Biletomaty w Wydziale Spraw Obywatelskich dla usprawnienia wnioskowania o dowód osobisty przez mieszkańców Łodzi

     

BILETOMATY W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH

– ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOWÓD OSOBISTY BEZ KONIECZNOŚCI REZERWACJI WIZYTY 

 

 

        Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach składam petycję do dyrekcji Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Łodzi. Dotyczy ona instalacji w Oddziałach Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności automatów z przyciskiem umożliwiającym pobranie biletu w celu złożenia wniosku o dowód osobisty w dzień, w którym osoba zainteresowana przyszła w tej sprawie do urzędu, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji wizyty.

        W Łodzi celem złożenia wniosku o dowód osobisty należy telefonicznie lub poprzez formularz internetowy zapisać się na wizytę w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Łodzi.

        Pracując (wcześniej w Warszawie, a od roku w Łodzi) jako streetworkerka obserwuję, że osoby w kryzysie bezdomności często nie mają dowodów osobistych. Tracą je m.in. w wyniku kradzieży czy zgubienia.

        Brak dokumentu tożsamości jest realną przeszkodą w podejmowaniu przez nich działań ku poprawie swojej sytuacji. Wiele ludzi z tej grupy nie posiada telefonu komórkowego i/lub nie ma dostępu do systemu elektronicznego.

Jednocześnie, aby zarejestrować kartę z numerem telefonu najczęściej wymagany jest dowód osobisty.

Osoby w kryzysie potrzebują wsparcia osób drugich przy rezerwacji wizyty tak dla złożenia wniosku, jak i odbioru gotowego dokumentu.

Pracownicy (pracownicy socjalni, streetworkerzy, inni) nie są w stanie dotrzeć do każdej osoby, która nie posiada dowodu.

 

         Dla aktywizacji osób z ww. grupy konieczne jest więc zorganizowanie systemu, dzięki któremu będą w stanie samodzielnie przechodzić proces wnioskowania o dokument osobisty. Podobny do funkcjonującego w Delegaturach Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w urzędach dzielnic na terenie miasta stołecznego Warszawy i w łódzkim Centrum Świadczeń Socjalnych.

 

         W związku z powyższym apeluję o zainstalowanie i uruchomienie w poniższych lokalizacjach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji:

 

             - ul. Krzemieniecka 2B - Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności,

             - al. Piłsudskiego 100 - Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności II,

             - ul. Smugowa 30/32 - Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 

urządzeń (biletomatów), umożliwiających mieszkańcom składanie wniosków o dowód osobisty tego samego dnia, w którym udadzą się z tą sprawą do najbliższego im urzędu, bez konieczności zapisywania się na wizytę w formie elektronicznej lub telefonicznej.

 

         Z obserwacji i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Łodzi wynika, że przedmiot podjętej sprawy bywa trudnością także dla osób starszych i/lub samotnych, które nie mają wsparcia od innych.

 

         Nie mam zgody na wykluczenie osób z utrudnionym dostępem do telefonu bądź internetu pomimo ustawowo spisanego obowiązku posiadania dowodu osobistego (Dz.U.2022.671).

 

         Dlatego w imieniu osób doświadczających bezdomności (przede wszystkim) wnoszę o poważne potraktowanie podjętej kwestii i zainstalowanie urządzeń, które znacznie usprawnią proces wnioskowania o dowód osobisty.

 

Natalia Dziąg i niżej podpisani

 

 

[Po podpisaniu petycji należy potwierdzić podpis przez swój email. Dzięki temu wiadomo, że petycję podpisują prawdziwe osoby. Dziękuję!]