Apel do Rektorów polskich uczelni w sprawie księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego

Zrzut_ekranu_2020-10-3_o_17.51_.28_1.png

Apel do Rektorów polskich uczelni w sprawie księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego  


Jedna z polskich uczelni, finansowana z publicznych pieniędzy, prześladuje postępowaniem dyscyplinarnym ks. dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, teologa i etyka za jego wypowiedzi po poręczeniu za uwięzioną Margot. Jak można przeczytać w komunikacie na stronie uczelni: „Treść wypowiedzi medialnych księdza dr. hab. Alfreda Wierzbickiego, zatrudnionego na wydziale kościelnym, zostanie przekazana do oceny Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Pracowników”.

Wyrażaliśmy już publicznie słowa wsparcia dla księdza Wierzbickiego, bo jako chrześcijanie, choć nie zawsze katolicy, oraz humaniści (także agnostycy) odczytujemy poręczenie księdza za Margot jako wielki Chrystusowy odruch w odniesieniu do prześladowanych, poniżanych i lżonych. Jako chrześcijanin ks. Wierzbicki miał prawo do takiego gestu, zaś jako obywatel ma prawo także działać publicznie. Zwłaszcza, że jest specjalistą od etyki i nauczania Jana Pawła II, a bada on dziedzictwo Soboru Watykańskiego II. Cenimy go za jego twórczość naukową, publicystyczną, literacką; podziwiamy jego odwagę myślenia także w wypowiedziach medialnych; wiele osób ze środowisk akademickich podziela jego opinie.

Rozumiemy oczywiście, że KUL jest uczelnią prywatną Kościoła katolickiego, jednak jednocześnie funkcjonuje w Polsce wyraźnie na prawach uczelni publicznej. Dlatego nie może być naszej zgody na prześladowanie pracownika naukowego, intelektualisty i człowieka wielkiego formatu duchowego za wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Jeśli Kościół Rzymsko-Katolicki pragnie dyscyplinować swoich wyznawców, niech robi to we własnej wspólnocie, a nie w przestrzeni wspólnej, uniwersyteckiej, która powinna być wzorem uznania dla różnorodności i tolerancji.

Dlatego apelujmy do wszystkich Rektorów uczelni publicznych o otwartą obronę wolności akademickiej i obywatelskiej, to jest do wstawienia się za ks. dr. hab. Alfredem Wierzbickim, profesorem KUL. Autonomia Kościoła i autonomia Uczelni nie może naruszać podstaw europejskiej wspólnoty akademickiej. Pozwolimy sobie przypomnieć Magnificencjom, że polskie uczelnie zrzeszone są w European Universities Association. Noblesse oblige.

Prosimy nasze władze uczelniane: odważmy się stawać w obronie ludzi.

Otwórzmy umysły!
Sapere aude!
prof. Barbara Bogołębska (prof. emerytowany UŁ)
m.in. promotorka doktoratu Honoris Cause ks. Adama Bonieckiego

dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ
m.in. były prorektor UŁ

prof. Grażyna Habrajska
m.in. kierownik Ośrodka Badań Myśli Chrześcijańskiej UŁ

prof. Joanna Jabłkowska
m.in. była prorektor UŁ

Ks. Prof. Andrzej Perzyński (UKSW)
Prof. UKSW

prof. Jarosław Płuciennik
m.in. były prorektor UŁ

prof. Antoni Różalski

m.in. były rektor UŁ

 

 

 


Jarosław Płuciennik    Skontaktuj się z autorem petycji