Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Żbikówki od ul. Rusałki do kompleksu oświatowego

Szanowny Panie Prezydencie,

My, niżej podpisani mieszkańcy Pruszkowa, w tym głównie rodzice dzieci uczęszczających do placówek oświatowych przy ulicach Jarzynowej i Długosza, zwracamy się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Żbikówki od ul. Rusałki do kompleksu oświatowego przy ulicy Długosza i Jarzynowej. Prośbę swą motywujemy potrzebą zapewnienia naszym dzieciom bezpiecznego dotarcia do szkoły, przedszkola i żłobka. Na obecną chwilę brak innych dróg dojazdowych powoduje konieczność dojazdu do placówek wyłącznie od strony ze wzmożonym ruchem samochodowym. Już miały miejsce wypadki z udziałem dzieci w tej okolicy, nie chcemy żeby wydarzyła się tragedia.

Bardzo prosimy o jak najszybsze rozpoczęcie tej inwestycji.

 


Barbara Roszkowska Małgorzata Ostrycharz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pruszkowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Barbara Roszkowska Małgorzata Ostrycharz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Pruszkowie do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...