wspomnieniom dotyczącym jego heroicznej przeszłości. Tymczasem prywatny inwestor już zagrodził część tego terenu i zmienił go w plac budowy.

To niedopuszczalne, by władze miasta pozostawały obojętne – a wręcz były przychylne – na działania, których skutki mogą być katastrofalne dla tego ważnego dla Krakowa miejsca. Dlatego apelujemy o to, aby podjął Pan kroki, które uchronią Wzgórze Kaim przed zniszczeniem, zabetonowaniem i utratą wartości historycznych, krajobrazowych i rekreacyjnych, a mianowicie:

  1. Apelujemy o wykup prywatnych terenów, na których znajduje się pomnik. To niedopuszczalne, że ten historyczny monument nie znajduje się pod pełną ochroną władz miasta.
  2. Apelujemy o utworzenie w trybie natychmiastowym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby zabezpieczyć tereny wokół wzgórza przed jakąkolwiek zabudową, która doprowadziłaby do zrujnowania walorów tego miejsca.
  3. Apelujemy o niewydawanie inwestorowi pozwolenia na budowę przez podległych Panu urzędników, dopóki punkt pierwszy i drugi nie zostanie spełniony.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że i Pan równie mocno jak my będzie chciał ochronić Wzgórze Kaim przed zniszczeniem i zrobi wszystko, by obchody kolejnych rocznic bitwy toczącej się na jego terenie nie odbywały się wśród bloków, sklepów i garaży, a mieszkańcy dalej mogli odpoczywać, korzystając z unikatowych walorów tych terenów.


Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa    Skontaktuj się z autorem petycji