Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Dyrekcyjnej, Herbu Oksza, Hennela i Quo Vadis!

Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicach lokalnych na Szamotach poprzez:

1. Zmiany następujących "przejść sugerowanych" \ progów zwalniających w przejścia dla pieszych (kolor czerwony na mapie):

- na skrzyżowaniu ulic Dyrekcyjnej i Herbu Oksza (3 sztuki – numery 1, 2, 3);
- wzdłuż ulicy Dyrekcyjnej – numer 4;
- przy skrzyżowaniu ulic Dyrekcyjnej oraz Quo Vadis – 5 i 6;
- przez ulicę Hennela, na wysokości ‘Wietnamczyka’, w kierunku Factory (7) oraz przy przejściu z Ursa Smart City w kierunku pętli oraz Urzędu Dzielnicy Ursus (8);
- na ulicy Herbu Oksza – na wysokości południowej krawędzi budynku Herbu Oksza 4 (koło fryzjera) – numer 9 oraz pomiędzy budynkiem B3 osiedla Ursus Classic, na wysokości sklepu zoologicznego (numer 10).

2. Przekształcenia obecnego progu zwalniającego na ulicy Quo Vadis (numer 11, kolor zielony na mapie), mniej więcej na wysokości sklepu "Stokrotka", w pełnoprawne przejście dla pieszych lub przynajmniej przejście sugerowane, z dojściem od strony chodników.
 
3. Przyszłościowo, wytyczenia nowych przejść dla pieszych prostopadle do ulicy Silnikowej: na ulicy Herbu Oksza (12, kolor niebieski) oraz Quo Vadis (13, j.w.).
 
4. Rygorystycznego egzekwowania zakazu zatrzymywania się na tyłach Domu Kultury "Portiernia" (przy przedszkolu) pod groźbą odholowania pojazdu od strony ulicy Dyrekcyjnej oraz uniemożliwienie jazdy samochodów po chodniku.
 
---

mapa-przejscia-ursus1.jpg

---

Jako mieszkańcy osiedla Ursus Szamoty każdego dnia mamy okazję widzieć, jak tzw. "przejście sugerowane" wytyczone na skrzyżowaniu ul. Dyrekcyjnej i Herbu Oksza nie sprawdza się jako bezpieczne dla pieszych rozwiązanie drogowe - jest regularnie zastawiane przez parkujące auta, przez co widoczność pieszych jest ograniczona. Szczególnie narażone są dzieci uczęszczające do pobliskiego przedszkola.

Ponadto widzimy, że od czasu budowy kolejnych osiedli przejść dla pieszych jest najzwyczajniej w świecie za mało, przez co piesi przekraczają drogę po progach zwalniających. Niewielkim kosztem można zmienić je w kolejne przejścia lub przejścia sugerowane. Obecny stan rzeczy wywołuje wiele niebezpiecznych sytuacji, kiedy piesi wchodzą na ulicę przekonani, że korzystają z ‘pasów’, a kierowcy widząc, że to nie jest pełnoprawne przejście, nierzadko odnoszą się z agresją do pieszych, oskarżając ich o wtargnięcie na jezdnię, nawet jeśli zrobili to z zachowaniem należytej ostrożności.

Wreszcie widzimy, że przez brak egzekwowania zakazu zatrzymywania się (znak B-36) pod pozostałością hali nr 10 przy ul. Dyrekcyjnej kierowcy wymijają inne samochody wjeżdżając na chodnik tuż pod placówką oświatową. Taka lekkomyślność to proszenie się o tragedię.

W związku z tym, wnosimy do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Urzędu Dzielnicy Ursus o zmianę organizacji ruchu w w/w miejscach lub ujęcie takiej zmiany w planie inwestycyjnym oraz skierowanie na ul. Dyrekcyjną dodatkowych patroli Straży Miejskiej i ustawienia pod znakiem B-36 znaku T-24 (holowanie).


Krzysztof Daukszewicz, stowarzyszenie "Bezpieczny i Zielony Ursus"    Skontaktuj się z autorem petycji