Apel o rozdzielenie SP336 w Warszawie

Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

Sz. P Elżbieta Rutkowska
p.o. Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 336
im. Janka Bytnara „Rudego”
ul. Małcużyńskiego 4
02-793 Warszawa

Do wiadomości:
Sz. P Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
oraz
Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 336, ul. Na Uboczu 9


WNIOSEK
w sprawie rozdzielenia Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara Rudego

My, niżej podpisani rodzice dzieci uczących się w oddziałach Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara Rudego w budynku przy ul. Na Uboczu 9, zwracamy się z prośbą o dokonanie podziału Szkoły Podstawowej nr 336 na dwie niezależne i odrębne szkoły, w najbliższym możliwym terminie, najlepiej począwszy od roku szkolnego 2021/2022.

W chwili obecnej Szkoła Podstawowa nr 336 zlokalizowana jest w dwóch znacznie oddalonych od siebie budynkach tj. przy ul. Małcużyńskiego 4 oraz ul. Na Uboczu 9. Powoduje to wiele niedogodności organizacyjnych, w szczególności dla budynku przy ul. Na Uboczu 9, który jest traktowany jako budynek o mniejszym priorytecie, podczas gdy wszystkie najważniejsze jednostki administracyjne szkoły np. dyrekcja, sekretariat, biblioteka znajdują się w budynku „głównym” tj. przy ul. Małcużyńskiego 4. Powoduje to wiele utrudnień zarówno dla uczniów jak i dla ich rodziców, którzy w celu załatwienia spraw muszą udać się do budynku na ul. Małcużyńskiego 4.

Problemy obu budynków dotyczące ich wyposażenia, funkcjonowania itd. są różne, a zarówno uczniowie budynku przy ul. Na Uboczu 9 jak i ich rodzice nie czują się związani z budynkiem przy ul. Małcużyńskiego 4 i vice versa. Taki stan rzeczy wiąże się również z brakiem dostatecznych funduszy na remonty i wyposażenie obu budynków, albowiem Szkoła swój budżet musi dzielić na dwa budynki. Prowadzi to do niesnasek pomiędzy budynkami i poczucia krzywdy, w sytuacji, gdy to ten drugi budynek otrzymuje nowe wyposażenie, albo jest przeprowadzany w nim remont.

Ponadto, należy zauważyć, że w budynku przy ul. Na Uboczu 9 od roku szkolnego 2019/2020 naukę rozpoczęły dzieci w klasach pierwszych. Przyjęcie kolejnego rocznika dzieci do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 będzie wymagało dostosowania szkoły do większej liczby oddziałów i zapewne przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. Brak rozdzielenia budynków to uniemożliwia, co będzie oznaczało konieczność nauki dzieci z klas młodszych na zmiany, czego chcielibyśmy uniknąć.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że taki stan rzeczy stanowi duże utrudnienie również dla nauczycieli pracujących w naszej szkole, którzy w ciągu jednego dnia muszą wielokrotnie przemieszczać się pomiędzy oboma budynkami, a w budynku przy ul. Na Uboczu 9 czują się gośćmi, nie posiadając często nawet dostępu do komputera. W obecnej sytuacji zarówno uczniowie jak i nauczyciele mają poczucie tymczasowości.

Wiemy, że społeczność budynku przy ul. Małcużyńskiego 4 również chciałaby rozdziału szkoły. Zatem rozdzielenie szkoły na dwie oddzielne jednostki, pozwoli na rozwiązanie wyżej wskazanych problemów zgodnie z wolą wszystkich zainteresowanych.

Pomimo, że pomysł rozdzielenia szkoły nie jest nowy, jednak do chwili obecnej problem ten nie został rozwiązany. Wierzymy, że dzięki udanej współpracy z Państwem, uda nam się to dokonać niezwłocznie.

Prosimy o przekazanie odpowiedzi na powyższe pismo do Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 336, ul. Na Uboczu 9, jesteśmy gotowi do rozmów, spotkań i pomocy w tym zakresie.

 


Rodzice dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Na Uboczu 9.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Karolina Jurczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook