APEL W OBRONIE NIEZALEŻNOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH W POLSCE

Kilkanaście dni temu, dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, stał się, w związku z wygłoszonym przez Niego wykładem na konferencji naukowej w muzeum POLIN, przedmiotem ataku ze strony dwóch senatorów RP. Traktując to wydarzenie nie tylko w kategoriach personalnych, ale przede wszystkim jako próbę naruszania wolności badań naukowych w Polsce, Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 25 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie obrony niezależności badań naukowych (treść uchwały poniżej).My, niżej podpisani, popieramy uchwałę Rady Wydziału Psychologii UW. Opowiadamy się za pełną niezależnością badań naukowych w Polsce. Stajemy także w obronie atakowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego. Jednocześnie dziękujemy Panu Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP Jarosławowi Gowinowi za wypowiedź  potwierdzającą Jego wolę utrzymania w Polsce pełnej niezależności badań naukowych od polityki.

 

Treść uchwały Rady Wydziału Psychologii UW z dnia 25 marca 2018 r.:

Rada Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zwraca uwagę na niepokojące fakty, które miały miejsce w ostatnim czasie. W dniach 13-15 marca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyła się międzynarodowa konferencja „MARZEC ’68 PO PIĘĆDZIESIĘCIU LATACH”. W jej ramach miał miejsce wykład członka naszej społeczności, dr. hab. Michała Bilewicza, prof. UW, pod tytułem “Epidemie mowy nienawiści”. Podczas wystąpienia przedstawione zostały m.in. wyniki wielu badań o różnorodnej metodologii, opublikowane w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wykład uzupełniła merytoryczna dyskusja słuchaczy reprezentujących różne światopoglądy i szkoły naukowe, będąca przykładem dyskursu naukowego prowadzonego z pełnym szacunkiem dla adwersarzy.

Wykład stał się pretekstem do oskarżeń, wysuwanych między innymi przez Senatorów RP, Panów Artura Warzochę i Rafała Ślusarza. Wydali oni oświadczenie skierowane do Marszałka Senatu, w którym nie tylko negatywnie i niemerytorycznie ocenili wykład, lecz także skrytykowali zasady finansowania badań naukowych stosowane przez Narodowe Centrum Nauki, sugerując, że mogą one wiązać się z wydatkowaniem środków publicznych na działania sprzeczne z polską racją stanu. Ich oświadczenie zawiera apel o dokonanie przez MNiSW kontroli wydatkowania środków przyznanych przez NCN, w tym środków przyznanych również prof. Michałowi Bilewiczowi.W opinii Rady Wydziału Psychologii UW oświadczenie Panów Senatorów Artura Warzochy i Rafała Ślusarza stanowi nieuprawnioną ingerencję w niezależność badań naukowych prowadzonych w naszym kraju i zasad ich finansowania. Badania finansowane przez agendy podległe Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. NCN) prowadzone są z zachowaniem pełnej transparentności zarówno finansowej, jak i merytorycznej, recenzowane przez wielu niezależnych ekspertów (w tym uznanych w danej dziedzinie zagranicznych badaczy).

Rada Wydziału Psychologii UW wyraża obawę, że działania takie jak wspomniany wyżej apel Senatorów Artura Warzochy i Rafała Ślusarza stanowią de facto apel do decydentów o wspieranie przez agendy państwowe jedynie działań, których celem byłoby potwierdzenie tez zgodnych z poglądami przedstawicieli władz (celowo nie używamy słowa „badania”, gdyż założeniem wszelkich badań naukowych jest otwartość na fakty niezgodne z przyjętymi z góry tezami).Rada Wydziału Psychologii UW jest zaniepokojona nie tylko niemerytorycznym atakiem na wybitnego badacza i członka naszej społeczności, lecz przede wszystkim negowaniem autorytetu nauki i propagowaniem wizji, w której badania naukowe powinny być podporządkowane określonej ideologii.

Apelujemy do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jarosława Gowina, o wsparcie swoim autorytetem wolności badań naukowych jako podstawy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz liczymy na publiczne zabranie głosu przez Pana Ministra w tej sprawie.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Wojciech Dragan do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...