"Apel do rządu RP" w sprawie przyjęcia uchodźców

 

APEL DO RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Europa, w tym Polska, jako istotna część wspólnoty UE, stanęła przed ważnym wyzwaniem. Jesteśmy świadkami bardzo dramatycznych wydarzeń, bezprecedensowej napływającej do nas fali setek tysięcy uchodźców. Jest oczywiste, że nawet najbogatsze kraje Europy, do których zdąża ta swoista „wędrówka ludów”, nie są wstanie uporać się same z tym olbrzymim problemem.

Polska od zarania swojej suwerenności nawołuje do solidarności europejskiej - również do solidarności w przypadku masowej emigracji z Ukrainy. „Stara” Europa nie pozostaje obojętna na nasze słuszne wołania, wykazując się nadzwyczaj szczodrą solidarnością. Od wielu lat, Polska otrzymuje olbrzymie wsparcie, dzięki któremu możemy nadrobić zaległości cywilizacyjne. Teraz nadszedł czas, abyśmy dowiedli, że oczekując solidarności od innych potrafimy być także solidarni.

Dlatego apelujemy do rządu RP o większe otwarcie się na problem przyjęcia do Polski uchodźców oraz o równoczesne wprowadzanie programów integracyjnych, które zapobiegałyby społecznym patologiom. Istnieje szereg argumentów, moralnych, etycznych, ale i eknomiczno-demograficznych, przemawiających za tym, aby podjąć jak najszybciej takie działania. To zarówno imperatyw moralny, jak i pilna społeczna potrzeba. Nie może być mowy o budowaniu nowych murów i zasieków z drutów kolczastych, jak czynią to inni.

Apelujemy również do rządu, aby zainicjował i włączył się aktywnie, w prace w UE nad ujednoliceniem wspólnotowej polityki imigracyjnej, której celem byłoby postawienie tamy nielegalnej imigracji, która jest organizowana przez międzynarodowe grupy przestępcze. Powinniśmy sprawować kontrolę na procesem imigracji, ale bez odwracania się plecami do ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Pamiętajmy, że w minionych 200 latach, emigrowało z Polski, około 20 milionów naszych obywateli, którzy wszędzie byli przyjmowani gościnnie. Nasz obowiązek solidarności ludzkiej i europejskiej jest tu kluczowym argumentem, przemawiającym za realnym, a nie pozorowanym działaniem.

Winniśmy również wsłuchać się z uwagą w głos Kościoła, który w Komunikacie Rady Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19.06.2015 r. głosi m.in. „Potrzebą chwili staje się w Polsce przyjęcie uchodźców z krajów północnej Afryki i Bliskiego Wschodu (m.in. Syrii, Iraku, Sudanu, Erytrei).”

Zwracamy się z tym Apelem do rządu RP, w dniu święta „Wolności i Solidarności”, jako współzałożyciele ruchu „Solidarności” przed 35 laty. Wyrażamy nadzieję, że nasz apel spotka się ze zrozumieniem, szczególnie przez nasze społeczeństwo, które udowodniło światu czym jest wartość solidarności w znaczeniu społecznym i ludzkim. Wierzymy także, że organizacje pozarządowe, niosące zawsze pomoc ludziom dotkniętym nieszczęściem, zainicjują obywatelską akcję przyjmowania i opieki nad uchodźcami zagrożonymi utratą zdrowia i życia.

 

Zbigniew Bujak
Mirosław Chojecki
Grzegorz Długi
Władysław Frasyniuk
Stanisław Handzlik
Zbigniew Janas
Danuta Kuroń
Jan Lityński
Andrzej Milczanowski
Edward E. Nowak
Janusz Onyszkiewicz
Józef Pinior
Jan Rulewski
Henryk Sikora
Grażyna Staniszewska
Jerzy Stępień
Henryk Wujec
Ludwika Wujec

 

31 sierpnia 2015 r.


Henryk Sikora, Henryk Wujec    Skontaktuj się z autorem petycji