Zwrócenie uwagi na amunicję zatopioną w Bałtyku

Zdając sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia stwarzanego przez zatopioną amunicję na Bałtyku, oraz brakiem gotowości do działania w przypadku katastrofalnego rozszczelnienia pojemników, pragniemy zwrócić uwagę polityków na ten problem.

Biorąc pod uwagę rosnące zaangażowanie UE, ale jednocześnie brak konkretnych działań, prosimy o:

  1. Zaangażowanie Polski w międzynarodową działalność dotyczącą amunicji, taką jak np. program JPI Oceans Munitions in the Sea
  2. Działanie wspólnie z innymi państwami na forum UE i ONZ na rzecz rozwiązania problemu
  3. Uwzględnienie zatopionej amunicji w konsultacjach dotyczących programu Horyzont Europa
  4. Stworzenie pilotażowego programu usuwania amunicji konwencjonalnej i chemicznej metodami przyjaznymi dla środowiska

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dawid Myśliwiec do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...