APEL PEDAGOGÓW, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW POLSKICH WYŻSZYCH UCZELNI MUZYCZNYCH

28 listopada 2020 r.

 

Do Ministra Kultury,

Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 

APEL PEDAGOGÓW, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW

POLSKICH WYŻSZYCH UCZELNI MUZYCZNYCH

 


W związku z pojawieniem się nowego projektu Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek artystycznych z dnia 10 listopada 2020 roku apelujemy do Ministra o dodatkowe konsultacje i dokładne przeanalizowanie zmian, które mogą dyskryminować pewną grupę zawodową w naszym kraju. Prosimy o dokładną analizę sprawy w trosce o przyszłość kolejnych pokoleń muzyków oraz szkół muzycznych w Polsce.

 Pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec par. 3 ust. 1 pkt 3 h) powyższego projektu rozporządzenia, którego treść brzmi następująco:

 

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, a w przypadku:

h) fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego i realizacji akompaniamentu oraz fortepianu w specjalności rytmika – w specjalności gra na fortepianie”

 


W naszej opinii powyższy zapis jest krzywdzący i dyskryminujący absolwentów studiów drugiego stopnia specjalności gra na klawesynie oraz gra na organach, którzy podczas studiów ukończyli studium pedagogiczne i realizowali przedmiot „metodyka gry na fortepianie” zakończony praktykami i egzaminem. Podważa to autorytet wyższych uczelni, których ocena powinna być najważniejszym wyznacznikiem posiadanych przez absolwenta kwalifikacji. Liczne grono absolwentów wyżej wymienionych kierunków oprócz wykształcenia w kierunku nauczania podstaw gry na fortepianie (metodyka gry na fortepianie i praktyki pedagogiczne) realizowało również przedmiot fortepian na pierwszym roku studiów. Miało to na celu umożliwienie absolwentom klawesynu i organów nauczanie fortepianu w szkołach muzycznych I st., ponieważ niewiele szkół ma w swojej ofercie edukacyjnej klawesyn w I stopniu, a organy tym bardziej. Każdy klawesynista czy organista uczył się podstaw gry właśnie na fortepianie, czyli praktykował grę na tym instrumencie przez przynajmniej 13 lat (I i II st. szkoły muzycznej i przynajmniej 1 rok na studiach), a w czasie studiów każdy, kto realizował studium pedagogiczne odbywał wielogodzinne praktyki z fortepianu w szkołach muzycznych I stopnia i jego umiejętności w tym zakresie są potwierdzone przez wyższą uczelnię. Paragraf 3 ust. 1 pkt 3 h) projektu rozporządzenia podważa to potwierdzenie oraz niesłusznie i niesprawiedliwie odbiera młodym ludziom szansę na realizowanie swojego powołania i pasji.

W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie par. 3 ust. 1 pkt. 3 h) i nadanie mu następującego brzmienia:

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, a w przypadku:

h) fortepianu głównego, fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego i realizacji akompaniamentu oraz fortepianu w specjalności rytmika- w specjalności gra na fortepianie, natomiast fortepianu głównego, fortepianu dodatkowego, fortepianu obowiązkowego i realizacji akompaniamentu w szkołach muzycznych I stopnia- również w specjalności gra na klawesynie lub gra na organach pod warunkiem ukończenia przedmiotu metodyka gry na fortepianie i praktyk pedagogicznych

Jeśli podpunkt h) nie zostanie w ten sposób uzupełniony, to będzie on dyskryminujący dla wielu wartościowych pedagogów, w szczególności w konfrontacji z zapisem z projektu rozporządzenia dotyczącym kwalifikacji do nauczania sakshornu (par. 3 ust. 1 pkt 3 b), który brzmi:

 

„Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, a w przypadku:

b) gry na sakshornie – w specjalności gra na instrumencie dętym blaszanym”

 oraz z zapisem dotyczącym kwalifikacji do nauczania gry na gitarze basowej jazzowej, który brzmi:

 „Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole muzycznej, z zastrzeżeniem ust. 2-13, posiada osoba legitymująca się:

3) dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia w uczelni artystycznej na kierunku (specjalności) nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, a w przypadku:

d) gry na gitarze basowej jazzowej – w specjalności gra na gitarze basowej jazzowej lub w specjalności gra na kontrabasie jazzowym.

 

Z powyższego wynika, iż osoba, która nigdy nie grała na sakshornie, nie ma ukończonej metodyki gry na sakshornie oraz nie zrealizowała praktyk może uczyć gry na tym instrumencie. Analogicznie jest w przypadku gitary jazzowej i kontrabasu jazzowego. Natomiast absolwent legitymujący się ukończeniem metodyki gry na fortepianie i zaliczeniem praktyk metodycznych, nie może uczyć tego przedmiotu. Podważa się w ten sposób dokumenty wydawane przez państwową wyższą uczelnię i poddaje w wątpliwość czy dbałość o odpowiednie kwalifikacje nauczycieli idzie w parze, ze zrozumieniem specyfiki gry na poszczególnych instrumentach oraz równym traktowaniem absolwentów różnych kierunków studiów muzycznych.

Mamy nadzieję iż nasz apel spotka się ze zrozumieniem ze strony Pana Ministra i prosimy o uwzględnienie wszystkich podniesionych w nim kwestii.

 


Łączymy wyrazy szacunku,

Pedagodzy, absolwenci i studenci polskich wyższych uczelni muzycznych

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Robert Grabowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...