Chcemy delegalizacji PiS

Mając na uwadze ostatnie wydarzenia w Polsce, mianowicie wielokrotne łamanie konstytucji przez partię Prawo i Sprawiedliwość, hasła faszystowskie jakie wypowiadają politycy tej partii, próba znacjonalizowania ustroju demokratycznego w Polsce domagamy się delegalizacji partii PiS.

Delegalizacji dokonać może tylko TK na wniosek organu państwowego.

Petycja powstala po to, żeby pokazać politykom PiS i rządowi, że społeczeństwo nie akceptuje ostatnich wydarzeń i z obawy o przyszłość naszych dzieci, o przyszłość naszego kraju domagamy się delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości! PODPISZ SIĘ POD PETYCJĄ, PODAJ DALEJ!

 

Konstytucja RP umożliwia Trybunałowi Konstytucyjnemu delegalizację partii politycznych. Artykuł 13 Konstytucji RP mówi: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.”

Artykuł 44 Ustawy o partiach politycznych mówi: „1. Jeżeli Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie o sprzeczności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznej, Sąd wydaje niezwłocznie postanowienie o wykreśleniu wpisu partii z ewidencji. 2. Postanowienie Sądu, o którym mowa w ust. 1, nie podlega zaskarżeniu.”

Autorami petycji są redaktorzy strony facebook.com/chcemy.delegalizacji.pis


facebook.com/chcemy.delegalizacji.pis    Skontaktuj się z autorem petycji