Apel o walkę z nieuczciwością w nauce

Warszawa, 30 września 2020 r.

 

Apel o walkę z nieuczciwością w nauce

Rezygnacja dr hab. Jerzego Gwizdały ze stanowiska Rektora Uniwersytetu Gdańskiego jest wielkim sukcesem Forum Akademickiego, a przede wszystkim – red. Marka Wrońskiego, który od lat zajmuje się tropieniem nierzetelności w polskiej nauce. Oczywiście, wszyscy zadają sobie pytanie: jak to było możliwe? Jak możliwy był wybór na najwyższe stanowisko osoby, o której wiadomo było powszechnie, iż ma na koncie liczne nierzetelności? Jak możliwe było wybranie recenzentów, którzy swoim dorobkiem i postawą nie gwarantowali właściwego przeprowadzenia procedury profesorskiej? Jak to możliwe, że dopiero szerokie upublicznienie nieprawidłowości i zarzutów wobec Rektora w Forum Akademickim doprowadziło do jego dymisji? Najwyraźniej zarówno system wykrywania i piętnowania nierzetelności, jak i wyczulenie środowiska naukowego na nieuczciwość po raz kolejny zawiodły.

Jednocześnie coraz większa liczba ujawnianych przypadków nieuczciwości w nauce wskazuje, że przypadek byłego Rektora UG to przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Oprócz plagiatów ta góra jest zbudowana z nepotyzmu, fałszowania wyników badań, mobbingu i dyskryminacji. My, niżej podpisani, apelujemy, by przypadek dr hab. Jerzego Gwizdały stał się momentem przełomowym w walce z nierzetelnościami i nieuczciwością w nauce w Polsce – by ani stanowisko, ani koneksje nie dawały nieuczciwym naukowcom gwarancji bezkarności.

Apelujemy, by rzecznicy dyscyplinarni z całą surowością ścigali plagiaty, powielanie dorobku, dyskryminację i mobbing. Ukrywanie tych patologii jest większą skazą na wizerunku instytucji niż ich ujawnianie.

Apelujemy, by instytucje odpowiedzialne za postępowania awansowe nominowały jedynie recenzentów o doskonałym dorobku i nieposzlakowanej opinii i by w żadnym wypadku nie dopuszczały do występowania konfliktów interesów.

Apelujemy o rzetelne, otwarte konkursy na stanowiska w jednostkach akademickich i naukowych, które pozwolą wyłonić najlepszych kandydatów. Rzetelne konkursy zwiększą tak potrzebną Polsce mobilność i będą promować jakość w nauce.

Apelujemy do instytucji naukowych o wspieranie sygnalistów, w szczególności wbrew wrogości ich bezpośredniego otoczenia – bo to oni ryzykują najwięcej dla dobra nas wszystkich.

Apelujemy do środowiska naukowego o jednoznaczne potępianie nieuczciwości i nierzetelności w nauce oraz o reagowanie na przejawy mobbingu. Nie wolno nam tolerować niegodnych zachowań czy używać eufemizmów i przeinaczeń w celu ochrony „dobrego imienia” kolegów i koleżanek, którzy się ich dopuścili.

Apelujemy też o piętnowanie nieuczciwych, ustawionych konkursów, które pozbawiają możliwości rozwoju najlepszych młodych naukowców. Tych, o których powinniśmy dbać najbardziej.

 

dr hab. Natalia Letki, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Marcin Nowotny, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej


dr hab. Natalia Letki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam dr hab. Natalia Letki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...