BUDOWA BASENU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I SPORTOWYCH W PRUSZKOWIE

W 2018 roku my, mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego z ogromną radością przyjęliśmy pomysł budowy nowej pływalni - obecna, wybudowana 17 lat temu, dysponująca tylko 6 torami sportowymi, w najmniejszym nawet zakresie nie pokrywa zapotrzebowania na uprawianie tego rodzaju sportu przez chętnych z naszego, liczącego ponad 150 tys. mieszkańców powiatu. Pomysł zakładał, że ma to być pływalnia nie tylko dla sportowców, ale dla WSZYSTKICH mieszkańców – takie rozwiązanie pozwoliłoby na odciążenie basenu Kapry w Pruszkowie, a jednocześnie nowa pływalnia byłaby idealnym miejscem do treningów dla młodych pływaków, nauki pływania dla uczniów wszystkich szkół z powiatu pruszkowskiego, a także służyłaby indywidualnym mieszkańcom powiatu pruszkowskiego w celach rekreacyjnych.

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, w 2018 roku została wykonana kompletna dokumentacja techniczna nowej pływalni przy Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego oraz uzyskano pozwolenie na budowę obiektu. Problemem było znalezienie funduszy na ten cel – Powiat Pruszkowski złożył więc wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków rządowych.  

Dziś zbliża się koniec roku 2020, a realizacja tej jakże potrzebnej mieszkańcom inwestycji  ciągle stoi pod znakiem zapytania. Przy ul. Gomulińskiego próżno szukać śladów jakichkolwiek robót budowlanych.  

Co zatem dzieje się z pomysłem budowy basenu?  

Wiadomo jest, że 6 grudnia 2018 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki nie odrzuciło wniosku o dofinansowanie, ale  poinformowało, iż zadanie zostało przeniesione z Planu Rocznego do Planu Wieloletniego.

Pozyskanie tych środków jest więc jeszcze ciągle możliwe, ale tylko do końca tego roku i tylko pod warunkiem wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji przez Władze obecnego Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa i Sportu.

Mając na uwadze, że nowa i nowoczesna pływalnia jest w naszym powiecie niezmiernie  potrzebna, my niżej podpisani mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego zwracamy się do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa i Sportu o ogromną  akceptację złożonego w 2018 roku wniosku i umożliwienie realizacji projektu nowej pływalni przy ul. Gomulińskiego poprzez przyznanie dofinansowania na ten cel.

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rafał Bilski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...