Apel do KRASP w sprawie przesunięcia matur i rekrutacji na studia

Jako przedstawiciele środowiska akademickiego, a także uczniów, ich rodziców i nauczycieli, wszystkich osób troszczących się o młodych ludzi kończących szkoły średnie, apelujemy do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, aby zaprotestowała w kwestii organizacji matur w maju. Żeby protest nie był jałowy, rektorzy powinni:

1.       Uzgodnić nowy wspólny kalendarz rekrutacji, być może w 2-3 wariantach,  na rok akademicki 2020/2021.

2.       W przypadku, gdyby matury miały się odbyć w lipcu lub we wrześniu, opracować scenariusz odpowiedniego przesunięcia terminów rekrutacji i ewentualnie początku nowego roku akademickiego (może tylko dla I roku) na połowę października lub listopad (może nawet wariant przesunięcia na początek semestru letniego – luty 2021).

3.       W przypadku, gdyby nie było warunków do przeprowadzenia egzaminów maturalnych do września, można zorganizować przyjęcia na studia na podstawie świadectw szkolnych, bądź też pozwolić uczelniom na przeprowadzenie (w możliwym, ze względu na sytuację epidemiologiczną,  terminie) egzaminów wstępnych.

Inicjatywę w tej kwestii powinni przejawić uczelnie, poprzez swych rektorów, czyli KRASP.

Bierne oczekiwanie na to, co się zdarzy, zwiększa coraz bardziej niepewność i dezorientację uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli szkolnych i akademickich. Brak wyraźnego stanowiska KRASP w tej kwestii byłby jednoznaczny z uchylaniem się od odpowiedzialności za losy absolwentów szkół średnich.


prof. Piotr Dominiak Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii    Skontaktuj się z autorem petycji