APEL DO MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA W SPRAWIE NOMUS / NOWEGO MUZEUM SZTUKI

Pan Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

 

Apel do Marszałka Mieczysława Struka w sprawie NOMUS / Nowego Muzeum Sztuki i wykorzystania środków finansowych zaoszczędzonych w wyniku zrzeczenia się przez Samorząd Województwa Pomorskiego organizacji Muzeum Narodowego w Gdańsku.

 

Szanowny Panie Marszałku,

My niżej podpisane i podpisani, członkinie i członkowie szeroko pojętego środowiska związanego z polem sztuki współczesnej, z niepokojem obserwujemy medialne doniesienia informujące o planowanym przekazaniu całości organizacji Muzeum Narodowego w Gdańsku na rzecz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasze obawy, budzi fakt, iż wraz z przejściem Muzeum Narodowego w Gdańsku pod wyłączną opiekę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafi tam również niedawno utworzone NOMUS Nowe Muzeum Sztuki (obecnie formalnie dział MN w Gdańsku).

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z dotychczasowego stosunku Ministerstwa Kultury do sztuki współczesnej, zwłaszcza tej związanej z polem sztuk wizualnych. Od kilku lat doświadczamy znacznego ograniczenia wsparcia finansowego z ministerialnych programów grantowych dla działań w obszarze sztuki współczesnej. Stanowiska dyrektorskie w wiodących muzeach i instytucjach wystawienniczych obsadzane są bez konkursów przez osoby o skromnym dorobku zawodowym. W bardzo dla nas widoczny i dotkliwy sposób wszystkie te działania Ministerstwa zmierzają do stopniowego ograniczania przestrzeni do prezentacji sztuki współczesnej, a co za tym idzie do jej marginalizacji i całkowitego zamrożenia. Wstępem do hibernacji jaka czeka NOMUS Nowe Muzeum Sztuki jest jego zamknięcie z końcem października. Równo rok po hucznym otwarciu nastąpi wyłączenie z dostępności dla publiczności na kilka zimowych miesięcy.

Dlatego apelujemy, aby zaoszczędzone w wyniku rezygnacji z prowadzenia Muzeum Narodowego w Gdańsku środki finansowe w wysokości 14,5 mln. złotych rocznie, pochodzące z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego, nadal przeznaczać na wsparcie działań w obszarze sztuk wizualnych.

Biorąc przykład z Warszawy, gdzie Urząd Miasta pod kierownictwem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego zdecydował się wziąć całkowitą odpowiedzialność za organizację Muzeum Sztuki Nowoczesnej, apelujemy aby spożytkować zaoszczędzone 14,5 mln zł na dokończenie tworzenia NOMUS Nowego Muzeum Sztuki jako pełnowymiarowej i samodzielnej instytucji działającej poza strukturami Muzeum Narodowego. Można tego dokonać we współpracy z Urzędem Miasta Gdańska, który już wykazał się zaangażowaniem finansowym we wspieraniu działań na rzecz powstania NOMUS'a pozyskując na ten cel budynek oraz fundując jego kolekcję.

Wszystkim nam - osobom działającym w trójmieście na polu sztuki współczesnej, zależy na pełnym rozwoju tej instytucji, a forma w jakiej funkcjonuje jako dział Muzeum Narodowego obecnie mocno to ogranicza i powinna być tylko etapem do utworzenia muzeum z prawdziwego zdarzenia.

Dodatkowym, komplementarnym, sposobem na zagospodarowanie 14,5 mln. zł. środków finansowych zaoszczędzonych w wyniku rezygnacji ze współprowadzenia instytucji wystawienniczej jaką jest Muzeum Narodowe w Gdańsku, mogło by być rozbudowanie marszałkowsko-wojewódzkiego systemu grantowego wspierającego organizację wystaw sztuki współczesnej realizowanych zarówno przez instytucje jak i organizacje pozarządowe oraz artystów indywidualnych. Taki program grantowy pomógłby w zniwelowaniu dziury finansowej jaka powstała w ostatnich latach w wyniku ograniczenia dostępności ministerialnych grantów dla instytucji wystawienniczych z województwa pomorskiego.

Doskonale sobie zdajemy sprawę, iż nie jest to dobry moment na takie apele, że są inne bardziej palące potrzeby. Przez ostatnie trzydzieści lat sztuka współczesna zawsze była na końcu listy potrzeb. Obecnie jest pierwsza na liście obszarów, na których można zaoszczędzić. Mimo naszych wieloletnich zabiegów, nigdy nie było odpowiedniego czasu aby stworzyć w Gdańsku muzeum sztuki współczesnej. Kiedy z niemałym poświęceniem lokalnej sceny artystycznej, w końcu wykonano pierwszy krok w kierunku powołania NOMUS'a, jako działu Muzeum Narodowego w Gdańsku, przekazuje się dobrowolnie ten zaczątek instytucji pod całkowitą kuratelę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla którego sztuka współczesna jest czymś niezrozumiałym i obcym.

Kończymy nasz apel pytaniem czy na pewno warto poświęcić kulturę i sztukę za cenę prądu?


Jacek Niegoda - artysta wizualny    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jacek Niegoda - artysta wizualny do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...