Budowa sieci tramwajowej w Kielcach

Od kilkunastu lat obserwowany jest gwałtowny rozwój aglomeracji miejskich. Wzrost migracji ludności, zwiększająca się liczba mieszkańców, wzmożona mobilność społeczeństw powoduje nieustanne poszerzanie się granic miast. Rosnąca stale liczba samochodów powoduje z kolei, że mamy do czynienia z coraz bardziej powszechną kongestią drogową. Wszystkie te czynniki wymuszają stosowanie coraz lepszych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej. Tramwaj to jeden z najbardziej efektywnych i przyjaznych środków transportu w mieście.

Renesans komunikacji szynowej

Do niedawna uważano, że jedynie metro i współpracujące z nim autobusy są sobie w stanie należycie obsłużyć duże potoki pasażerów. Zgodnie z tą myślą z komunikacji miejskiej wyeliminowano całkowicie tramwaje (lata 1960-70). Jednak życie gorzko zweryfikowało ten pogląd. Dziś tramwaje wracają do łask – miasta w Polsce i Europie modernizują sieci tramwajowe, a nawet budują je od nowa, tak jak w ostatnim czasie zrobił to Olsztyn.

Na 11 polskich miast z przedziału 200–500 tys. ludności (w gminie miejskiej) tramwaju pozbawione są tylko 4: Lublin, Białystok, Gdynia i Radom, z czego Lublin i Gdynia (2) zamiast tramwaju mają inny rodzaj transportu elektrycznego – trolejbus. W przedziale 150–200 tys. znajduje się 7 miast, a w nich 4 bez tramwaju. Tu lokują się: Olsztyn, który jako jedyny w ostatnim czasie uruchomił nowy system, oraz Gliwice, które przeciwnie, właśnie ku zaskoczeniu ekspertów, pozbyły się tramwaju. Wreszcie w najniższym przedziale, 90–150 tys., mamy 17 ośrodków, z czego 6 z sieciami tramwajowymi.

Skala potencjalnych inwestycji w szynowy transport publiczny jest więc duża, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że w wielu miastach sieci tramwajowe są sukcesywnie rozbudowywane, a tabor tramwajowy powiększany i unowocześniany.

Co mają do zaoferowania tramwaje?

  • Niewątpliwą zaletą tramwajów jest ich pojemność. Typowy dwuwagonowy skład 805Na może przewieźć do 198 pasażerów podczas. Samochód przewozi do 5 osób, aczkolwiek przeciętnie podróżuje autem tylko 1,4 osoby. Nominalna pojemność składu tramwajowego stanowi więc odpowiednik aż 40 samochodów.
  • Torowisko tramwajowe potrzebuje mniej miejsca niż jezdnia. Na wybranych odcinkach ruch można prowadzić po pojedynczym torze – tak też będzie na niektórych fragmentach przebudowywanej trasy tramwajowej w Pabianicach i Ksawerowie.
  • Tramwaje są w pełni ekologiczne, napędzane wyłącznie energią elektryczną. To szczególnie ważne w kontekście smogu w Pabianicach, Ksawerowie i całej aglomeracji łódzkiej. W dużych miastach za dużą część zanieczyszczeń powietrza odpowiada właśnie transport – przykładowo w Warszawie to nawet 60-80%.
  • Tramwaje zużywają mniej energii. Tarcie między stalowym kołem i szyną jest mniejsze niż między oponą a asfaltem, dzięki czemu jazda tramwaju wymaga mniej energii. Dzięki nowoczesnym systemom rekuperacji, nowsze tramwaje mogą przy hamowaniu oddawać energię do sieci trakcyjnej.
  • Tramwaje nie stoją w korkach. W ramach modernizowanej linii tramwajowej, torowisko w centralnym odcinku Pabianic przebiegać będzie wydzielonym z ruchu samochodowego wspólnym pasem autobusowo-tramwajowym, a na pozostałych odcinkach – poza jezdnią. Wpływa to korzystnie nie tylko na czas przejazdu, ale także na punktualność.
  • Tramwaj jest istotnym elementem rewitalizacji miast. Budowa lub przebudowa komunikacji tramwajowej umożliwia całkowitą przebudowę  przestrzeni „od fasady do  fasady” i na uspokojenie ruchu. Tak też będzie w centrum Pabianic.
  • Nowoczesny tramwaj jest miastotwórczy. W pewnym sensie jest wyznacznikiem „wielkomiejskości”. Dla mieszkańców jest bardziej atrakcyjny niż  komunikacja autobusowa – przyciąga więc skuteczniej nie tylko pasażerów, ale i inwestorów oraz nowych mieszkańców. Działki położone w zasięgu nowoczesnej linii tramwajowej znacznie zyskują na wartości.
  • Czas eksploatacji tramwajów jest znacznie dłuższy niż autobusów. Autobusy trzeba wymieniać co kilkanaście lat, tramwaje przy odpowiednim ich utrzymaniu służą nawet kilkadziesiąt.
  • Tramwaje posiadają bogatą historię. Linia do Pabianic została uruchomiona w 1901 roku i przez niemal 120 lat zdążyła się trwale wpisać w krajobraz miasta.
  • Modernizacja linii tramwajowej jest oczekiwana przez mieszkańców Pabianic. W przeprowadzonych w 2013 r. badaniach głównych preferencji komunikacyjnych pasażerów pabianickiej komunikacji miejskiej, na reprezentatywnie dobranej próbie ponad 500 osób, okazało się, że jedynie mniej niż 5% ankietowanych opowiedziała się za likwidacją komunikacji tramwajowej.

 

Źródło: https://tramwaj41.pl

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że ., będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...