Apel Kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Apelujemy o humanitarne traktowanie uchodźców na polskiej granicy

Kapituła Nagrody „Za naprawianie świata” im. Ireny Sendlerowej  stanowczo protestuje  przeciwko nieludzkiemu traktowaniu ludzi, a szczególnie dzieci, na polsko-białoruskiej granicy. Dramatyczna sytuacja uciekających przed niebezpieczeństwem i bezbronnych osób musi niepokoić wszystkich, dla których człowiek, jego życie i godność są najwyższą wartością. Patronka naszej Nagrody i współpracujące z nią osoby ratowały życie ludzkie, same narażając się na śmierć. 

Polscy nauczyciele i nauczycielki w swej pracy z dziećmi chcą kierować się wartościami  wyznaczonymi przez autorytety takich ludzi, jak Irena Sendlerowa. Nasz szacunek i uznanie dla wysiłków nauczycieli i wychowawców wyrażamy właśnie przyznając od 15 lat Nagrodę  „Za naprawianie świata” im. Ireny Sendlerowej. 

Wierni dziedzictwu Ireny Sendlerowej, a także Marka Edelmana i Jacka Kuronia, nie możemy milczeć, gdy na polskiej granicy cierpią i umierają ludzie. Nie możemy milczeć, gdy zobowiązane do tego służby nie udzielają im pomocy. Nie możemy milczeć, gdy ludziom dobrej woli udaremnia się ratowanie i wspieranie ludzi pozbawionych dachu nad głową, narażonych na głód, choroby i cierpienie. 

Apelujemy o Polskę solidarności. Nie wszystko zostało zaprzepaszczone. Wiele jeszcze można zrobić. Niech ten kryzys humanitarny, zrodzony z głębokiej zapaści duchowej, połączy nas w wysiłku pomocy ludziom na granicy i odrodzenia humanizmu. Apelujemy do Prezydenta i Rządu RP o radykalną zmianę polityki imigracyjnej. Apelujemy do społeczności międzynarodowej i do różnych środowisk opinii publicznej o zaangażowanie na rzecz jak najszybszego dokonania tej zmiany. Apelujemy o niezwłoczne umożliwienie i rozszerzenie pola działania aktywistom i aktywistkom pragnącym nieść ludziom na granicy pomoc medyczną, prawną - i  najzwyczajniej ludzką.

Dzisiaj trzeba naprawiać świat na granicy polsko-białoruskiej. Sprostajmy temu wyzwaniu, a obronimy Polskę solidarności! 

Krzysztof Czyżewski, Przewodniczący Kapituły, Igor Czernecki, Anna Dodziuk van Kooten, Elżbieta Ficowska, Emilia Gromadowska, Katarzyna Grubek, Włodzimierz Grudziński, Agnieszka Jankowiak-Maik, Alicja Pacewicz, Jarosław Przyborowski, Paula Sawicka, Krystyna Starczewska, Robert Szuchta, Dorota Żuber 


Kapituła Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kapituła Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...